Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

“BAKIN DEVLET AKLI NASIL ÇALIŞIYOR VE BİZ NEREDE DURUYORUZ?

Mehmet Konuk / Geçen aylarda yayınlanan bir videoda bakalım prof. Yalçın Küçük neler diyor;

“Biz bu işe1960 lı yıllarda T.İ.P in içinde başladık, amacımız Kürdleri, Aşiret reislerinin, Şeyhlerin,Beylerin etkisinden kurtarıp, çağdaş Cumhuriyetin bireysel ve uygar va

tandaşları haline getirmekti.”1960 larda bununla görevlendirildiğini söyleyen Yalçın Küçük, 2010 lu yıllarda da, Ergenekon davası savcısına şöyle sesleniyor.” Savcı bey, bakmayın soyadı mın küçük Olduğuna,benim soyadım küçük ama ben devlet için büyük işler yapmışım,Barzani demek toprak talebi demekti, toprak talebi demek bağımsızlık demekti.Devlet bize görev verdi,bunun önünü kesin diye,biz bunun önünü kestik, Kürdler, eskiden bağımsızlık için ölüyor du, bundan böyle Demokra tik cumhuriyet için ölecek ler,iyi değil mi?”

Yalçın Küçük Ergenekon savcısı na bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra Hendek denen provokatif savaşta binlerce Kürd genci demokratik cumhuriyet için öldü.

Sanıyorum Kürd kamuoyu bu konuya vakıf tır, çünkü bunun gizlisi saklısı kalmadı artık.

Peki taa 1960 larda TİP in içinde ki faaliyetleri ne anlama geliyor, sanıyorum bu konuya Kürd kamu oyu çok yabancıdır.1938 lerden sonra büyük ölçüde tasfiye edilen

Şeyh, Bey ve Aşiret reislerinden ne istiyorlar?

Bildiğimiz gibi,1800 lerin ilk çeyreğinden itibaren, Kürd mirleri,aşiret reisleri ve Şeyhlerin öncülüğün de bir çok kitlesel, milli karakterli Kürd direnişleri ortaya çıktı.1800 lerin sonlarına kadar büyük ölçü- de Kürd mirlerinin öncülüğünde gelişen bu milli karakterli mücadleler,1800 ün son çeyreğinden iti baren milli karakterli şeyh ve Ûlemaların insiyatifine girdi.

Şeyh ve Ûlemanın öncülüğünde yürütülen ve aşiretlerden de destek alan bu mücadele Kürdistan’ın kuzeyinde 1938 den itibaren büyük bir kırılmayla neticelendi. Söz konusu tarihten 1965 e kadar,kuzeyde 1959 daki 49 lar olayının dışında politik anlamda gözle

görülür bir siyasal yapılanma ne yazık ki ortaya çıkmadı.Devlet Kürdistan MEFKÛRESİ burada meftun dur dediği Ağrı harekatından yaklaşık 35 yıl sonra Diyarba-kırda TKDP ( PDK-BAKUR) ismiyle illegal bir parti kuruluyordu.

Bu tarih Türk devleti için sıradan geçiştirilecek bir olay değildi.1958 de Irak’ta Abdülkerim Kasım önderliğinde kıral’a karşı yapılan darbeden sonra,Irak anayasasının değiştirilmesi ve Kürdlerin Irak Devleti’nin asli unsuru olduğu ibaresinin yeralmasına karşı Türk devletinin akılalmaz reaksiyonları nı çözebilirsek,(Kerkük provokasyonunu çıkarıp kendince müdahale gerekçelerini oluşturmak,49 lardavası olarak bilinen, önce üç bin Kürdün yakalanarak asılma sı,daha sonra bin kişiye indirilmesi veneticede 49 lar olarak bilinen 50 kişinin göz altına alına rak göz dağı verilmesi,o güne kadar resmi diplomatik ilişkilerinin olmadığı İsraille gayriresmi yollardan ilişkiyegeçerek,Barzani’yi desteklememe leri koşuluyla, diplomatik ilişki kurma girişimi v.b) Ancak TKDP (PDK-BAKUR) nin kuruluşuna karşı gösterdiği reaksiyonları anlaya-

bileceğiz.

İşte Yalçın küçük’ün 1960 larda TİP in içinde çalışmaya başladık açıklamasının ne ifade ettiği bu refleksleri çözebildikten sonra anlaya biliriz diye düşünüyorum. Bana göre, söz konusu tarihte Yalçın Küçük v.b solcuların TİP in içinde çalışmaya başlamaları, TKDP nin kuruluşuyla koşut bir kontra faaliyeti idi. Çünkü Devleti’n en çok korktuğu kesimler, yukarıda adı geçen, Mir,Şeyh ve Aşiret yapılanmalarıdır.Çünkü cumhuriyet tarihi boyunca Devlet bu güçleri her zaman potansiyel bir güç olarak gör müş ve tasfiye edilmesi gerektiğini önüne koymuştur.

1925/37 tarihleri arasında uygulanan şark ıslahat planlarının temel mantığı buydu ve o mantık hiçbir zaman bitmemiştir. Yıllarca Devleti’n tepesinde bulunan Bülent Ecevit’in, ölünceye kadar bu işin temelinde feodal yapı yatıyor feodal yapı çözülmeden bu iş bitmez demesi yabana atılacak bir tutum değildi. TKDP ( PDK-BAKUR) kurucuları ve Parti’nin temel perspektifi Milli bir karaktere sahip olduğu için, söz konusu kesimleri bünyesinde toplaya bilecek yeteneklere sahipti. İşte bu realite Devleti’n derin aklını harekete geçiriyordu, 1960 lı yılların ortalarından başlamak üzere, söz konusu kesimlere karşı bir tutumgeliş tiriliyor du. Bu eğilim 1970 lere gelindiğinde Kürdistanın kuzeyinde tavan yapıyordu. Devlet aklı kurgusunu yapıyor,Yalçın Küçük’ün, Şeyhlere, aşiret reislerine karşı Kürdleri örgütleyip cumhuriyetin uygar ve çağdaş üyeleri yapalım projesi hemen karşılık buluyor ve Kürdler hızla bu cereyanın etkisine kapılarak farkında olmadan devlet aklının kurguladığı perspektifin tam ortasında yerini alıyor.

Bugün gelinen noktada, toplum dinamikleri darmadağın Olmuş ,  geniş coğrafyası ve büyük

nüfus potansiyeliyle stratejik bir konuma sahip olan Kürdistan’ın kuzeyi ne yazık ki iç açıcı bir durum arzetmekten halen uzaktır. AKLIMIZ DEVLETİ’N AKLINA, SİSETİNE VE DERİNLİĞİNE ERMEDİĞİ SÜRECE, BİZİM ONUNLA BAŞEDEBİLECEĞİMİZE HİÇ Mİ HİÇ İNANMIYORUM

1 Yorum
 1. Simko Engizek diyor

  Her kimse “Öcalan ve takımını müdafaa ediyorsa ve Kürdistan Milletine bu ipsiz, soysuz ve arsız Öcalan takımını yutturmak istiyorsa, bilin ki bir numaralı ve yeminli Azad Kürd ve Azad Kürdistan düşmanı!!!
  En başta Karasu,Kalkan,Bayık,Kaytan ve Altun olan Apocu SolKemalist Bektaşiler ve İslam düşman takımı (hepsi bülbül gibi Zeki Müren Türkçesi konuşuyor/Bayık Kurmanci konuşmak istiyor fakat ben bu şekilde Kurmanci konuşsam, yerin dibine girerim ve sonuçta Kurmanci ile dalga geçiyor)!!!
  Öcalan’ın kod adı Mustafa Kemal
  Küçük Öcalan’ın kod adı Topal Osman
  Öcalan Birader ve Ahbapı Yalçın Küçük’in kod adı Haim Naum
  Bayık bir Karabekir
  Karasu bir Hacı Bektaş Nevşehir Dedesi-düşkün-
  Kaytan hiçbir şey değil-düşkün bile değil-Diyap Ağa-Kamer Genç ikizi!!!
  Kalkan’ın kod adı Alparslan Türkeş!
  Rıza Altun tam rezil birisi-0,000-Türk Sol edebiyatçısı-Alevi Sazcı ve partizanı
  Karayılan tam Urfa prototipi-kod adı Drej Ali!!!

  Kısacası:
  Öcalan ve ekipi bugüne kadar ve halen kral gibi yaşarken yarın mahşer gününde olsa ve ya adalet mahkemesi kurulsa, her birisi en az 150 yıl hakiki zindan yer.
  Suçları boyunlarını 150 defa geçti ve gitti.

  Saçma sapan Türk Sol Kemalizm ve Stalinizm teoriler ile kafalarını sulandırmış bu takım ne Ata, ne Welat, ne vicdan ne de sevgi bilir.Sadece ben kendimi kurtarayım ve kardeşim bile vurulsa,susayım felsefesi!!!

  Hele o Diyap Ağa ve Kamer Genç melezi Fuad Kaytan var ya-o tam bir …….
  Babası Öcalan-manevi oğlan Kaytan!!!

  Eğer ABD’nin Erdoğan’a karşı Qandil ve Şahin Çılo’ya ihtiyacı olmasa, 2 gün içinde Qandil ve Apocular gömüldü!
  ABD Öcalan ve takımın ne mal olduğunu biliyor.
  Taşeron meselesi.

  Bir de Erdoğan’ın elinde Kral gibi beslenen Öcalan var-mezin koz!!!
  İmkanı olsa iro Öcalan’ı Rojava’ya indirecek-fakat o zaman Erdoğan kaçmak mecburiyetinde kalacak.

  Öcalan benim kızıldüşmanım,fakat Öcalan bir Stalin ve Mustafa Kemal devşirmesi-boş adam değil.

  Benden söylemesi

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

fifteen + six =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla