Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

AH MEDYA

AH MEDYA!

Kürdistan, tarihin çeşitli dönemlerinde işgal, istila ve sömürüye maruz kaldı. Bölündü, parçalandı ve paylaşıldı. 
**
Medlerin ülkesi olarak da bilinen bu kadim topraklarda ilk defa insan sesi ve nefesinin duyulduğu söylenir. 
ilk sözcükler bu topraklarda boy verir.

Nice destan, efsane ve masallara kaynaklık eder. Bu, bazen Zümrüdü Anka, bazen de Zal oğlu Rüstem olarak ortaya çıkar. 
**
Sadece savaşların değil büyük aşkların da yeri yurdu oldu. Güzellik, bereket, hırs ve öfke tanrıçalarının yanısıra görkemli hayatlara tanıklık etti. 
Büyük İskender küçücük kaldı.

Mem ile Zin, Siyabend ve Xacenin hüznüne ortak oldu, Feqi Teyrana ruh, diller içinde dil verdi. Ahmedi Xane’ye gönül gözü oldu. Şiir, ağıt ve sevda türküleri oldu. 
**
Ah Medya!

Ölüm oldun, Gılgameş’e yol, yeni bir yaşama ad, Dahhak’ın zulmüne karşı , ateş olup Nevruz oldun.

Piranda Şeyh Said, Dersimde Seyit Rıza ,Barzan , Mahabat ve zindanlarda insanlık oldun.

İşit barbarlarının karanlık yüzünü gördün, direnç ve cesaret oldun. Kürt kadınlarının, arş ı alaya çıkan feryadı figanını duydun . General Sait Süleyman oldun. 
**

Ah Medya!

Yine çağdaş Firavunlar, Dahhak ve Nemrutların gözü de gönlü de sende kalmış, yine seni pare pare edip pay etmek istiyorlar.

Yakıyorlar, yıkıyorlar ve canından can gömüyorlar. 
Gizli hesaplarla , geleceğini de kuşatmak için danışıklı dövüşüyorlar. Tarih belki de şunu yazacak : Medlerin ülkesini dörde bölmek yetmedi, yakıldı yıkıldı yetmedi, şimdi ise bölünen bir ülkeyi yeniden bölmenin, paylaşmanın savaşını veriyorlar.

Ah Medya!

Ne zaman başın göğe erse, umutların boy boy filizlense, ocağın tütse, yerin yurdun şenlense Büyük Şair Ahmet Arif ‘in deyimiyle
… 
“Bunlar,
Engerekler ve çıyanlardır, 
Bunlar, 
Aşımıza, ekmeğimize 
Göz koyanlardır 
Tanı bunları 
Tanı da büyü…”

Vera/koyi

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

7 + 2 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla