Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kürt Yazar Selim Çürükkaya’ dan Erdoğan’a Açık Mektup

Selim Çürükkaya / Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Recep Tayip Erdoğan’ a Açık Mektup

Kardeşim Dr. Sait Çürükkaya, Ortadoğu coğrafyasında ve Avrupa‘da masum insanları acımasızca katleden İŞİD barbarlarının döşediği mayınları sökerken, 26.10.2016 tarihinde Musul’a yakın Tezxırab Köyü’nde patlayan bir bombayla ağır yaralandı. Tedavi amacıyla Almanya‘ya getirildi. Burada 29.10.2016 tarihinde yaşamını yitirdi. Gerekli resmî işlemler yapıldıktan sonra Halil İbrahim Sınır Kapısından doğduğu Bingöl Yeniköy’e götürüldü ve orada defnedildi.

Biz kardeşleri, Bingöl Valiliği’ne bir proje ve dilekçe ile başvurarak mezarın yapımı için izin istedik. Ve beş gün içinde Bingöl Valisi cevap olarak “mezarı yapabilirsiniz” sözünü verdi. Bu söz üzerine mezarı yapmaya başladık. İnşaatın tamamlandığı gün, sizin başkomutanı olduğunuz ordu, kepçelerle, dozerlerle mezarlığa girdi ve mezarı yıktı.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yunus Emre’nin “Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz” sözünü sürekli tekrarlayan sizsiniz. Biz Kürtler yaratanın yarattığı değil miyiz yoksa?  Neden mezarlarımıza bile tahammülünüz yoktur?
Siz ne yaptığınızın farkında mısınız?
Bildiğimiz bütün zorbalar hiç olmazasa ölüler karşısında susardı.
Mezarlara karışmazdı.
Dünyanın en saygısız rejimleri bile mezarlara karşı saygılıydı.
Gezegenimizin en eski yazılı eseri olan Gılgamış destanında ölülere  ve mezarlara karşı büyük bir saygı ve hürmet vardır.

Tarihin ilk yazılı kayıtlarından olan İlyada ve Odesa kahramanı Aşil, düşman olarak gördüğü Hektor’u öldürür.
Onun cesedini de kendisi bizzat yıkayarak Truva kralı babasına götürür.
Aşil’in bu davranışı düşmanı dahi olsa öldürdüğü insanın inanç ve geleneklerine duyduğu saygıdan tarihe ve eski yunan mitolojisine bir mertlik davranışı olarak geçmiştir.

Siz bizlere daima islâmın erdemlerini vaaz edersiniz.
Kur’an-ı Kerim (İsra Suresi 70) “Andolsun. Biz insan oğlunu şerefli kıldık.” der.

Hz. Adem’in yaratılma anında Allah meleklere:
“Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.”
(Sar, 71-73) demiştir. Yine (İsra suresi 70)  “Ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık” der.

İslâm dini, insan öldüğü zaman da insana karşı aynı hürmeti ve saygınlığı korur. Zîra ayet “o diri iken de ölü iken de saygın bir varlıktır“ der.

Sizin iktidarınızın gözünü kan bürümüştür; bir akıl tutulması yaşıyorsunuz. İnsanı da, islamı da, insanın 8 bin yıllık kültürünü de ayaklar altına almış, bir uçuruma doğru yürüyorsunuz.

Biliyorsunuz ki, yeryüzünün ilk mezarı Habil’indir. Ve o mezar şu anda Şam‘a kırk kilometre yakın Kasyun Dağı’ndadır. Semavi kitaplar bize o ilk mezarın öyküsünü şöyle anlattılar: “Kabil kardeşini öldürdü, ne yapacağını bilmiyordu. Etrafına şaşkınca bakıyor, babasının korkusundan da eve gitmiyordu. Bu sırada kavga etmekte olan iki karga gördü ve bir süre sonra kargalardan biri, diğerini öldürdü. Kavgada ayakta kalan karga toprağı eşeledi, küçük bir çukur açtı, yere serilen kargayı bu çukurun içine çekerek gömdü ve üzerine toprak atttı, sonra uçtu gitti. Bu manzarayı izleyen Kabil de kardeşini Şam’ın dışında bulunan Kasyun Dağı’na gömdü.” O mezar hâlâ Kaysun Dağı’ndadır.

Biliyor musunuz, kaç barbar kavim, kaç medeniyet geçti oralardan? Kimse karışmadı o mezara ve barbarlar bile ölüye saygıdan dolayı korudular o mezarı! Çünkü bütün kültürlerde mezarlar kutsaldır ve mezara saygı gösterilir. İnsanlara ait ev/mesken ne kadar saygın ve hukuki açıdan masumiyete haiz ise, insanın vefatından sonra  evi olan mezarı da, ahlaken, dinen ve hukuken meskeni sayılır.

İnsan, insanı insan yapan ahlak, kültür, gelenek görenek, din gibi değerlere riayet eder. Bu sayılanlara riayet etmeyen insanlar, iktidarlar veya zalimler suç işlemiş olarak kabul edilirler.

Bu gün Türkiye’de hukuk da, adalet de, mahkeme de sizsiniz! Çünkü mezarlara karşı saygısızlık yapan, ölünün özel mabedine girip onu harebe eden, suçluları yargılayacak bir mahkeme yoktur sizin ülkenizde!

Mezarı yapma izni  verenler tarafından mazarımız yıkıldı.

Biz kime, hangi kuruma başvuracağız? Adaleti arayabileceğimiz bir mercî var mı?

Yok ise, lütfen artık bizlere vaaz vermeyiniz!

İslam peygamberinin adını dahi dilinize dolamayınız! Çünkü O, “Herhangi birinizin, ateşin üzerine oturup da elbisesini yakması, hatta –daha öteye- cildini yakması; herhangi bir mezarın/kabrin üstüne oturmasından kesinlikle daha hayırlıdır/iyidir.” demek suretiyle, bütün insanlığı “ölüye/mezara saygıya” davet etmiştir.

Sizin emrinizde olan zalimlerin ne insanlıktan, ne islâmdan, ne de ahlâktan haberleri var; bundan habersiz olamazsınız!

Kamuoyuna açık bu mektubuma son noktayı koymadan size şunları da söylemek istiyorum:

Atalarınız olan Selçuklu Türkleri‘nin mezar taşları bin yıldır ülkemin çeşitli bölgelerinde dikili olarak durmaktadır. Bu güne kadar milletimden olan tek bir kişi, sahip olduğu ahlâk, terbiye, medeniyetten dolayı tek bir taşa zarar vermemiş, tek bir mezara hakarette bulunmamış, yanından geçerken duasını da eksik etmemiştir. Bu benim milletimin asaletinin; mezarlarımızı yıkanların eylemleri ise, onların rejimlerinin sefaletinin göstergesidir.

Siz, bugün çok güçlü olabilirsiniz; evlerimizi başımıza yıkabilir, ormanlarımızı yakabilir, mezar taşlarımızı yıkabilirsiniz. Siz kendi ülkenizde hak aramanın bütün yollarını kapatabilir, masumları hapishanelere atabilir, ölüleri bile mezarlarında rahat bırakmayabilirsiniz. Siz erdemi, ahlâkı, gelenekleri, görenekleri, insanı insan yapan „söz“ü ayaklarınızın altına alabilrsiniz. Ama şunu unutmayın ve tarihin sayfalarına bakıp hatırlamaya çalışın; sizin yaptıklarınızı yapan zalimlerin acı akıbetleri,  mutlaka sizi bir yerde arayıp bulacaktır.
Bunu bilin!

Selim Çürükkaya

Mektubun İmgilizcesi:

ERBIL, Kurdistan Region (Kurdistan 24) – The brother of a Peshmerga volunteer who died fighting the Islamic State (IS) in the Kurdistan Region penned an open letter to Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan condemning the Turkish army’s demolition of the Peshmerga’s grave last week.

Volunteer Sait Curukkaya was heavily wounded by an IED he was trying to defuse during the Kurdish-Iraqi offensive to capture the then IS-held city of Mosul last year.

The Peshmerga, who went by the codename Dr. Suleiman, died in late October 2016 in a hospital in Germany after succumbing to wounds he received in a village northeast of Mosul.

Curukkaya’s body, after a military ceremony was held in the Kurdistan Region’s capital of Erbil honoring his sacrifice, was sent across the border to be laid to rest in his Kurdish home province of Bingol in Turkey.

Last Thursday, about 200 soldiers under the command of a colonel and acting on the orders of Bingol’s Ankara-appointed governor came to the Chilkani village to demolish Curukkaya’s grave and a memorial next to it which his family had just finished building.

Kurdistan 24’s Turkish language service published the elder brother, Selim Curukkaya’s letter to Erdogan.

Below is a full English translation of the letter:

Pictures circulated on social media showed Curukkaya’s grave in his village of Chilkani leveled to the ground. (Photo: PAK)

“Mr. President,

You are someone who occasionally repeats the saying “we love the created for the sake of the creator” by Yunus Emre [13th-century Turkish poet]. Aren’t we, Kurds, created by the creator? Why do you not have tolerance even for our graves?

Are you aware of what you are doing?

All the tyrants we know [from history] at least kept silent when it came to death. They would not interfere with graves. Even the most brutal regimes of the world have been respectful to graves. The Gilgamesh, [one of] the earliest written works of humanity advises a profound respect for the dead and their tombs.

Achilles, the hero of the Iliad and Odyssey, kills Hector whom he regards enemy. But then he washes Hector’s body himself and takes it to the father, the Trojan king [Priam]. Human history and the Greek mythology record Achilles’ behavior toward the enemy he killed as an example of gallantry and respect.

A compute-generated view from air of the demolished memorial Curukkaya’s family was building in honor of their fallen Peshmerga son.

You, Mr. President, always preach to us the virtues of Islam.

The Qur’an in verse 70 of chapter 17 says “we have certainly honored the children of Adam.”

At the moment of Adam’s creation, God orders the angels to “fall down to him [Adam] in prostration.” [38:72]

The religion of Islam, when man dies, [urges] the protection of his honor.

Your regime is foaming with [hatred] and rage. You are experiencing a mental abdication. You are walking towards a cliff, with humanity’s millennia-long culture and Islam under your feet.

As you know, the first tomb in human history is that of Abel. That tomb is now [believed to be] forty kilometers from Damascus. Abrahamic books thus tell us the story:

“Cain killed his brother. He did not know what to do. He was bewildered, looking around and afraid of going home because of his father. Just then he saw two crows fighting. After a while, one of the crows killed the other. The crow alive began opening a small pit in the soil. It then buried the dead crow in the pit. Then it flew away. Watching all this, Cain buried his brother there.”

That grave is still there near Damascus.

Do you know how many barbarian tribes, how many civilizations have passed since then? Nobody, not even the barbarians interfered with that grave, and they guarded it for the respect for the dead. Because in all cultures graves are sacred. Just as people’s houses are legally vested with protection, so are their graves; morally, religiously as well.

Humans observe values such as morality, culture, tradition, and religion. Regimes and people who violate these are wrongdoers and criminals.

In today’s Turkey, [Mr. President] you are now the law, the justice, and the court! But there is not a court in your country that would judge the criminals who violate and demolish a dead man’s grave!

Our grave was demolished by those who gave permission in the first place to make it.

Who do we go to now? Is there an authority whence we can seek justice?

If not, please stop preaching to us!

Let your tongue not speak of the name of Islam’s Prophet ever again.

For he urged respect for the dead and the grave, saying:

“It is better that one of you should sit on live coals which would burn his clothing and come in contact with his skin than that he should sit on a grave.” [Sahih Muslim: 2119]

You cannot be ignorant of the fact that the persecutors under your command are bereft of human values, morality, and Islam!

Before putting an end to this open letter to you, I also would like to tell you this:

The gravestones of the Seljuq Turks, who are your ancestors, have stood in various regions of my homeland for a thousand years. Until this day, not one single person from my people has ever harmed a single stone because of the moral, decent, and civilizational values we have.

This is the nobility of my people; the actions of those who destroy our graves are a demonstration their regime’s wretchedness.

You, today, may be very powerful. You can demolish our homes, burn our forests, and destroy our gravestones. You can shut down all the means of seeking justice in your country, throw the innocent into prisons, and even disturb the dead in their graves.

You can put morality, traditions, virtue among other human values under your feet. But lest you forget, and look at the pages of history; the bitter end of the tyrants who did what you do will surely find you.”

 

Editing by G.H. Renaud

Almanca tercümesi:

++ Solidarität mit M.Selim Çürükkaya ++

Die Türkei erlässt wieder willkürlich bei Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen den Autor, Bürgerrechtler und deutschen Staatsbürger Mehmet Selim Çürükkaya. Grund dafür ist folgender Offener Brief, den er anlässlich der Zerstörung der Grabstätte seines Bruders Dr. Sait Çürükkaya an den Präsidenten der Türkei verfasste.

Brief in Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Präsident,
mein Bruder Dr. Sait Çürükkaya wurde im Kampf gegen den IS am 26.10.2016 in Mossul schwer verletzt. Er wurde nach Deutschland transportiert, erlag jedoch seinen Verletzungen und starb am 29.10.2016. Nachdem die administrativen Angelegenheiten erledigt wurden, wurde sein Leichnam in seine Geburtsstadt Bingöl transportiert und in seinem Dorf begraben. Wir, seine Geschwister haben uns mit einem Projekt bei der Stadtverwaltung vorgestellt und die Erlaubnis für eine Grabstätte bekommen. Der Gouverneur der Stadt Bingöl hat uns innerhalb von fünf Tagen die Erlaubnis für die Grabstätte gegeben. Doch noch am Tag der Beendigung der Bauarbeiten, ist das Militär, dessen Oberbefehlshaber Sie sind, auf die Grabstätte einmarschiert und hat diese mit Baggern und Bulldozern demoliert.

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sie selbst wiederholen des Öfteren den Satz ‘Wir lieben die Erschaffenen aufgrund des Schöpfers’ des Großen Mystiker Yunus Emre. Denken Sie, dass wir Kurden nicht von dem selben Schöpfer erschaffen wurden? Warum zeigen Sie nicht einmal unseren Grabstätten gegenüber Toleranz? Ist es Ihnen klar, was Sie tun? Alle bekannten Despoten bewahrten zumindest gegenüber Toten und deren Grabstätten einen gewissen Respekt. Im Gilgamesch, der ältesten Erzählung unseres Planeten, begegnen wir großem Respekt und großer Achtung gegenüber Toten und deren Grabstätten. Im Ilyas tötet Achille seinen Gegner Hector, übergibt dessen Leiche jedoch an seinem Vater, dem trojanischen König. Dieses Verhalten von Achille gilt als ein Zeichen von Tugend und Ehre.

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sie selbst erwähnen immer wieder die Tugenden des Islam. Im Koran Vers Isra 70 heißt es: ‘Wir haben den Menschen ehrenvoll erschaffen’. Als der Prophet Adam erschaffen wurde, sagte Gott zu seinen Engeln: ‘Da ich ihn erschaffen und meine Seele in ihn eingehaucht habe, sollt ihr ihn mit Respekt behandeln (Koran Vers Sar, 71-73). Und schließlich wieder in dem Vers Isra 70 sagt Gott: ‘Und wir haben die Menschen hochwertig erschaffen’. All das belegt, dass im Islam der Respekt vor Menschen, auch wenn sie tot sind, sehr wesentlich ist. Denn der Vers sagt: ‘Er ist sowohl als Lebendiger als auch Toter ein zu respektierendes Geschöpf.‘

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sie üben eine blutdurstige Macht aus. Den Menschen, den Islam und die achttausend-jährige Kultur des Menschen zertretend, laufen Sie in Ihren eigenen Abgrund. Sie kennen dass das erste menschliche Grab, das sich auf dem Berge Qasyun in der Nähe von Damaskus befindet. Es handelt sich um das Grab von Kain, der von seinem Bruder Abel getötet wurde. Wissen Sie wie viele barbarische Stämme und Zivilisationen dieses Grab überlebt hat? Niemand, selbst die Barbaren haben das Grab nicht angerührt. Denn alle Kulturen betrachten die Grabstätten als heilig und zeigen Respekt. Diese Haltung ist in der Ethik, Kultur, Tradition und Religion verankert. Deshalb gelten Menschen und Systeme, die dem zuwiderhandeln als schuldig.

Sehr geehrter Herr Präsident,
in der heutigen Türkei verkörpern Sie persönlich das Rechtssystem, die Gerechtigkeit und den Richterstuhl. Es gibt in Ihrem Land kein Gericht mehr, in dem Personen, die Grabstätten von verstorbenen Menschen respektlos behandeln, zur Rechenschaft gezogen werden. Die Menschen, die die Erlaubnis für die Grabstätte meines Bruders gegeben haben, haben diese letztendlich demoliert. An wen und an welche Institution sollen wir uns wenden? Gibt es denn überhaupt noch eine Institution, bei der wir um Gerechtigkeit bitten könnten? Wenn nicht, dann bitte ich Sie darum uns keine Predigt mehr zu halten. Ich bitte Sie auch, nicht mehr den Namen des Propheten in den Mund zu nehmen. Denn Er sagte, ‘es ist besser, das eigene Kleid ja sogar das eigene Fleisch zu verbrennen, als auf einem Grabe zu sitzen‘ und forderte damit alle Menschen zu einem respektvollen Umgang mit den Grabstätten auf.

Zum Schluss meines für die Öffentlichkeit verfassten Briefes möchte ich noch erwähnen, dass die Grabstätten Ihrer Vorfahren, der seldschukischen Türken, seit 1000 Jahren unberührt in verschiedenen Gebieten Kurdistans stehen. Das ist ein Zeichen des Respektes seitens meines Volkes, während die Demolierung der Grabstätten das Zeichen des Elendes Ihrer Regierung ist. Gegenwärtig haben Sie die Macht unsere Häusers abzureißen, unsere Wälder zu verbrennen und unsere Grabstätten zu demolieren. Sie haben die Macht das Rechtsystem außer Kraft zu setzen, unschuldige Menschen zu verhaften und Tote zu schänden. Sie haben die Macht, die Ethik, die Tugend, die Tradition und das Wort mit den Füssen zu treten. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass auch Sie das Ende eines Tyrannen erleben werden, wie es in allen Geschichtsbüchern steht.++ Solidarität mit M.Selim Çürükkaya ++

Die Türkei erlässt wieder willkürlich bei Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen den Autor, Bürgerrechtler und deutschen Staatsbürger Mehmet Selim Çürükkaya. Grund dafür ist folgender Offener Brief, den er anlässlich der Zerstörung der Grabstätte seines Bruders Dr. Sait Çürükkaya an den Präsidenten der Türkei verfasste.

Brief in Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Präsident,
mein Bruder Dr. Sait Çürükkaya wurde im Kampf gegen den IS am 26.10.2016 in Mossul schwer verletzt. Er wurde nach Deutschland transportiert, erlag jedoch seinen Verletzungen und starb am 29.10.2016. Nachdem die administrativen Angelegenheiten erledigt wurden, wurde sein Leichnam in seine Geburtsstadt Bingöl transportiert und in seinem Dorf begraben. Wir, seine Geschwister haben uns mit einem Projekt bei der Stadtverwaltung vorgestellt und die Erlaubnis für eine Grabstätte bekommen. Der Gouverneur der Stadt Bingöl hat uns innerhalb von fünf Tagen die Erlaubnis für die Grabstätte gegeben. Doch noch am Tag der Beendigung der Bauarbeiten, ist das Militär, dessen Oberbefehlshaber Sie sind, auf die Grabstätte einmarschiert und hat diese mit Baggern und Bulldozern demoliert.

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sie selbst wiederholen des Öfteren den Satz ‘Wir lieben die Erschaffenen aufgrund des Schöpfers’ des Großen Mystiker Yunus Emre. Denken Sie, dass wir Kurden nicht von dem selben Schöpfer erschaffen wurden? Warum zeigen Sie nicht einmal unseren Grabstätten gegenüber Toleranz? Ist es Ihnen klar, was Sie tun? Alle bekannten Despoten bewahrten zumindest gegenüber Toten und deren Grabstätten einen gewissen Respekt. Im Gilgamesch, der ältesten Erzählung unseres Planeten, begegnen wir großem Respekt und großer Achtung gegenüber Toten und deren Grabstätten. Im Ilyas tötet Achille seinen Gegner Hector, übergibt dessen Leiche jedoch an seinem Vater, dem trojanischen König. Dieses Verhalten von Achille gilt als ein Zeichen von Tugend und Ehre.

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sie selbst erwähnen immer wieder die Tugenden des Islam. Im Koran Vers Isra 70 heißt es: ‘Wir haben den Menschen ehrenvoll erschaffen’. Als der Prophet Adam erschaffen wurde, sagte Gott zu seinen Engeln: ‘Da ich ihn erschaffen und meine Seele in ihn eingehaucht habe, sollt ihr ihn mit Respekt behandeln (Koran Vers Sar, 71-73). Und schließlich wieder in dem Vers Isra 70 sagt Gott: ‘Und wir haben die Menschen hochwertig erschaffen’. All das belegt, dass im Islam der Respekt vor Menschen, auch wenn sie tot sind, sehr wesentlich ist. Denn der Vers sagt: ‘Er ist sowohl als Lebendiger als auch Toter ein zu respektierendes Geschöpf.‘

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sie üben eine blutdurstige Macht aus. Den Menschen, den Islam und die achttausend-jährige Kultur des Menschen zertretend, laufen Sie in Ihren eigenen Abgrund. Sie kennen dass das erste menschliche Grab, das sich auf dem Berge Qasyun in der Nähe von Damaskus befindet. Es handelt sich um das Grab von Kain, der von seinem Bruder Abel getötet wurde. Wissen Sie wie viele barbarische Stämme und Zivilisationen dieses Grab überlebt hat? Niemand, selbst die Barbaren haben das Grab nicht angerührt. Denn alle Kulturen betrachten die Grabstätten als heilig und zeigen Respekt. Diese Haltung ist in der Ethik, Kultur, Tradition und Religion verankert. Deshalb gelten Menschen und Systeme, die dem zuwiderhandeln als schuldig.

Sehr geehrter Herr Präsident,
in der heutigen Türkei verkörpern Sie persönlich das Rechtssystem, die Gerechtigkeit und den Richterstuhl. Es gibt in Ihrem Land kein Gericht mehr, in dem Personen, die Grabstätten von verstorbenen Menschen respektlos behandeln, zur Rechenschaft gezogen werden. Die Menschen, die die Erlaubnis für die Grabstätte meines Bruders gegeben haben, haben diese letztendlich demoliert. An wen und an welche Institution sollen wir uns wenden? Gibt es denn überhaupt noch eine Institution, bei der wir um Gerechtigkeit bitten könnten? Wenn nicht, dann bitte ich Sie darum uns keine Predigt mehr zu halten. Ich bitte Sie auch, nicht mehr den Namen des Propheten in den Mund zu nehmen. Denn Er sagte, ‘es ist besser, das eigene Kleid ja sogar das eigene Fleisch zu verbrennen, als auf einem Grabe zu sitzen‘ und forderte damit alle Menschen zu einem respektvollen Umgang mit den Grabstätten auf.

Zum Schluss meines für die Öffentlichkeit verfassten Briefes möchte ich noch erwähnen, dass die Grabstätten Ihrer Vorfahren, der seldschukischen Türken, seit 1000 Jahren unberührt in verschiedenen Gebieten Kurdistans stehen. Das ist ein Zeichen des Respektes seitens meines Volkes, während die Demolierung der Grabstätten das Zeichen des Elendes Ihrer Regierung ist. Gegenwärtig haben Sie die Macht unsere Häusers abzureißen, unsere Wälder zu verbrennen und unsere Grabstätten zu demolieren. Sie haben die Macht das Rechtsystem außer Kraft zu setzen, unschuldige Menschen zu verhaften und Tote zu schänden. Sie haben die Macht, die Ethik, die Tugend, die Tradition und das Wort mit den Füssen zu treten. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass auch Sie das Ende eines Tyrannen erleben werden, wie es in allen Geschichtsbüchern steht.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

14 − 11 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla