Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

İnsan Hakları İhlalleri Raporu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “2002 – 2017 yılları arasında Türkiye’de insan hakları ihlalleri” raporunu açıkladı. Rapora göre, 2002-2007 arasında en ez 485 gazeteci tutuklandı. 2017 yılının ilk 10 ayında gerçekleştiği tespit edilebilen yaşam hakkı ihlali sayısı az 563. 2011-2017 yılları arasında Türkiye’de en az 14 bin 525 kadının yaşam hakkı ihlal edildi, on 15 yılda en az 482 gazeteci tutuklandı

Raporda, cezaevlerinde yaşanan olaylar ve cezaevi yönetiminin
ihmalleri sonucu 563, kadın cinayetlerinde 14 bin 525, iş cinayetleri 20 bin 878, çocuğun yaşam hakkı ihlallerinde 3 bin 755, 15 Temmuz darbe girişimi yaşam hakları ihlallerinde 274, kara mayınlarında 299, yasadışı örgüt saldırılarında 636, sivil çatışmalarında 97, ölüm oruçlarında 26, faili meçhul cinayetlerde 253 kişi yaşamını yitirirken; şüpheli asker ölümlerinin 351, göç yolunda ölümlerin 572, gözaltında ölümlerin 133, köy korucuların öldürdüğü kişilerin 116, nefret cinayetlerinde ölü sayısı 53 olmakla birlikte 2002-2017 yılları arasında toplamda 44 bin 17 kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

Tanrıkulu’nun hazırladığı raporda yer alan hak ihlallerinden bazı bölümler şöyle.

* 2002 yılının Kasım ayından 2017 yılının on birinci ayına kadar –en az- 20 bin 878 işçi “önlenebilir sebeplere rağmen” yaşamını kaybetmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi yaşam hakkı ihlalleri

* Yaşam hakkı ihlalleri 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olaylarda, 179 sivil, 62 polis, 29 asker olmak üzere 270 kişi yaşamını kaybetmiştir (2.195 kişi yaralanmıştır).

Kuşkulu ölümler

* FETÖ/PDY soruşturması ile bağlantılı olarak 4 kişi kuşkulu biçimde yaşamını kaybetmiştir.

İntiharlar

* FETÖ/PDY soruşturması ile bağlantılı olarak 15 kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir.

İşkence ve kötü muamele

* 2002-2017 yılları arasında -en az 18 bin 762 kişinin işkence ve kötü muameleye uğradığı tespit edilmiştir.

Hak savunucularına ve sivil topluma dönük baskılar

* Olağanüstü hal ilanından Ağustos 2017’ye kadar geçen süreç içinde 19 sendika, federasyon ve konfederasyon, 1412 dernek kapatılmıştır. Kapatılan dernekler arasında İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Mezopotamya Hukukçular Derneği, Van Kadın Derneği, Kürt Enstitüsü, Sarmaşık Derneği gibi dernekler bulunmaktadır.

Kapatılan derneklerin çoğunluğunu hak temelli çalışanların oluşturması AKP’nin insan haklarına ve hak savunucularına yönelik tutumunun bir göstergesidir.

Raporda, akademiye yönelik baskılar da yer aldı

Raporda akademiye yönelik yer alan baskılar şöyle yer aldı:

Araştırma Görevlilerinin Kadrolarının Değiştirildi

Devlet üniversitelerinde güvenceli kadro olarak adlandırılan 33/A kadrosuyla görev yapan ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan tüm akademisyenler 50/D maddesine geçirildi. Bunun sonucunda, doktorasını tamamlamış olan araştırma görevlisinin okulda kalıp kalmayacağına ilişkin karar, üniversite görevlilerine devredildi.

Doçentlik İşlemlerinin Durduruldu

KHK ile açığa alınan ya da haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca ya da haklarındaki adli soruşturma/kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemleri durduruldu. İhraç edilenler ya da haklarında mahkûmiyet kararı verilenlerin ise doçentlik başvuruları ise iptal edilecek.

Yurtdışındaki Yükseköğrenim Kurumlarından Mezun Olanların Denkliğinin verilmemesi

Yurtdışında yüksek öğrenimini tamamlayanların diplomaları ve derecelerinin denklik işlemleri, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu” Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kişilerin eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmayacağı hükme bağlandı.

Olağanüstü Hal ilanından 2017’nin Ağustos ayına kadar geçen süreçte KHK’larla 5 bin 717 akademisyen görevinden ihraç edildiği aktarıldı.

T24

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

three + 17 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla