Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Ahmet Yavuz / ULUSAL BİRLİGİ KİM SAĞLIYORSA O LİDERDİR!

Bağımsızlıklarını elde etmiş ve bu yolda uzun bir yol katetmiş olan halkların, ulusların gündemleri ve sorunları, biz Kürdistanlıların yaşadığı sorunlardan daha hafif ve farklıdır. Onların başlangıçta yaşadıkları ve çözdükleri sorunlarını biz çözememiş ve hala çözme uğraşı içindeyiz. Bunun için çok ağır bedeller ödüyoruz.

O toplumlar dağınık ve parçalı durumlarına son vererek, birliklerini kurdukları ve bir iktidar biçimiyle taçlandırdıkları andan itibaren en büyük sorunlarını geride bırakmamış oluyorlar.Ulusal birlik ruhunun verdiği motivasyonla diğer sorunların çözümü, daha az bir zahmetle halledileceği gibi, her türlü zorluğa inatla göğüs germelerine de ilham kaynağı olmuştur. Artık elde ettikleri birlik pozisyonundan geri adım atmaları asla mümkün olmamıştır.

Bu birliği sağlayan kişi veya örgütler, o topluluğun gözünde hiçbir zaman değer yitirmeyen birer marka olarak hep anılırlar. Sonra gelen liderler ise, onları hürmetle anarak, açtıkları yolda uluslarını daha ileri bir düzeye çıkarmanın mücadelesini verirler. Ardıllar, ‘İlk’leriyle övünerek başka uluslara ve insan gruplarına örnek olarak sunarlar. Çünkü koşulları ve tarihi fırsatları değerlendirerek, birliği sağlayan kişi, bu özelliğiyle en yukarı basamakta yer alır. Sonra gelen liderler ise o İlk’i örnek alırlar ve toplumunu daha ileriye taşırlar.

Tarihte çokça örneklerine rastladığımız, ulusal birliğini sağlamakla yetinmeyip bu gücü çevre halklara karşı kullanan barbar liderler de vardır. Kurdukları birliği, hem kendi halkı hem de diğer halklar için despotizmin ve yayılmacılığın ana merkezi haline getiren de az değildir. Halkının birliğini sağladığı an bir lider iken, bu birliği kötüye kullanıp, diğer halkları köleleştirmek için kullandığı andan itibaren de birer despot olarak anılmışlardır. Despotlukları, kurtarıcı-liderlik yönünü ortadan kaldırmış veya geride bırakmışır.

Artık O bir kurtarıcı değil, kendisinden kurtulunması gereken bir despot olmaktadır. Cengiz Han dağınık Moğolların birliğini sağladığı zaman bir kurtarıcı liderdi. Ancak bu birliğin verdiği güçle tüm halkların başına bela olduğu andan itibaren gelmiş-geçmiş en büyük despot olmuştur. Vahşi metotlarıyla aşağı yukarı dünya nüfusun yüzde onunu yok etmiştir. Bu da tahminen yok ettiği 40 milyon insan olmaktadır.

Yani bugünkü Kürtlerin nüfusu kadar. İnsanlık, O’nu, yarattığı birlikle değil yaptığı vahşetle tanımaktadır. Hele hele birlik için iddialı bir sekilde ortaya çıkan ve bırakalım birliği; birlik anlayışını ve zeminini yok eden “liderlere” ne demeli? Kürdistanlıların ulusal birliklerini sağlayacak ve bunun vereceği güçle her türlü saldırıya karşı birliği korumayı esas alacak liderlere ihtiyaç duymaktadır.

Şimdiye kadar ortaya çıkan liderler, birlik konusunda çok iddialı olmalarına ve bu konuda çok bedel ödenmiş olunmasına rağmen bir mesafe katetmemişler. Ulusal dağınıklığın yarattığı ağır sorunları yaşamaktayız. Birlik özlemi hemen hemen her Kürdün içindedir. Her kesimi kucaklayabilen liderlere hava ve su kadar ihtiyaç duymaktayız. Şimdiye kadar bu başarılamadı. Bundan sonrada başarıp başarılamayacağını yaşayıp göreceğiz.

Birliği nasıl başarmak gerektiğini, pratikte çıkardığımız bazı sonuçları sıralayarak ve nasıl bir lider portresine ihtiyaç duyulduğunu insan rahatlıkla görebilir.

a) Birbiriyle kavga eden, didişen ve birbirini kabul etmeyen Kürtlerin bu durumuna son verip bir araya getiren,

b) Düşmanlarıyla ittifak halinde olan Kürtleri, düşmanın yedeğinden kurtarıp birbirleri ile kardeş olmalarını cazip hale getiren,

c) Emeği yok sayan, küfür, hakaret, küçümseme gibi yaklaşımlara değer vermeyen, Kürt birliğini zedeleyen her türlü tutumu,”çöp” olarak kabul eden; Kendisi gibi düşünmeyen, farklı tüm Kürdistan’i şahsiyet, grup ve partilerini dost ve ulusal birliğin temel halkası olarak gören, d) Bütün bunların sonucunda, tüm Kürtleri kurtuluş için bir çatı altında topladığında liderlik tartışmasız en üst basamakta yerini muhafaza edecektir…

A dan Z ye satır başlarıyla bunları kesin olarak detaylandırmak ve zenginleştirmek imkan dahilindedir. Ortaya çıkan ilk önderlikler, halklarının birliğini bu şekilde sağlamışlardır. Bu kural Kürtler için de geçerlidir. Kürtlerde de kim birliği sağlarsa o liderdir.

Ahmet Yavuz.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

four + 4 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla