Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

HAK – PAR: Bu Ulusal İtifak Değildir.

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi HDP ve çevresi bir süreden beri “ulusal birlik” çağrısı yapmakta ve bu yönde kimi çalışmalar yürütmektedir.
Öyle anlaşılıyor ki, bu sözde ittifakta bazı kişi ve şahsiyetler, grupçuk ve grup, hareket ve partiler HDP çevresinde bir araya gelmiş bulunuyorlar. Bu ittifak kimi çevrelere göre “ulusal ittifak” şeklinde adlandırılsa da Hak ve Özgürlükler Partisi anlayışına göre bu bir “ulusal ittifak” niteliğine sahip değildir.
Çünkü HAK-PAR bununla ilgili daha önce değişik zamanlarda ve platformlarda “ulusal birlik”in ancak ulusal değer ve esaslar üzerinde, milli bir program ve usullerle ve milli güçlerle gerçekleşebileceğini basına ve kamuoyuna açıklamıştı. HDP kendisi bir Kürd partisi olmadığını, Türkiyeli bir parti olduğunu söylüyor. Böyle olduğuna göre HDP ile bir ulusal birliğin veya ittifakın bu şartlar içinde gerçekleşmesi mümkün değildir.
Kuşkusuz HAK-PAR saygın ve nitelikli bir birlikten yanadır ve her zaman bu tutumunu ortaya koymuştur. HAK-PAR her şekilde milli çıkarları, Kürd ve Kürdistan’ı her zaman birinci öncelik olarak kabul etmektedir. HAK-PAR kendisi içinde bulundurduğu çoğulcu görüş ve düşünceleri temsil eden bir işbirliği hareketi olarak ulusal demokratik projenin ürünüdür.

HAK-PAR’ın kuruluş temelinde, ulusal duygu ve sezişe dayalı ilham bulunmaktadır. Bundan dolayı HAK-PAR Kürd ve Kürdistan halkının çıkarlarına göre olmayan hiçbir çalışmaya yanaşmamış, bu tarz girişim ve oluşumlar içinde yer almamış; bundan böyle de içi boş ve kof program ve çalışmalarda yer almayacaktır.
Kürd halkının hak ve çıkarları nerdeyse HAK-PAR oradadır.

Bugünlerde elimize ulaşan bilgilere göre, kimi kişi ve hareketler, grup ve partiler, HAK-PAR adını, HDP ve çevresindekilerin girişimleri içinde yansıtmaya çalışmaktadırlar.

Bilerek ve kasten, sanki HAK-PAR da bu çalışmalarda HDP ile işbirliği içindeymiş gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Bu yöndeki en son örnek, 05.02.2020 tarihinde Hewlêr’de, “Ebu Şaab Restorantta” HDP’nin bir çağrısı olduğu ve HAK-PAR’ın da çağrıcı olarak davetiyede yer aldığı açıklanmaktadır.

HAK-PAR’dan iki yetkilinin, başkan ve yürütme kurulu üyesi iki kişinin adı ayrıca davetnamede belirtilmektedir. Bunlar, Mihemmed Keremec ve Cemal Sate adındaki şahıslar olarak lanse edilmişlerdir.
Böyle bir iddia temelden yoksun, yalana dayalı bir algı oluşturma girişiminden başka bir şey değildir. Bu iki şahsı kesinlikle tanımıyoruz ve bu şahıslarla partimizin uzaktan yakından hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Başkanımız, Latif EPÖZDEMİR, partimizin Hewlêr temsilcisi Zana Sezen’dir. Bölge siyasi kamuoyu bilmeli ki, HAK-PAR, HDP ve çevresindekilerin art niyetli hiçbir girişim ve çalışmalarında ve bu yönde herhangi bir işbirliği içerisinde yer almaz.

Bu tür algı operasyonlarının amacı, milli inancı bulandırmak; aidiyet duygusuyla Kürd halkının ulusal yönelim ve tutumunu bozmaya çalışmaktır. Ancak boşunadır bu gayretler! Kürd siyasi kamuoyu çok iyi bilir ki; HAK-PAR fitne fesad odaklarının dizdiği kervanda yer almaz. Söz konusu bu fitne ve fesad çevrelerinin girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Bir kez daha HDP ve çevresindeki kişi ve grupçuklara, HAK-PAR’ı kendilerinin kurguladığı hiçbir çalışma içine katılan veya işbirliği yapan bir taraf olarak göstermemeleri konusunda çağrı yapıyoruz;

Aldatıcı ve yalan algı oluşturma çabalarından vazgeçin! 05.02.2020

Latif EPÖZDEMİR
Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

one × two =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla