Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kamuoyuna Çağrı

Davut Kurun // Güney Kürdistan’da bağımsızlık referandumunun yaklaşmasıyla, evet ve hayır cephesi hem netleşmekte hemde sertleşmektedir. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir tarihi sürecin başındayız, herkes son kozlarını oynuyor. Dost ve düşman safları bu dönemlerde netleşir. Kürdistan’ı sömürgeleştiren dört devlet’in başını çektigi ve Filistin yönetiminin de sembolik siyasi desteği ile oluşturulan askeri, siyasi ve mali fonlarla Kürdistan bağımsızlık referandumunu önlemek için topyekün bir saldırıya geçmişlerdir.

Bu ortam’da Kawa hareketi, kuruluşundan buyana savunageldiği ve temel ilkesi olan bağımsız Kürdistan referanduma destek için 27 Temuz tarihinde “Tevgera Kawa” imzalı bildiri yayınladı. Bu bildiri Kawa’nın ruhunu, temel ilkesini, ve bagımsızlık çizgisini yansıtan ve oybirliği ile seçilen yetkili komite tarafından yayınlandı, böylece siyasal tavrını ortaya koydu. Doğru olanda budur, bütün Kawa üyelerini bağlayanda bu bildiridir.
Ancak şaşırtıcı bir şekilde aynı tarihte bazı arkadaşlar, bu bildiri Kawa hareketini bağlamaz, kişisel dünceleridir diyerek Kawa adına ikinci bir bildiri yayınladılar, hiç bir yetkileri olmamasına rağmen. Kawa adına yetkili komite Kawa toplantısında oybirligi ile seçildi, ve yetkili arkadaşları bizzat ”bağımsızlık referandumu Türkiye projesidir’ diyen arkadaş tarafından önerildi, ve öneri itirazsız kabul edildi.

Yetkili komitenin bildirisini ”kişisel düşünceleridir” diyerek reddeden bu arkadaşa sormak gerekir, senin düşüncen mi Kawa düşüncesidir. Bununla paralel olarak sununda gözönünde tutarak düşünülmesi gerekir. Kürdistanda bağımsızlık referandumuna itiraz ederken, “Bütün partilerin ortak kararı”, “Parlamento kararı” “yasal zemin” gerekçelerini kendi tavır ve duruşlarına uygulayın. Siz hangi ortak zeminde, ortak iradeden, yasal zeminden hareket ediyorsunuz? Sizin de oyları ile seçilmiş bir hareketi temsil eden komiteleri tanımıyarak, kendi kişisel duruşunuzu ve düşüncenizi Kawa adına ve imzası ile açıklamınızın izahı nedir. Bu konuda konuşulacak çok şey var, ancak yeri burası değil, kendi iç tartışma platformunda konuşmak gerekir. Gündemi değiştirmeye, kişiselleştirmeye gerek yok. Bu gereksiz gündemden yararlanarak kişisel güdülerini tatmin eden, kinlerini öfkelerini kadrolarımıza yönelten küfürbaz lümpenlere bu fırsatı ve zemini vermeyeceğiz.

Kürdistan halkının gündemine göre tavır almalıyız. Sömürgeci güçlerin topyekün kürdistanın bağımsızlık referandumuna karşı saldırıya geçtiği bu dönemde, sadece askeri olarak değil,özzelikle ulusal bilinci önlemek ve kürtlerin bölünmesine,siyasi partileri çatıştırmaya öncelik verdiklerini hep gözönünde tutmalıyız. Yanlış ikilemler, yanlış gündemler, manüpülasyon, kandırma ve hile oyunları düşmanlarımızın başvurdukları temel politikalarıdır.
Bağımsızlık referandumuna destek vermeyenlerin, temel argumanları olan, rüşvet,yolsuzluk, hukuksuzluk, oligarşi, demokratik olmayan yönetim vs. bugün Hewlerde de Süleymaniyede de var, yarın bağımsiz devlet olsada olacaktır. Bunlar bağımsızlığın şartı olamaz. Bunlar bugün bağımsız olan devletlerde de var. Sorun bunlara karşı mücadelede kararlı olmak ve halkın ortak iradesini iktidar güçlerine kabul ettirmektir. Bu sadece bugün değil, yarında bağımsızlıktan sonrada zorunlu olan, demokrasinin bir kuralıdır. Bunları hayata geçirmek ancak bağımsız devlet olma koşulu ile mümkün olabilir.
Aksi halde sömürgeci güçlerin hakimiyetini kabul etmek yada onların hakimiyeti altında demokratikleşmenin mümkün olduğunu söylemektir. Bu günkü Kürdistan Federe devletinin sınırları, siyasal cizgileri Irak anayasası tarafında belirlenmiş, bu şartlarda demokratikleşmenin sınırlı ve kadük kalacağı da açıktır. Dolayısı ile bazı haklı eleştiriler, bağımsızlığın ön şartı değil, bağımsızlıktan sonrada ğündemi işgal edecektir. İdeal toplum yok. Çok farklı çıkarların, değerlerin, inançların, dinlerin, siyasal partilerin ortak paydalarda toplanması sözkonusudur ve karşılıklı tavizler temelinde hareketle hiç kimse kendisini merkeze koymadan ortak iradeye saygı duymalı, ancak bu şartlarda düşmanlarını da Kürdistan halkının iradesine saygıya davet edebilir.

31.07.2017

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

18 − eighteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla