Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

PDK-Bakur’dan açıklama

KNK’NİN ORGANİZE ETTİĞİ TOPLANTI DAVETİNE CEVABIMIZ

“KNK Yürtüme Konseyi” imzasıyla 20.11.2018 tarihinde partimiz PDK-Bakur’a ulaşan “ ÜÇ KÜRDİSTANLI MÜCADELECİ İÇİN ULUSAL TAVIR TOPLANTISI” başlıklı ve 15.12.2018 tarihinde yapılan toplantının davet metnini yetkili organlarımızda değerlendirilmiş ve toplantıya katılmayacağını gerekçelerini göstererek Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) isimli kuruma bildirmiştir. Ulusumuzu ilgilendiren konularda şeffaf davranmayı esas alan tavrımız gereği bu toplantıya katılmama gerekçelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı uygun buluyoruz.

Bilindiği gibi KNK, Kuzey Kürdistan’ın pek çok kenti KCK’nin hendek siyaseti ve pratiği bahane edilerek sömürgeci güçler tarafından yıkılırken, yüzbinlerce Kürdistanlı ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılırken, binlerce Kürt genci şehit edilirken, bu gelişmelerden önce veya sonra bu yakıcı sorun karşısında Kürt partilerini ortak bir tavır takınmak üzere bir araya toplamak için herhangi bir girişimde bulunmadı veya bu yıkımı önlemek adına harekete geçmedi. Yine KNK, Güney Kürdistan’ın bağımsızlık süreci sömürgeci devletler tarafından akamete uğratılırken ve Kerkük işgal edilirken bu önemli konular hakkında Kürt partilerine ortak bir tavır alınması yönünde çağrıda bulunmadı, KNK, aynı tavrı Afrin işgal edilirken de sürdürdüğü, ulusumuza ve ülkemize karşı açıktan ve pervasızca gerçekleştirilen bu saldırı karşısında Kürt partilerine bir toplantı çağrısı yapmadı.

KNK, yukarıda anılan ve tüm ulusumuz için son derece kritik sonuçlar doğuran olaylar karşısında harekete geçmemiş olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bugün küresel bir gücün aldığı bir kararla bir partinin üç yöneticisini “arananlar listesine” koyması karşında Kürt partilerini ortak tavır almak için toplantıya çağırmasının manidar olduğunu düşünüyoruz.

Elbette altını çizmek gerekir ki, söz konusu KCK yöneticilerinin ulusal olmayan başka bir güç tarafından suçlu ilan edilerek başlarına ödül konması, ulusal bağımsızlıkçı çizgideki partimiz için kabul edilemez bir durumdur. Partimizin anlayışına göre, Kürdistanlı siyasi figürler ancak ulusumuzun vicdanında yargılanabilir ve hak ettikleri yere konabilirler. Oysa partimizin davet edildiği toplantının amacının bu anlayışımızla bağdaşmadığı inancındayız.

PDK-Bakur

    PDK-Bakur
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

16 − 14 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla