Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Genaral Sait

Kürdistan’ın dağları, yaylaları ve ovaları şahittir, yine Türkiye, Suriye,Irak, İran’ın darağaçları, zindanları ve işkencehaneleri şahittir ki, Kürdistan’ın oğulları ve kızları sömürgeciliği kabul etmemiştir, sömürgecilerin zor ve zulmüne boyun eğmemiştir. Yüzbinlerce Kürdistan şehidi bunu göstermektedir. Biz hiçbir zaman sömürgeciliği kabul etmiyoruz. Her canımız Kürdistan’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için feda olmaya hazırdır.

Dr. Sait bunun ifadesidir. Kuzey, Batı, Güney ve Doğu şahittir ki Sait’imiz sömürgeciliğe boyun eğmemiştir. Kuzey, Batı, Güney ve Doğu şahittir ki Sait’imiz sömürgecilerin sınırlarını tanımıyordu. Sait’imiz Kürdistan’ı yekpare düşünüyordu ve Kürdistan’ın özgürlük ve bağımsızlığı için savaşıyordu. Sait’imiz böyle söylemişti: “bir canım var, ben bu canı sadece Kürdistan’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için verebilirim.” Sait’imiz sözünde durmuş ve canını Kürdistan’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için feda etmiştir.

Şehidimiz onurumuzdur, şehidimizle onur duymalıyız, şehidimizi hep gönlümüzde yaşatmalıyız. Fakat bir şey daha yapmalıyız; şehidimiz Dr. Sait gibi sözümüzde durmalıyız, sözümüzün arkasında durmalıyız, milletimize ve Kürdistan’ımıza verdiğimiz söz için ömrümüzün sonuna kadar Sait’imiz gibi savaşmalıyız. Sait’imiz için onun yaşamından sizlere üç şey söyleyebilirim ki onlardan ders alalım: Birincisi, Sait’imiz sınır tanımazdı.

Birçok okumuşlarımızın düşüncesine göre Kürdistan dört parçadır, fakat milletimizin düşüncesinde, milletimizin gönlünde ve Sait’imizin düşüncesinde Kürdistan tek parçaydı. Kürdistan’ın özgürlük ve bağımsızlığı Kürt milletinin en doğal hakkıdır.

Her kes bu hakkı siyasetinin esası olarak kabul etmelidir. Sait’imizin bizim için birinci mesajı budur. İkinci mesajı ise budur; Sait’imiz Kürdistan aidiyetini, Kürt milletinin aidiyetini her türden aidiyetinden üstün tutmuştur. Günü geldiğinde, davası için, Kürdistan aidiyeti için parti aidiyetinden vaz geçmiştir. Zamanı gelip Güney’e gittiğinde, hiçbir partinin aidiyeti ile değil; PDK, YNK, GORAN, PKK veya diğer partilerin aidiyeti ile değil, sadece Kürdistan aidiyeti ile Güney’e gitmiş ve orada şehit olmuştur. Arkadaşlar, üçüncü mesajı da budur; Gönüllü Peşmergeler.

Öyle inanıyorum ki bundan sonra bu sözü daha çok duyacağız. Bu sözün anlamı üzerinde daha derin düşünmeliyiz ve bu sözün anlamını çok iyi anlamalıyız. Bu söz, Gönüllü Peşmergeler sadece Kürdistan’a aittirler, hiçbir parçanın aidiyetinde değildirler, her parçada aynı işi yapabilirler, bu iş de Kürdistan’ın özgürlük ve bağımsızlık savaşıdır.

Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Sait’imiz ile onur duyuyoruz ve umut ediyoruz ki ömrümüzün sonuna kadar vereceğimiz mücadele ile Sait’imize olan borcumuzu ödeyebileceğiz. Yaşasın Bağımsız Kürdistan. Yaşasın Kürdistan’ın Birliği. Yaşasın Kürdistan’ın Özgürlük Savaşçıları.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

fourteen + five =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla