Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Bu devletsizliğin resmidir!

Nuri Senır / Bu resim sahip oldukları anavatanlarında yaşayan Kürt’lerin, topraklarını menfaatleri için paylaşan dünya efendilerinin, dünya güçlülerinin uyduruk isimlerle kurdukları devletleri yöneten vahşi, gayri insani, medenileşememiş, uygarlıktan nasiplerini alamamış barbar yöneticilerin Kürt halkına reva gördükleri devletsiz olmanın tablosudur.

Bu resim canlı, canlı elleri arkadan bağlanmış Kürd’ün kızgın çöl kumlarına gömülmüş sefaletinin, güçsüzlüğünün tarihi ve tarihe yön verenlerin utanç tablosudur.


Bu resim dünyada nüfusları 2/3 milyon dolaylarında olan bazı halkların devlet sahibi olmalarına karşın, 50 milyon Kürd’ün devlet sahibi olamamasının yaşanılan utancının resmidir.


Bu resim tarihin ve dünya egemenlerinin dünyayı yeniden kendi menfaatleri için şekillendirdiği günümüzde, Kürd halkının ayaklarına gelen devlet olma fırsatına karşılık “biz devlet istemiyoruz, kurulacak Kürd devlet topraklarını kana boyarız”diye açıklama yapabilen beyinlerin Kürd halkına ne vaad ettiklerinin bir utanç resmidir.


Bu resim, yaratılan, olabilecek vahşetin en barbar uygulamalarının haykırışlarını evrende seslendirirken, Kürt’lere,
“devletsiz, ailesiz, karısız, kocasız eşitlik temelinde ilişkilerin özgürce yaşanılacağı” bir hayal dünyasını Kürt’lere empoze etmeye çalışan, Kürt’lükle alakası olmayan, Kürt’lerin geleceğini sömürgecilerinin menfaatlerine ipotek ettirmeye çalışan, beyni neolitik çağda kalmışların, ne yaptıklarını bilmemelerinin, Kürd halkına vaad ettikleri yaşamın tablosudur.


Bu resim, Arabistan yarımadasındaki kızgın çöllere sürgün edilen, o kızgın çöllerde diri diri çöl kumlarına gömülen Kürd’ün, Kürt’lüğün, Kürdistan’ın yok edilme, haritadan silinme resmidir.
Bu resim kızgın çöl kumlarına bedenleriyle beraber gömülen Kürd’ün namus resmidir.
Bu resim ve bu resimlere benzeyen binlerce resimler Kuzey, güney, rojava, rojhılat Kürdistan parçalarında kurşunlanan,bombalanan,cesetleri parçalanan,zırhlı araçların arkasında cesetleri yerlerde sürüklenerek teşhir edilen,çarpışmalarda ölen genç kız gerilla cesetlerinin çırıl çıplak soyularak etraflarına toplanarak resim çektirilen vahşetin resmidir.

Bu resim…!
Ve buna benzeyen,
Binlerce resim ile,
Ayrıca resmedilemeyen
Resimler….Resimler ve meçhuller.

Namus bu resimlerdir.
Namus devletsizlik değildir, namus ailesiz,karı kocasız uydurma eşit ve özgür ilişkiler değildir.
Namus Kendi topraklarında özgür bir Kürd olarak yaşamaktır.
Namus,özgür ve savunmasız kalmamak için kendi devletine sahip olmaktır.
Bunun dışında Kürd’e layık görülecek her yanlış reçete, kürd’ün efendilerine, Kürd’ün sömürgecilerine, Arabına, Farsına,Türküne hizmettir.
Bunun adı da….
Bu adı da okuyucu koysun.
Nuri Sınır

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

seventeen − nine =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla