Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kurbanlaştırılan Gerila

Biz “Gerilla” kavramını ve anlamını; Kürdistan dağlarına, halkının derdine derman olmak için çıkan Kürd çocuklarıyla tanımış ve yüregimizin en derin yerine yerleştirmiştik. Gerilla amcamız, ağabeyimiz, abla ve teyzemizdi. Aileden en kıymetlilerimizdiler. Onları insan üstü kurtarıcılar olarak gördük. Çok düşünmeden, ölümleri dahil onlarla ilgili herşeyi alkışladık. Kürdistan dağlarının amansız kış şartlarında gâh dondukları, gâh çığ altında kalıp şahdete ulaştıklarını yüregimiz parçalanarak okuduk, duyduk ve ağladık.

Gerillaların ölüm haberleri, Türk, Arap ve Fars mediyasında tiraj ve yurtseverligin referansı sayılıyordu. En çok öldürülen gerilla haberlerini veren, en vatansever medya organı oluyordu. Gerilla yaygınlaşıp somürgeci güçlere darbe verdukça, sömürgeciler çılgına dönmüş televizyon ve gazetelerinde “ya öleceksiniz, ya öleceksiniz” manşetleriyle kafası, kolu kesilen Kürd çocuklarının cesetlerini yayınlıyor ve zafer çıglıkları atıyordu. Sömürgeciler Kürd ve gerilla söz konusu olduğunda canavarlaşıp insanlık adına ne kadar deger varsa hepsine düşmanlaşıyorlardı. Öldürülen kadın gerilla cesetlerine tecavüzden, kulak ve burun kesip anahtarlık yapmaya kadar gitmişlerdi.

Sömürgeciler insanlıkta çıktıkça, Kürtler gerilla evlatlarına daha çok sarılıyor, aç ve çıplak bırakmamak için yemeyip yediriyor, giymeyip giydiriyor “vur gerilla vur, Kürdistanı kur” diyordu. Kürt halkının evlatlarına sahip çıktığını gördüķçe iyicene pervasızlaşan sömürgeciler, Kürt halkını bataklık, gerillayı ise sinek olarak görüp artık “sivri sinekle degil, bataklıgı kuratmalı” sloganıyla Kürt yerleşim yerleri köy ve şehirlerini yakıp yıkıyor, Kürt´leri yer ve yurtlarından göçertmek için adeta seferberlik ilan ediyordu.

Ve nihayetinde dört bin köy ve yirmi binleri aşan, faili devlet olan, suçsuz ve sivil insan katliamı yapıldı. Sömürgeciler her insanlık dışı muameleyi Kürt´lere reva gördükçe, eli silah tutan Kürt´ler; köy, kasaba, metropol, Üniversite hatta liseleri terk edip dağlara akın ediyordu.

Insan ahlak ve vijdanında yoksun Türk ordusu, artık Kürdistan´da rahat hareket edemeyip yüksek güvenlik sistemiyle korunan üslerine çekiliyordu. Kürt halkı umudunu yükseltmiş dünyanın her yerinde öz evlatları olan gerilaya destek amacıyla eylem ve kampanyalar düzenliyor ve onlara büyük moral veriyor yalnız olmadıklarını haykırıyordu.

Sonra ne oldu?

Kocaman bir direniş nasıl habe edildigi konusunda ciltlerce kitap yazılabilinir, ancak kısaca bütün bu olan bitenden yirmi sene sonra, çeyrek asır dağda kalıp olağan üstü bir direniş sergileyerek savaşan bir gerilla komutanı olan akrabama şu soruyu yöneltiyorum “ağabey peki neden bu duruma geldik? Neden halkın verdigi bunca bedel Türk devleti başta olmak üzere sömürgeci devletlerin hizmetine sunuldu? Neden buna mudahele etmediniz?” sorusuna şu cevabı almıştım: Biz aylar, hatta senelerce bekada olup bitenden bihaber, dünya ile irtibatımız kesiliyordu, Kürt halkının verdigi destekle dağlarda düşmana karşı savaşıyorduk, bizim derdimiz davamız düşmanı vurmak ve Kürdistan´dan kovmaktı.

Sonra bir merkeze döndük-ki Abdulah bey saltanatını kurup verilen kahramanca mücadele ve savaşı küçümseyip “ben” merkeziyetciligi kurmuş, astığım astık kestigim kestik misali herkesi susturmuş. “Ben olmazsam bir gün düşmana dayanmazsınız” deyip sömürgeci devletlerin yapmak isteyip bir türlü yapamadığını yapmış “ben ne dersem o olur” deyip baştan Kürt halkı, sonrada sömürgecilerin korkulu ruyası olan gerillayı hiçleştirip boşa çıkarmıştı”.

Sonra ne oldu somürgeci devletlerin hizmetçisi olmayı onur sayan Abdulah beye karşı çıkan Kürt´ler ve çocukları Abdulah bey ve ortaklık kurduğu somürgeci devletler tarafından imha edilip susturuldu. Susmayanlar hain, karşı çıkanlar düşmanın bile yapamayacağı alçakça yöntemlerle kimisi bombalarla lime lime edilerek hunharca öz yoldaşları tarafından öldürüldü. Ve Kürdistan coğrafyasının yakılıp yıkılarak haritada silindigi, yüzbinlerce insanın ölüp, öldürüldügü bir mücadele sömurgeci devletlerin hizmetine sokulmaya kadar getirildi, amaç ve hedef muğlaklaştırılıp zamana yayıltarak pasiflestirilip bitirildi.

En acısıda bir Kürt bireyi olarak karşılaştığın “verdiginiz onca bedelin karşılığında Kürt ulusu olarak ne gibi ulusal haklar kazandınız?”sorusuna utanarak “malesef hiç birşey” diyerek cevap vermektir.

Bundan böyle Kürt çocukları dağlardan inip ailelerine dönmeli, sömürgeci devletlerin demokratikleşmesi için daha fazla ölmemelidir. Kürt´ler gerilla diye dağ ve zındanlardan “fedai” denilerek kurban edilen çocuklarına sahip çıkmalı ve neye ve kime hizmet ettigi beli olmayan PKK’nin elinden almalıdır. Daha fazla Kürt çocukları gerilla olarak sömürgeci güçlere yem edilmemelidir.

Eger Kürt´ler Türkiye´nin demokratikleşmesi için dağ ve zındanlarda sömürgecilere feda edilen çocuklarına sahip çıkıp onları Apo ve örgütünün elinde almazlar ise yaşamda işlenen en büyük günah ve suçu islemiş olacaklardır.

Söz konusu suçu işlemeyelim.

Artık vuracak ve Kürdistan´ı kuracak gerilla ve düşünce boşa çıkarılıp harcanmıştır, bari çocuklarımız harcanmasın!

Kimse bir başka kimse için ölmesin yazık, günah ve zulümdür.

Munzur Okur.

1 Yorum
 1. Barzan diyor

  Menzur bey Munzur suyu berakligi ilà Ehmed Arifin kaderimiz olan dizelerinin aksi olan bu fotorafin sozlù yorumunu yapmi§.
  Ni§an yùzùklerini cikarip vatanimiz Kurdistanin hurriyet ve istiklàli için demir daglara çikan demirden aslan Kurd yigitlerinin hazin hikayesini kelama dokmù§.
  Gorgùsùz ve ne oldugunu kendiside bilmeyen uçube bir insana Kurd fedakàr evladlarini adak diye sunumlarina ofkesi ve caresizligini yazmi§.
  Dùnyanin hiç ùlkesinde bir parti kendi insan kaybi kar§isinda insanligini ve yolda§lik ahdini unutarak “biji serok yada lider” dememi§tir.
  Kurd fedakarlarinin olùme”biji apo” demek vicdansizlik ve siyasi terbiyeden yoksun kole ruhlu mùrid lakirdisidir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

one + 3 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla