Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Siyasetin Beko Ewanları 4.Bölüm

Vera Koyi / Kürt Siyaseti Çıkar ve Rant Kapısı Mı? Kısaca siyaseti tanımlarsak çözüm misyonu yüklenmiş bir alandır. Demokrasi kültür ve değerlerin birey toplum hayatına girmesiyle siyaset alanı da önem kazanmış ve toplumsal hayatta daha çok rol sahibi olmuştur.

Bu bağlamda pek çok ulusun, devletin varlığında siyasetin ve siyasi misyon yüklenmiş kimliklerin hayati ve tarihi bir yeri olduğu da bilinen bir gerçektir. Siyaset bir toplumu yücelttiği gibi yanlış karar ve tutumlarla da bir toplumu daha gerilere götürebilir. Bu realite Kürtler için çok daha can alıcı bir konu.

Bu anlamda Kürt siyaseti ve sorumluluk sahibi insanlar, çok daha duyarlı ve ciddi olmak zorunda. Çünkü! Ezilen bir ulusun siyasi sorumluluk ve misyonunu yüklenmek ateşten gömlek giymekle eşdeğerdir. Kürt siyaseti, ciddi ve üretken olmak zorundadır, aksi halde yanlışların bedeli çok ağır oluyor. Hak, hukuk ve esasında istiklal ve istikbal mücadelesini verenlerin haksız hukuksuz olma lüksleri yok.

İlginizi Çekebilir
1 674

Aldanma aldatma hakları yok; eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi verenlerin makam, mevki ve rant devşirme, maddi çıkar ummak gibi istekleri olmaz. Kürt Siyaseti dava adamı olmayı gerekli kılar. Yoksa ayaklar baş olur, sular ters akar ve nihayetinde tuz kokar. İnsanlığın gelişim tarihi, bize şu realiteyi göstermiştir: Muktedir olan her güç,bağrında yiyici blr takımı da üretir. Örneğin maddi çıkar beklentisi, makam mevki kariyer hesapları yapan grup ve topluluklar her zaman olmuştur. Ancak Kürt siyaseti farklı işlemek zorunda.

Kürt hayatı, her alanda çok zor ilerliyor. Kürt olmanın, Kürtçe konuşmanın bile bedeli çok ağırdır. Kan rengi ön planda olan siyasi arenada rant devşirme uğraşı, siyaseten yozlaşma ve ulus davasının pazarlanması anlamına gelir ki ulusların tarihlerinde bu yönlü pek çok yaklaşım ihanet olarak tarihe geçmiştir. Kürt Siyaseti aile, aşiret, parti veya örgüt çıkarlarına heba edilemez; milletvekili, belediye başkanlığı ya da yerel yönetim aracılığı ile ihale kapmak için yarışa girilmez. Örneğin beşbin seçmeni olan bir kasabada belediye başkanı olmak için yüzlerce insan yüksek meblağlardaki paraları aday olmak amacıyla bazı partilere hibe ediyorsa orada ciddi boyutlarda siyasal bir yozlaşma vardır. Liyakat hiçlenir, emek zayi olur.

Şiddet ön plana çıkar. Öyleyse şunu sormak lazımKürt siyasi alanı, hak hukuk ve bir dava alanı mı yoksa rant devşirmenin bir aracı olarak mı kullanılıyor? Bir milletin kanı, canı ve malı üzerinde gelişen, büyüyen blr siyasi parti, neden Kürt partisi olmaktan çekiniyor, Edirneden Karsa milli sınırlarının teminatı olduklarının altını ısrarla çiziyor, Kürt Dili ve Kültürel değerlerine karşı sorumsuzca davranıyor, Türk Dil ve uslubunun ana damarı gibi hareket ediyor?

Bu siyasi anlayış garip çelişkilerle dolu. Devlet şiddetini ret ederken, bu şiddetin bütün gerekçelerini oluşturan, örgütlerin şiddetine karşı tek bir söz ve beyanda bulunmayan, Güney Kürdistan Hükümetine karşı düşmanca söylem ve eylemlerde bulunurken İran Molla Rejimine karşı süt dökmüş kedi misali olan, Avrupa fonlarından alınan destek ve yardımlarla kendilerine trilyonluk yaşam alanlarını oluşturan ve Kürt gençlerinin kanı üzerinde bir yaşam kuran siyaset ve siyasetçilerin Kürde bir faydası olmaz.

Bu anlamda ara adam olarak tanımlanan (ara adam kavramı Sayın Ömer Özmene ait, bu kavrama ilişkin çokça yazı yazdığı için ifade etmeyi gerekli gördüm) Kürdün maddi manevi hiçbir değerine sahiplenmeyen, Kürdün ezilmişliğini egemen düzene yaranmak ve yararlanmak için kullanan ama tek bir gerçek çözüm önerisi olmayan siyaset ortamı Kürt dışında herkesin işine yarar. Ve sonuç! Üretmeyen bir siyaset kaybetmeye, kaybettirmeye mahkumdur. Derler ki ” Sende Nemrutluk varsa ateşe atlama, atlayacaksan İbrahim gibi ol.”

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

twelve + eight =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla