Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Batı: Ulusal Ordu Kurun!

Kürdistan Pêşmerge Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Almanya Askeri uzmanlarının; Kürdistan’ da modern ulusal bir ordunun kurulması için hazırladığı 35 Maddelik projenin Kürdistan başbakanlığı tarafından onaylanmasının yankıları sürüyor.

Sbeiy haber ajansının hazırladığı rapora göre;

“ABD, İngiltere ve Almanya askeri uzmanlarının IŞİD sonrası Güney Kurdistan’ a askeri yardımların sürmesi için; Pêşmerge Güçleri içerisinde reformların yapılması, Kürdistan’ın Güneyinde Modern Ulusal bir Kürdistan ordusunun kurulması ve Partilerin Pêşmerge güçleri içerisindeki konumlarının kaldırılması şartını ön koşul olarak öne sürdükleri” ifade ediliyor.

Edilen bilgilere göre Kürdistan Başbakanlığı ABD, Almanya ve İngiltere askeri uzmanlarının hazırladığı Kürdistan Pêşmerge yapısında; “reformların yapılması, siyasi partilerin kontrolündan çıkarılıp ulusal bir kuruma dönüştürülmesi yönünde verdikleri 35 maddelik reformların uygulanmaması durumunda, IŞID sonrası silah yardımları yapmayacakları yönündeki taleplerini YNK ve PDK politbürolarına resmi bir yazı ile iletti”.

“PDK ve YNK’ nin 35 maddelik askeri reform taslağında yer alan siyasi partilerin Pêşmerge güçleri içersindeki faaliyetlerinin yasaklanması yönündeki maddelerine ittiraz etmelerine rağmen Müttefik Güçlerin bu maddeyi dayatması sonucu YNK ve PDK politbürolarının sözkonusu 35 maddelik reform planlarını kabul ettiği” ifade ediliyor.

ABD, Almanya ve İngilterenin hazırladığı 35 maddelik reform planlarında; Müttefik Güçler 5 yıllık süreç içerisinde siyasi partilerinden denetiminden uzak birleşik modern ulusal bir Kürdistan ordusunun inşaa edileceği, PDK ve YNK’ nin Peşmerge güçleri içersindeki komitelerinin fesh edilmesi, adı geçen parti komutanlarının Pêşmerge yapılanmalarından çekilmeleri, kadrolarının da ya Pêşmerge yapılanması içersinde yer almaları ya da siyasa alana geçip bu alanda faaliyet içersinde bulunmaları” isteniliyor.

ABD, İngiltere ve Almanya askeri uzmanlarının hazırladığı projede YNK’ ye bağlı 70. Güç ve PDK’ ye bağlı 80. Güçlerinin fesh edilmesi ve bu güçler içerisinde yer alan Peşmergelerin kurulacak birleşik ulusal ordu içerisinde yer almaları isteniliyor.

Kürdistan’ da kurulacak birleşik ulusal ordunun kuruluş aşamasını Müttefik Güçlere bağlı askeri uzmanların deneyetleyeceği, Kürdistan Peşmerge güçlerinin Yurtiçi ve Yurdışındaki eğitimlerini de Müttefik Güçlerin vereceği ifade ediliyor.

10 yıl önce ABD askeri güçlerini Irak’ tan çekmeden önce bu önerileri PDK ve YNK’ ye yaptığı, YNK ve PDK’ nin bu öneriye sıcak bakmadıkları, 10 yıl sonra ABD ve Müttefik Güçlerin Peşmerge güçleri içerisinde reformların yapılmaması ve Birleşik bir ulusal ordu kurulmaması durumunda askeri yardımları keseceğiz baskılarından sonra PDK ve YNK’ nin önerileri kabul ettikleri” bildiriliyor.

Rojhat Badikî

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

18 − nine =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla