Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Sol – İslam benzetmeleri..Ulusal davada en önemli açmazımız nedir?
Kürt olmamak için başka bir şey olan, kaçarak kurtulacağını sandığı Kürtlüğün getireceği sorunlardan kurtulamayacağı gibi, ufalandığı için daha kolay avlanır hale düşer!

Bir kısım Kürt’ün, kendinden kaçmasının vesilesi de yine diğer Kürt’tür. Çünkü kendini din ile tanımlayan Kürt, aynı dinden olan sömürgecilerle birleşerek kendi dininden olmayan Kürt’e hayatı zindan etmiştir. Din Kürtleri birleştirmiyor, aksine bölüyor ve birbirine düşürüyor!
‘Milliyetin ne’ sorusuna kimse Katolik’im, Ortodoks’um, Müslüman’ım diye karşılık vermez.
Kürt’e sorduğunuzda Aleviyim, Ezdiyim, Müslüman’ım gibi yanıtlar alıyorsanız, buna sevinenlerin yalnızca ülkemizi ele geçirmiş sömürgeciler olacağına şüpheniz olmasın.


Kenan Evren’lerin ‘din birleştircidir’ tespiti, devlet eliyle ibadethaneler açılması, din derslerinin zorunlu yapılması, Kürt ulusal direnişine gem olsun diye ‘Kürt Hizbullah’ı ve resmi izinli partisi Hüda-PAR’ı kurması, Kürtlere saldırıyor diye İŞİD’in donatılıp desteklenmesi…
Sol’a düşman olan sömürgeci sistemler, aynı düşmanlığı dine neden yapmıyorlar diye düşünmek gerekir. Her zaman Sola engel çıkaran bu devletler, dine yayılma ve örgütlenme olanakları sunmaktadırlar.
Bu müsamahaya, dinin sisteme itiraz etmemeyi öğütlüyor olmasının payı ne kadardır?

Devlet aidiyeti ile ulusal kimlik aidiyeti aynı şey değildir. Devlet aidiyeti ile dünya görüşleri her an değiştirilebilir. Ulus aidiyet atadan kalıt olan değiştirilemez özelliklerdendir.
Dedeleri Müslüman olmuş ve bu sebepten ‘Türk’ kabul gören İmamoğlu’na, ufak bir sorun çıktığında Rum’luğun hatırlatılması, Ulusal kimliğin hüviyet cüzdanında yazılanla değişmeyeceğinin ibret verici örneğidir.

İdealizm, akıl ermez bir gücün, varlığın temel kaynağı olduğunu; kainattaki tüm maddi varlıkların da o gücün (Allah’ın) zahiri görüntüsünden ibaret olduğunu iddia eden bir dünya görüşüdür.
Sol ise temel olan varlığın MADDE olduğuna inanır ve nereden gelip nereye gideceğimizi maddi varlıklarla izah etmeye çalışır. Bu görüşler değiştirilebilir şeylerdir. Günün birinde İdealist olan materyalist, Müslüman olan Hristiyan olabilir. Ama tavuk yumurtasını ördeğin altına koysanız da sonunda tavuk çıkar!

İslami ‘kimlik’, savaşçı Kürt kimliğiyle birleştiğinde Batı dünyası korkar. Ve bir devlet olmalarını engeller. Geçmişte Salahaddin’i Kurdi Haçlı ordusunu İslam adına durdurdu. Bugün Kobani direnişi ve peşinden devletlerin yenemediği İŞİD’e karşı zafer!.. 
Bakmayın yüzümüze yapılan övgülere, BATI devletleri, “Bu kadar direngen ve savaşçı MÜSLÜMAN bir halk, petrol gücüyle birleşip devlet olursa onlarla nasıl baş edeceğiz” diye düşünüyorlar. BATI devletlerinin bütün olarak Referanduma karşı durmaları bu korkunun eseridir.
Diğer yandan din ve mezheplere göre farklılık/birlik Kürtleri bölmeye devam etmektedir!

Gelelim asıl konumuza!

Ulusalcılığı güçlendirmek adına sola saldırmak büyük talihsizliktir. Sola saldırmak ulusal hareketin gelişmesine değil kan kaybına yol açar. Aksine, bu yöntemle başta sömürgeciler ve ikinci kolu dincilik olmak üzere her türlü sağcılık gelişir.
Ulusal hareketler hiçbir zaman sağ kategoriye iç olmamış ve sağdan destek almamışlardır. Ulusal devletler, eskinin Feodal, üst kurumu Din Devleti olan yapılarla mücadele içinde kuruldular. Dinler ulusal hareketlere öncülük şöyle dursun aksine engellemek için kapitalizmin hizmetine girdiler.

Sol, SOSYALİZM-KOMÜNİZM savunuculuğundan ibaret değildir. SOL, bunları kapsamakla birlikte daha geniş bir yelpazeyi kapsar. Çünkü sol, aynı zamanda dünyayı (mevcut durumu) EZİLENLER LEHİNE devrimler yoluyla değiştirme çabasıdır. Temel amaç budur. Ezilen ulusların kendi durumlarını, sömürgelikten özgür devlet olma yönünde değiştirme kavgası da kaçınılmaz olarak SOL cenah içinde kalır!
Geçmişte Ulusal Hareketlere dünyanın her yerinde sadece Sol destek olmuştur. Yarın da olacaktır. Bugün Kürt ulusal hareketine SOLdan destek çıkmamasının sebebi SOL’un bulunmamasıdır. Evet, Sol görünenler var, ama SOL yok! Dünün Solcu devletleri çoktan Kapitalizme geçtiklerini ilan ettiler. Ne Arnavutluk ne Rusya sosyalisttir ne Çin ne de kuyrukçuları (Misal: TC solu) Sömürgecilerin günümüz diktatörlüklerini ‘Sosyalist’ gösterme yarışına ne yazık ki tav olanlar var. 


SAĞ, statükoculuk, yani var olan durumun sürmesini savunmaktır. Dolayısıyla sağ, sömürgeler varsa sömürge olarak kalmasını savunmaktır. Sağcı ve dindar Kürtlerin sömürgeci aşkı, onlar adına tetikçilikleri buradan beslenir. Din, tanrının yarattığı dünyaya bekçilik etmektir, kulun değiştiriciliğini kabul etmez. ‘İslam alemini bölmemek’ maskesiyle de sömürge durumunun devamını savunarak SAĞ cenahta sağlam olarak yer edinir.

Din, sömürgeciler ve bütün kapitalistler neden SOL’a düşmandırlar?
Tanrının (yöneticinin) yaptığı haksızlığına itiraz eden şeytandır SOL, hak arar!
SOL Köleye, işçiye, sömürge ulusa ‘ayağa kalk, hakkını elde et’ der. Diğer bir deyimle Sol, egemen (aynı zamanda sömürgeci) sisteme karşı bir mücadele rehberidir.
Tabi ki egemenler Solu yozlaştırmak için aralarına kendi ajanlarını sokarak bozmaya çalışacaklardır.
Aralarında az sayıda ‘eski Solcu’ların da bulunduğu bir kesim, benzetme yoluyla Solu vurma yolunu seçiyor. (Bit pazarına düşmüş, kullanılmış anlamında değil ama kuşkusuz o kadar da kirli olmasına karşın, insan ‘eski solcu’ olmaz. Ya solcudur ya solu anlamadan, cazibesini menfaate çevirmek amacıyla sol’a sızmış bir sağcıdır! Sol’u kavrayan bir insan, bu güzelliği terk edip insanlığa karşı suç işleyen zalimlerden -egemenlerden- olmayı, dindarın aksine ahlakına yedirmez!)
Neymiş? 

Kötü uygulamalarını gösterdiğinizde‘asıl Sol, asıl İslam bu değildemagojisine sığınıyormuşuz!

İslam’ın kitabında ganimetin nasıl bölüşüleceği yok mu? Köleliğin kaldırıldığı, cinayetlerin yasaklandığı, eşitliğin baki olduğu yazılı mı? Eğer bir adam İslam’ın kitabına uygun ameller ifa ediyorsa ‘Asıl İslam bu değil’ savunmasının tutulacak yeri kalır mı?

İslam’ın eşitlik iddiası bulunmadığı gibi zalimi desteklemek üzere ortaya çıkmıştır! Çünkü İslam’ın Allah’ı zalimdir. Bir adam (Adem) günah işledi diye bütün insanlığı sonu gelmez bir yarışa sokmak zulüm değil mi?
İmtihan ise ne tükenmez imtihan! Üstelik kurbanı olan çoluk çocuk, milyarlarca mazlum! Meleklerini, çamurdan yarattığı, rütbe ve yaşça küçük olan insana biat a zorlaması adaletsizliktir, haksızlıktır, zulümdür! Düşünürseniz size dayatılsa isyan edersiniz; babayı oğul a, hürmete zorlama!
Kullarının bir kısmının (Yahudi, Hristiyan, Ezdi, Alevi, Zerdüşt vd.) kalıtlarını (eşlerini, çocuklarını mal varlıklarını) diğer bir kısmına (Müslümanlara) savaş bahanesiyle talan ettirmek (helal kılması) zulümdür, adaletsizliktir, adam kayırmadır, haksızlıktır!
Mesela bunlar Müslümanlara yapılsın istenir mi, yapılması onaylanır mı?
Hayır!
Neden?
Kötüdür de ondan!
‘Sizden olan’ bahanesiyle devlet yöneticilerine itaati öneren de dindir.
Bir insan, saydığımız o kötülükleri yaparsa insanlık açısından suç olmakla birlikte İslam’a aykırı iş yapmamış olur! Asıl İslam da tanrının bu emirlerini uygulamaktan ibarettir!


Herkes Sol adına bir şeyler karalamış. Gerçek aranacaksa temel esere baş vurmak zorunludur. Temel eser, Sol’un Kur’an ı denecek kitabı MANİFESTO’dur.
Sosyalist uygulamalar KOMÜNİST Manifestoya ne kadar uyumludur?
Komünist manifestoda adaletsizliğe, köleleştirmeye, eşitsizliğe, zulme izin veren, göz yuman bir tanımlama varsa zalimi, adaletsizi, haksızlığı yapan insanı da SOLCU olarak kabul edelim.
Ama yok, Komünizm zulme, adaletsizliğe, eşitsizliğe açık biçimde karşıdır.
Bir adam SOL dil, maske, parti kimlikli görünerek zalimi, zulmü, eşitsizliği savunuyorsa isterse kendini yırtsın, SOLCU DEĞİLDİR. SOL, zalimin yanında değil, MAZLUMUN safında durmaktır!
Bir ‘Solcu’ zalim bir devletin, diktatörün, kişinin yanında yer alırsa Komünist ilkelere aykırı davrandığı için tırnak içinde, yani sahte Solcudur. Bunun lamı cimi yoktur, nokta!

Ulusal Hareket, esir bir ulusun, özgür bir DEVLET biçiminde, insanlık alemi içinde yerini alma mücadelesine denilir!
Egemen ulus Solu için pusula, Kürt Ulusal Hareketini desteklemektir. Desteklemiyorsa sömürgeci olur, solcu değil!
Kürt’e DEVLET istemeyen bir hareketi desteklemekse hiledir, sahtekarlığın belgeli tastikidir!!!

4 Yorum
 1. Barzan diyor

  Heja Hasan.
  Siz Kurdistan vatanseverlerini okumak bana sevinçtir.
  Sizlerin bana tahhamùl etmenizden dolayi ben sizlere te§ekùr ederim.
  Sizleri okumak ve dù§ùnerek yorum yazmak yazan ve okurun ortak akli biz Kurdlere gerekli.
  Mùtevaziliginize te§ekùr.
  Selamla.

 2. Hasan Dere diyor

  Değerli Barzan,
  şahsi düşünceleri bulunan insan azdır.
  Bu düşünceler ışığında bizim yazdıklarımızı yüksek sesle (yazara duyurmaya çalışan) dile getiren insan daha da azdır.
  Keşke düşüncelerinizi makale boyutunda ve düzenli hale getirip sayfamıza katkıda bulunsanız.
  Bana yaptığınız eleştirilerle yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
  Selametle

 3. Barzan diyor

  Mùslùman arab ve tùrklere yaki§an bir mitolojik hikaye Tevrat Hannok bolùmùnde var.
  Goksel imparatorluk tarafindan kovulan ve Hebron dagina inen 200 ki§ilik ve 20 bolùk sorumlusu ve bir lideri olan haydutlar erkek insan kiligina girip yarisi çole yarsisida Zifristan denilen kafkas dag silsilesinin arkasina yarisida çole hurilerle evlenmek için kaçarlar.
  Ama bunlarin goksel imparatorluk sistemini salih insanlarin kalplerini bozmak için yine Israilde bulunan Hebron dagina çikmak istemeleri engelenecegi yazilir.
  Biri kawim §eytani Ye çùç u Me çùç ila Furkani çol kawmidir.
  Ben Tevrat,ta okudum ama yillar once bizim evde tùrk Osmanli mùslùman zùlmùnùn §evberk oldugu geçelerde merhum Nenem bize anlatirdi.
  §imdi Turkiyecilik yaoanlarla Sunni ve Alivilik yapanlar bu kawmin veledleridir desem dogru olurmu?
  Evet bu Annukiler bir bir adem ilà havaci olurlar bir evladi Kerbela olurlar.
  Biz Kurdlerde evladi kawmi Kurd kalacagiz.
  BIJIT KURD U KURDISTAN.

 4. Barzan diyor

  Milli mantik ve felsefi bir yazi.
  Milli kimlik ayni zamanda ferdi bir kimliktir.
  Hamam ta§i ilà silmeye kalksan kanatirsin ama ba§aramasin.
  Milli kimligini inkar edenler kiymetsizlerdir.
  Enfalci capulcu katilerin kitabi ilà Kominist manifesto bildirgesi ayni yazili kabul deyildir.
  Biri 6. yùzyilin ùretme ve yaratici akildan yoksun fuzuli haydutlarin kaide ve kurallari ve tarihidir.
  Kominist Manifesto:Burjuva ve proleterin temsili olan akili ve yaratici uluslarin demokratik ya§am,ozgùrlùkler ve toplumsal uyum ve refahi esas alan orgùtlenme program bildirgesidir.
  Gaspci haydutlarin enfal kitabi ilà Marks ve sevgili yolda§inin bin tùrlù cevr u cefa ilà mùcadelesi ayni deyildir.
  Aziz esmer Marks abimize haksizlik olmu§.
  Ruslar toprak kolesi bir ulustu.
  Parti kolesi bir sistem kurdular bunun adi sosyalizim deyildi.
  PKK,nin sondan gorme gorgùsùz lideri Abdullah tamda bir rus mali uçubeydi.
  Selamla.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

two × three =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla