Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Malazgirt Savaşında Kürtler

Murad Cıvan / Alparslan Malazgirt Savaşı’nda (1071), Bizans İmparatoru’nu yenen ordunun baş komutanıydı. Fakat ona sultanlık ve başkomutanlık görevini veren, onun üstünde bir makama sahip Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah vardı. Alparslan’ın o savaşta 14 bin kişilik süvari bir ordusu vardı. Bu Ordunun 4 bini kendi özel muhafızıydı. Çoğu Türkmendi. Ayrıca, Kürt Rewadi, Merwani ve Şeddadi ordularından da 10 bin süvari vardı.

O güne dek Selçuklular Kürtleri yenmiş ve egemenlikleri altına almış değillerdi. Bir iki Türkmen komutanın teşebbüsü olmuş, başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Dolayısıyla Kürtler Abbasi Halifeliği’nin sistemi gereği asker verdiler.

Abbasi Halifeliği bağımsız beylikler, eyaletler, başka düzeylerdeki emirliklerden oluşan bir İslam toplumu (Darü’l İslam) sistemine sahipti. Halife Bağdat’ta kimi sultan olarak tayin ederse Abbasi dünyası onu kabul ederdi. Bu şu demekti : Cuma hutbelerinde Halife’nin ardından onun adı, ardından da yerel emirin adı okunurdu. Yılda bir miktar vergi ve savaş zamanında da asker verilirdi. Merwaniler, Rewadiler ve Şeddadiler de bunu yaparlardı.

Kürtler Alparslan’ın kılıcına boyun eğdikleri için değil, Halife onu sultan tanıdığı için asker verdiler ve yanında savaştılar AYRICA VE ÇOK ÖNEMLİSİ….
Malazgirt o zaman bir Merwani şehri ve kalesiydi. İmparator işgal edince müslüman halk, şehrin kadısı başkanlığında Hoy’da olan Alparslan ve maiyetine imdat ulaştırdı. Sadece birer yedek atları da olan süvarilerden oluşan küçük bir orduyla hızla hareket eden küçük bir ordu lazımdı. O yapıldı, hızla düşman ordusuna yetişildi.

Alparslan’ın yanında kendi muhafızları bir de 10 bin Kürdün bulunması da anlaşılır. Eğer Bizans İmparatoru zafer kazansa, ilk etapta Merwani, Rewadi ve Şeddadi toprakları Bizans işgali altına girecek, ikinci etapta Rey ve Hemedan işgal olacaktı. Yani Alparslan’ın ve Kürtlerin egemenlik alanları… Bu yüzden daha Halep’ten dönüp kuzeye, imparatoru karşılamaya giderken, yarı yolda Fırat nehri üzerinde Türkmen ve Arap bey ve emirleri ordudan ayrılıp memleketlerine gittiler, esas olarak Kürtler ve Alparslan kaldı. Çünkü Fırat’tan itibaren artık Merwani, Rewadi ve Şaddadi topraklarıydı.

Bir izahat daha: Eski İslam kaynakları İmparator’un ordusu konusunda büyük rakamlar veriyorlar, 200 bin, 400 bin, hatta 600 bin diyen var. Muhakkak abartılmış. Fakat işin içinde bir gerçek payı da var. Bizanslılar ve çağdaş Batılı tarihçiler bile en az 60 bin diyorlar. Neden? Tamam, propaganda yanı var, AMA….

Unutmayalım İmparator sadece Malazgirt için yola çıkmamış. İslam dünyasını Erzurum, Malazgirt, Maraş vs’den başlayarak ta Rey ve Hemedan’a kadar: Kafkasya’dan, Azerbaycan’dan ve Diyarbakır’dan İran’ın orta ve güneyine kadar almak istiyor. Küçük bir orduyla Doğu seferine çıkılır mı?

Böyle uzun bir seferde tüm askeri kategoriler olur; süvari, yaya, öncü, artçı, lağımcı, mancınıkçı, sağ, sol, merkez kol, insanlar, hayvanlar. Sefer boyunca bunları yiyecek ve yem bakımından doyuracak lojistik elemanları, hatta aileler, kadınlar, çocuklar. Büyük bir orduyu sefer boyunca izleyen satıcılar…
Abartma ve övgü payını da düşünerek bence 200 bin de, 60 bin de nasıl saydığına bağlı olarak rasyonel. Savaşçı 60 bin tüm kategorileriyle 200 bin…

Zaferi Alparslan’ın ordusu kazandı , İmparator esir düştü. AMA, Alparslan’ın isteğiyle barış oldu. İmparator serbest bırakıldı ve ülkesine geri gönderildi. Tazminat bağlandı ama para yoktu o da alınmadı. Alparslan İmparator’un kızını oğluna aldı, düğün oldu mu, bilmiyorum.
Dönünce iktidar kavgasında Bizanslılar İmparator’u öldürdüler. Alparslan da geri döndü ve Rey, Hemedan ve Belx’te baş gösteren iktidar kavgalarıyla uğraştı, kendi sultanlığını korumak için. Ama bir yıl sonra 1072’de Belx’te öldürüldü. Öldüren Kürttü diyen, Xwarezmiydi diyen var…

Murad Cıvan / facebook

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

twenty − one =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla