Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

42. YILINNA GİRERKEN PKK…(5)

Salih Aras/ Dersim üzerine bir broşür hazırlandı: ‘Kışla Kültürü ve Devrimci İntikam Eylemlerimiz’ Dersim ve Dersimlilere karşı bir iftira kampanyası başlatıldı. Bu broşür tarihimizde çok iyi işlenmeli. Düşmanın özel savaş taktikleri, Kürtlerin gücüyle, Kürtlere karşı nasıl işletiliyor, ibretlik bir belgedir.

Çetin Güngör’den (Semir) hareketle, bütün Dersimliler hain-Kemalist, ‘Kışla Kültürü’ (Kemalist Ordu Kültürü) denilerek suçlanması, düşmanımızın (T.C’nin) derin bir planıydı.

Dersim’in seçilmesi sıralamaydı. Daha sonra Maraş ve diğer Kurdistan bölgeleri sıralanacaktı. PKK içinde yönetim ve kadro düzeyinde Dersimlilerin etkin olması, sıralamada ilk hedef olmasına neden oldu. Bu objektif durum Ağrı’da olsaydı, ilk hedef Ağrı olacaktı.

Semirle birlikte olan arkadaşların çoğunluğu da Dersimli değildi. Urfalı, Bingöllü, Batmanlı ve farklı bölgelerden oluşan bir gruptu.

2. Kongre’nin üzerinden daha bir yıl geçmeden, kongre işlevsiz kılındı. A. Öcalan 1983’lerin sonuna doğru, yönetimin tek sahibi oldu. A. Öcalan bunu nasıl başardı? Güven vardı! Kimse Ondan şüphelenmiyordu. A. Öcalan tek değildi, Suriye Devleti’nin koruması altındaydı. T. C’nin direkt-dolaylı desteği hiç eksik olmadı. Yapı içinde kendini koruyan sayısız-sınırsız oyun ve entrika çeviren, Duran Kalkan, Cemil Bayık (ve muhtemelen başkaları da) vardı. En önemlisi de 1980 sonrası PKK dışında bir gücün oluşmaması. Bu mercek altına alınması ve irdelenmesi gereken önemli bir konudur. Çok uygun şartlar varken, neden değerlendirilmedi?

Partinin çoğunluk, kadro ve yöneticileri tutuklu, en kararlı ve idealist olanlar, Kuzey, Güney ve Doğu Kurdistan’a dağılmış, en zor koşullarda mücadele etmektedirler. 2. ve 3 Kongre arasında olan bu dönem, ilişkiler de kolay kurulamıyor. Daha çok Güney Kurdistan üzerinden ilişkiler sağlanıyor. M. Karasungur’ un şehit olmasından sonra, Öcalan kendi ekibinden ya da körü körüne kendine bağlı kişileri Güney Kurdistan’da konumlandırdı. Bunların asli olanları şimdi Qandildeler. Öcalan’ın tek adam olma koşulları da hazırlanmış oldu.

Artık önünde bir engel kalmamıştı! 3. Kongrede tek adam, Başkan olma sevdasını resmileştirecekti.

Hazırlıklar önce Avrupadaki Kurdistan kitleleri üzerinden yapıldı. 1983 sonları ve 1984 başlarından itibaren on binlerin katıldığı etkinliklerde ‘Biji Serok Apo’ sloganları atılmaya başlandı.

‘Biji Serok Apo’ PKK tasfiyesinin başlangıcı oldu. 1990 4. Kongre sonrası, tasfiye tamamlandı.

Semir, tartışmasız çok haklıydı. Mücadeleyi ve partiyi güvenceye almak istiyordu. PKK Merkezi bu konuda duyarlı davranamadı. Duyarsızlıkları, kendilerinin de sonu oldu.

Semir’e ilk merkez düzeyin de müdahale eden; Ali Çetiner ve Kesire Yıldırım’dır. Ali Çetiner’in müdahale etmesi potansiyel etki yarattı. Çünkü PKK Avrupa kitlesi içinde çoğunluk Maraşlılardı, Maraşlı kadro sayısı da fazlaydı. Ali Çetiner bu potansiyeli kullandı. Hayatının hatasını yaptı ve bu hata onu bitirdi.

3. Kongre sonrası tersi oldu, Maraşlı PKK yöneticileri hedef alındı. Her iki durumda da Kurdistan Halkı kaybetti. Sıra diğer bölgelere gelmişti.

Onlarla birlikte hareket eden Avrupa genelindeki sorumlular:

Hüsnü Altun

Salman Ömürcan (Kasım)

İsmet Doğru (Sadun)

Hayri Güler (Oktay)

Karslı Muharrem (Edip)

Meral Kıdır (Zehra)

Nadire (Yugoslavya vatandaşı 1980 öncesi Ankara katılımlı)

Net olarak bildiklerimdir. Başkaları ve bölge sorumluları da var.

Bu Parti yöneticileri, Abdullah Öcalan’ı, haksız olduğu halde, putlaştırmakla kendi sonlarını da hazırladılar. Belirttiğim isimler ya A. Öcalan’ın emriyle infaz edildiler ya da kayıplar. 2. Kongre sonrası kullanıldılar. 3. Kongrede çöpe atıldılar. Meral Kıdır şaibeli biridir. Diğerlerinin, her birinin durumu içler acısı ya da hak ettiler. Herkes vicdanıyla karar versin!

Bu dönem duyarlı, sorumlu, cesur davranan ve son anda ölüme meydan okuyan Saime Aşkın’dır. Parti içi sorunları konuşarak çözmek ister. Semirle de konuşarak Şam’a gider. Semir gitmesini engellemek ister ama başaramaz. Saime ne Semir’e taraftır ne de Abdullah’a. Sorunları çözmek ister. MK üyesidir, 1976’da PKK Grup aşamasındayken katılır. Ailesi, PKK’nin Dersim’de dayandığı ilk ailelerden biridir ve bir kardeşi şehit. Her şeyi açık konuşmak tartışmak ister. Ama infaz edilir, infaz anında çok cesur davranır, Abdullah ve grubunu hedef alarak son sözünü söyler; ‘Siz 12 Eylül’ün PKK’sisiniz. Ben Mazlum ve Hayri’nin PKK’sindeyim.’

Ve 30 yılı aşkın bir süre sonra Apocular Aşkın kardeşler için anma toplantısı düzenler..!!

3. Kongre üzerine (katılım, görevlendirme, eleştiri- özeleştiri, infazlar vs. vs.) yoğunlaşma olursa, Öcalan çok iyi anlaşılır!

Kongrede olması gerekenlerin çoğunluğu yok. Savaşı sahada yürüten, yönetici ve silahlı mücadelede deneyim sahibi kadrolar, Doğu Kurdistan’ da toplanırlar. Bazı gerekçeler ileri sürülerek kongreye katılmaları engellenir.

3. Kongre Lübnan ve Suriye alanındaki taraftarlar, Avrupa Kadroları ve suçlamalar altında bitirilmiş, suçlu ilan edilmiş, MK üyeleri ile gidilir. Öcalan kendi ekinini geri planda tutar. iki Cemal’i öne çıkarır. 1986 Kasımın ilk haftasında iki Cemal’in divana seçilmesiyle Kongre yapılır.

Terzi Cemal (Ali Ömürcan Maraş) 3. Kongre’nin en gözdesidir.

Kasım 1986 ortalarında Bekaa’ daki Mahsun Korkmaz Akademisi’ne gittiğimde birkaç gün ya da bir haftaydı, Kongre bitmişti. Terzi Cemal PKK MK üyesi seçilmiş ve Akademi komutanıydı. Oradan ayrıldığımda (Temmuz 1987) tutuklu ve idama mahkum edilmişti. Daha sonra ‘Önderlik’ af ediyor. Artık sıradan biridir, ‘kendini kanıtlaması gerekiyor’! 1990’a kadar sıradan görevler verilir.

4. Kongre Mehmet Şener ve Sarı Baran’ın etkisiyle (1990) PKK’in kuruluş ilkelerine uygun bir şekilde yapılır.

Kongre sonuçları A. Öcalan’ı rahatsız eder. Partiyi Koruma Örgütü kurar. HPP; Hezen Parastına Parti. Sadece Kendine bağlı ve sonsuz yetkilerle donatılmış bu birimde Terzi Cemal de (Ali Ömürcan) var. Ajanlıkla suçladığı Terzi Cemal’e partiyi emanet ediyor!

1993 Lübnan’da ‘Yoldaşları’ tarafından katledilir.

İki Cemal de çok fedakar, Halk ve PKK yapısı içerisin de çok sevilen insanlardır. 12 Eylül askeri faşist darbe sonrası ülke içi (K. Kurdistan) silahlı mücadelenin temellerini oluşturan yönetim düzeyindeki arkadaşlardır. 15 Ağustos eylemlerin de Çatak Gurubunun Komutanıdır. Çok özür dileyerek söylüyorum; ‘Kör Cemal’ Halil Kaya’dır. Apoculukta kör, sağır, topal, şaşkın ördek vb. vb. sıfatlandırmalar normal görülüyordu. Halil Kaya Botan alanında çok tanınan ve sevilen biridir. 3. Kongreden hemen sonra Osman Öcalan’ı da yanına takarak kongre temsilcisi olarak Güney ve Doğu Kurdistan’ a gönderilir.

Oradaki arkadaşlar kongre kararlarını doğru bulmaz (zorunlu askerlik yasası, zoraki vergi, köy baskınları) sorunlar çıkar. Suçlu da Kör Cemal (Halil Kaya) olur. Müdahaleye Halil Ataç ve Süreyya Özbay gönderildi. (1987 yazı Bekaa’dan.) Detayları bilmiyorum. Ama bilen çok arkadaş var. Halil Kaya yargılanır, infaz edilir.

3. Kongre’nin ilk hedefi Ömürcanlar oldu. Salman Ömürcan ve Ali Ömürcan (Terzi Cemal) üzerine açıkça gidildi. Salman Ömürcan G. Kurdistan’da infaz edildi. 3. Kongre sonrası. Aynı tarihde (muhtemelen aynı aylardır 1987 baharı) Ali Ömürcan yargılanarak idama mahkum edildi. Güya Önderlik af etti!!!

Bu dönem Mustafa Ömürcan (Ali ve Salman’ın kuzenleri ya da yeğen) aynı tarihlerde Bekaa’daydı. Mustafa Ömürcan’ı (Sarı Ömer) çok iyi tanıdım, hep üzgündü. Onu anlıyordum ama hiç üzüntüsüne neden olan konuya giremedik. Olanları kabul etmesi mümkün değildi ama çok çaresizdi.

1987 yazına doğru kamptan ayrılan ilk grubun başındaydı. A. Öcalan kısa bir konuşma yaptı, Sarı Ömer’e bakarak konuşuyordu; ‘Özal’ın GAP Projesini alt-üst edeceksiniz.’ İnanılır gibi değildi, bütün dikkatim Sarı Ömer arkadaşın üzerineydi; ‘at Abdullah at’ der gibiydi. GAP Kuzey Kurdistan Coğrafyasının neredeyse yüzde otuzunu kapsıyor. Bir iki ili değil, illeri kapsıyor. Grup seçkin arkadaşlardan oluşmuştu. Ülkeye girişle birlikte hepsi şehit oldu. Eğer bir grupla GAP alanı alt-üst edilirse, ikinci grupla da devrim olurdu! Görev verme biçimi bile, alay etmeydi.

O dönem değişik aralıklarla ülke içi silahlı mücadeleden gelen arkadaşlar çok candan ve duyarlılardı.

Mustafa Ömürcan Maraş

Kazım Kulu Dersim

M. Emin Aslan Mardin

Abdullah Avcı Mardin

Kemal Tayyani Dersim

Hamit… (kod adı Sabri ) Batman

Ortak özelikleri; 1980 öncesi kadrolardı, yıllara dayanan savaş tecrübeleriyle gerilla savaşının tüm inceliklerine hakimlerdi, çeviklerdi, anlatımlarında savaşı çok iyi bildikleri anlaşılıyordu. çok hızlı hareket edebiliyorlardı, arkadaş yapısını sevme koruma kollama, moral verme, motive etme gibi çok olumlu özellikleri vardı. Bir an önce Bekaa’dan ayrılma istemleri anlaşılıyordu.

Devam edecek…

1 Yorum
  1. Simko Engizek diyor

    Deste te xweş u rind be Niştimanperwer

    Sana minnettarım-var ol

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

seventeen − 10 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla