Kürt Lideri Alişêr’ den Mektuplar

Mektupta göze çarpan ikinci önemli nokta, Alişêr’in baştan itibaren “Türklük” ve “Turanilik” davası güden İttihat ve Terakkî’ye güvenmediğini gösteriyor.