Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Acıların Kraliçesinden, acımasızlara çağrı!

Nuray Şen / İnsan, insan olmasından bu yana herşeyi denedi. Askı denedi. Aşkın o efsunlu gücüyle eksik yanlarını tamamladı, çoğaldı, kendini geleceğe dahil etti. Nice şairler, yazarlar, ressamlar, heykeltraşlar yarattı aşk. Her biri bir hikaye bıraktı hayata… Nefreti denedi insan. Nefretin insana verdiği hasarı, yıkımı hep yaşadı Nice zalimler türedi dünya toprağında… Insanın insana reva gördüğü zulum bitmedi, tükenmedi…

İnsan, insan olmasından bu yana sınırsız hırsı öfkeyi, yalanı dolanı denedi. Emeği,sevgiyi, saygıyı, hakkı hukuku, adaleti falan denedi. Nice kahramanlar cıktı tarih sahnesine, nice ihanetler yaşadı insan, kuşaktan kuşağa aktarılan…

Ve 1981 yazında Kuzey İrlandalı Babby Sands ve yoldaşları Irlanda’nın bağımsızlığı için girdikleri cezaevinde olum orucu başlattılar. Siyasi tutuklu statüsü kazanmak için, sistematik iskenceye karşı…

Onlar PIRA’nin (Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu) militanlarıydılar. Babby Sands ölüm orucunun 55. gününde şehit düştü.. Ardından 10 yoldaşı. 10 cenazenin ardından pek birşey değişmedi hükümet cephesinde. Ama dünya İrlanda’yı duydu. Feda edilmiş bedenlerin çığlığını duydu. 1982 yazında, bir yıl kadar sonra bu kez Diyarbekir cezaevinde Kemal Pir, Hayri Durmuş, Ali Çiçek ve Akif Yılmaz kendi iradeleriyle bedenlerini ölüme yatırdılar.

Tıpkı Babby Sands gibi ölüm orucunun 55. gününde Kemal Pir şehit düştü Ardından Hayri Durmuş ve 2 yoldaşı şehit düştüler. Zamandı.Pek birşey değişmedi faşist yönetim cephesinde. Lakin dünya duymasa da Kürt insanı duydu bu cesur çığlıkları. 84 hamlesine giden yolu böylesine sancılı bir süreç açtı biraz da. h

Aradan geçen yaklşık 40 yılda binlerce, binlerce cesur evladımızı yitirdik. Dünya duydu, gördü bizi. İnsanlar Kürdistan’i tanıdı.P KK, kurumlaştı. Bir örgüt olmaktan çıkıp devasa bir halk hareketine dönüştü. Kan, can, emekle, ızdırapla katedilen bunca zamanın ardından durup dolaşı insanları açlık grevlerine yönlendirmeyi, ‘fedai eylem’ adıyla insanlarımızın kendi canlarına kıymalarını böylesine kutsallaştırmayı ne anlamak mümkün, ne de kabul etmek.

Ceza evlerinden çıkan her cenaze, bir ailenin daha yıkımı demek, bir can demek. Tesellisiz, telafisiz yürek acısı demek. Anaların kıyamete dek matemi demek… vicdan demek… Şimdi ben, zehiri katre katre yutan annelerden biri olarak, sorumlulara rica ediyorum. Ellerini öpüyorum, bu ölümleri durdurun! Bırakın bu gencecik insanlar yaşasın! Kutsal olan yaşam, her canlının hakkıdır.

Çare ölümde değil yaşamdadır.

Kaynak Facebook. Başlık bize aittir

https://www.shazam.c

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
2 Yorum
 1. Barzan diyor

  Deyerli Kurd siyaset dù§ùnùrù, Medeni Duran ” islam alkolù solculuk” gozlemi vatan xainlerinin soyledigi “Kurdistan devleti ikinci bir israildir” demeleri ilà “Kurde kadin,koca,devlet lazim deyil” demeleri sunni ve Alivi islamin Israil ulusal kurtulu§ zaferine dù§manlik ùzerinden Sunni ve Alivi islami solcu sarho§lugunun dù§manca ve irkci Arab islam akli ve uslubu ilà Kurd milletine ve Kurdistana açik dù§manliktir.
  Koministligin oteki yùzù olan fa§isitliktir.
  Binlerce Kurd ailesinin endi§e ilà kizlarini ve ogullarinin olmemesi için caresizce bekleyi§ içinde olmasina ramen bir Tùrk Alivi fanatiki olan ve Huseyin Ali ismi ilà yazan Mustafa Karasu utanmadan “bu eylem zaten olùm eylemidir” demesi Kurdin olùmùnù isteme duygularidir.
  “Bu bir olùm orucu eylemidir”demesi Kurdin kizini ve oglunu ya§ama tutunma cabalarina gereksizdir demesidir ve Alivi Zùlfikàr cellatligidir.
  PKK Kurdistan gerillarinin seni tutuklayip Pol Pot gibi bir me§e agacina baglamalari uzak deyil.
  Kuzey Kurdistani yada Rojeva Kurdistani Kuzey Kore olmasina mùsade etmeyecegiz.
  Putlara tapan ahmaklar olmadigimiz gibi haremzadeh hizmetlilerini diyer pa§alar gibi tarihin lanetine ugrayacak.
  Kurdistan milli hareketindeki Alivi devletlerinin Mihraç Vurallarina mùsade etmiyecegiz.
  PKK Kurd yigitlerinin adresidir.
  Kurdin ahi yerde kalmayacak yobaz adam.
  Adin Muhammed Mustafa olsa yada Hùseyin Ali olsada iki tùmen etmez Tùrk soganisin.

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner

 2. Barzan diyor

  Aynen yazdiginiz gibidir Kurdistana vefa sadakatla aziz canini sunan yigit Kurdin deyerli kederli annesi.
  Vatanimizin bagimsizlik hareketini mùrid hareketine donù§tùrenlerin cabasi tutsak Kurd evladlarini Ibrahimin ismalili yapmak ve binbir dalavere ilà kasap kimliklerini saklamak.
  Olùme gotordùkleri ismailler onlarin çocuklari deyildir.
  Neolitik duygusuzluk onlarda hakim olan haldir.
  Kendilerini biz Kurdlere “Kurde kadin,koca,devlet lazim deyil”diyenlerdir.
  Bugùnde bu beyni sulanmi§ adam ” zaten eylem bir olùm eylemidir”demesinin sucunu i§liyor.
  Biz Kurdlerden fedai eylemi istiyen Hùseyin Ali bizde senin serokuna sadakitini gorelim.
  Haydi kendini Hasan Sabah fedai mùridleri gibi Qendil kendallarindan a§agi at ve fedai ol.
  Kanitlama bakalim nasil apocusun.
  §amda ayaginda terlik elinde tespih olan serokunuzun hali imralida ayni haldi.
  Terlik,pijama,tespih ilà hizmet menkibeleri.

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

four × 2 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla