Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Bir Belge

Osman Aydın // Ömer Avni Efendi isimli Kürt Dilbilimcisinin 1890 lı yıllarda yazdığı KAVAİD – İ LİSANİ KURDİ ( Kürtçe Gramer – Kuzey Kürdistanda bir Kürt tarafından yazılmış ilk Kürtçe Gramer) isimli eserine dönemin Mamuratülaziz (Elazığ) Müftüsü bir önsöz yazar ve bu önsözünde bugün ANADİLDE EĞİTİM dediğimiz hakkın uygulanmasını yüz yılı aşkın bir süre önce savunmuştur. Ağdalı bir Osmanlıca ile yazılmış bu önsözün ilgili cümlelerini aktarıyorum.

“İş bu risalenin talim ve taallümünde etfal-ı Ekrad lisanı Türke vakıf olacakları gibi, etfal-ı Etrak da lisani Kürde vakıf olacaklardır. (…) Bu risalenin mekteplerde talim ve taallümü elzemdir.”

25 . Eylül . 1901
Muhammed Kemaleddin Harputi

Bugünkü türkçeye şöyle çevrilebilir:

Bu kitabcığın öğrenme (ders olarak) ve öğretiminde Kürt çocukları Türk dilini öğrenecekleri gibi Türk çocukları da Kürd dilini öğreneceklerdir. (…) Bu kitabcığın okullarda öğrenilmesi ve öğretilmesi gereklidir.

Not: Muhammed Kemaleddin Harputi, Prof. Dr. Canan Karatay’ın dedesidir. Babasının babası

Facebook

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

2 × 5 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla