Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

PKK NEREDEN NEREYE 1


SSCB’nin çöküşünden sonra sosyalizm sorgulanmaya başlandı. Bu dönemde Anaşizmi savunan Murray Bookchim’in görüşleri alternatif olarak ve tartışılmaya başlandı. Sosyalizmden umudunu kesenler M. B. nin kuramına balıklama atladılar. Öcalan’da kendisine malederek İmralı’dan savunmaya ve bütün Ortadoğuya uygulamaya çalıştı.
Görüşlerine kısaca değinmek istersek, M. B. bu gün var olan doğa ve toplumsal sorunların kaynağında sosyalistler gibi Emek-Sermaye çelişkisi olarak görmez,toplımda var olan hiyerarşi ve tahakküm olduğunu söyler.
Bu tesbitten yola çıkarak ideolojik dayatmaları kabul etmez. Devleti ele geçirmek dağıtılmasını savunur. İşçi sınıfı diktatörlüğü yerine tabandan gelen demokratik talepler ile toplumun dönüşümünü sağlamak, karar alabilecek halk meclislerini oluşturmak. Oluşturulan bu halk meclisleri ile Şehir-İlçe ve Kasaba’larda yerel yönetimleri, yani liberter (özgürlükçü) belediyeler ile kendi kendini yöneten kantonları ve bu kantonların oluşturacağı Demokratik Konfederalizm dediği yönetim biçimini amaçlar.
Ekolojik-Ademi Merkezci-Yüz Yüze Demokrasi temel ilkekeridir. Kuramında şiddet ve otoritenin yeri yoktur. Toplumsal demokrasiyi hayatın her alanında diğer canlıları ve doğayı katarak savunur.
Toplum ile ekolojiyi birlikte ele alır, insanın doğaya hükmetmesindeki amacı sorgular. İnsanın var olan gücünü ve gelişmesini doğa ile elde ettiğini, bunun içinde doğa ile uyum içinde bir yaşamı savunur.
Görüşlerine “Toolumsal Ekoloji” adını koyar.
Moorray Bookchim’in devlete karşı olduğunu biliyoruz. Şimdi kuramını somut şartların somut tahlilini yapmadan uygulama alanı olarak neden Ortadoğu seçildi? Geçmişe sünger çekip bu keskin dönüşün anlamı ne?
M. B. ‘nin ulusal sorunlarla ilgilenmediğini, çözüm önerisi olmadığını biliyoruz. Ulusal sorunlardan dolayı etnik ve ayrıca mezheb savaşlarının devam ettiği yerde M. B.’ nin kuramını savunmak,bölgeye uydurmaya çabası her yönü ile kavram kargaşası yaratıyor.
Şimdi anlam veremedipimiz bu kavram ve kargaşalara göz atalım.
M. B.’ nin kanton ve konfederalist sisteminin gerçekleşmesi için demokratik mücadeleyi esas alır. Kuramında silahlı örgüte yer yoktur. Bize sunulan M. B.’ nin demokratik mücadele anlayışı yerine mücadelenin önderliğini yapan otoriter bir örgüt ve silahlı mücadale.
Ekoloji, ademi merkezci, yüz yüze demokrasi kantonların oluşmasında ana ilkelerdir. PKK’ nin kanton anlayışında bu ilkelerin hiç biri yoktur. Kantonun birliğini sağlayan silahlı güçtür. (devam edecek) Adnan Güllüoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

6 − 4 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla