Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Suphi Orak’ın ardından…

Yurtsever Kamuoyuna Zorunlu Bir Açıklama…

“Bu dünyada ölmek zor bir şey değil, bir hayat kurmaktır asıl zor olan” der Sergey.

Tüm yaşamını halkının özlem ve taleplerine adayan, KUKM’un( Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi) yılmaz savaşçısı, 12 Eylül Darbesinin 5’noludaki en küçük siyasi tutuklusu olarak tarihe not düşen, arkadaşımız- yoldaşımız Suphi Orak, her zaman halkı ve yoldaşları arasında hak ettiği saygıyı gördüğünden hiç şüphemiz yoktur. Tarih mutlaka bu yılmaz ve cesur arkadaşımızı hak ettiği şekilde yazacağına olan inancımız tamadır.

Arkadaşımız- yoldaşımız Suphi uzun süre Komal Yayın Basım Dağıtım evinde görev üstlenmiş ve bu görevini layıkıyla yerine getirdiğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

Ancak arkadaşımız beş yıl önce evlenip iş hayatına atılacağını söyleyerek, Komal’dan ayrılmak istediğini arkadaşlarını bildirmiş, bunu üzerine arkadaşımız kendisine yakışan bir şekilde Komal’dan ayırılmıştır. Komal olarakta arkadaşımızın yeni yaşamında başarılı olması için üzerine düşeni yaptığından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak arkadaşımız Komal’dan ayrıldıktan sonra gerek işlerinin yoğunluğu gerekse kendi tercihiyle bir müddet sosyal hayattan ve çevresinden uzak kalmış, eski yol arkadaşlarından çok az kişi ile irtibatlanarak yaşamını devam ettirmiştir.

Eski Komal sorumlusu olarak Ferhat Sağnıç, Kadir Satık ve birkaç arkadaş ile irtibatını o istediği zaman istediği ölçüde sürdürdü. Bizlerde onun bu davranışına saygı, yeni hayatında başarılı olması için de mümkün olan desteği vererek gereğini yaptık. Ancak; “Ben kişisel bir hata yaptım ve bunun sonucunda da dolandırıldım, bunun üzerimde yarattığı külfet ve töhmet ile yıllarca büyük acılar çektim, kendi başıma problemimi çözerim diye inat ettim, ancak başaramadım.” Bizlere gönderdiği bu mesajdan anlaşıldığı gibi çok büyük bir ekonomik buhran yaşamış ve çözümü kendi ölümünde bulmuş.

Bu bir çözüm yolu mudur?

Asla değildir.

Yoldaşımızın böylesi bir çözümde ısrarcı olması ve tüm çabalarımızı boşa çıkaracak önlemler alması sonucu, arkadaşımızı bu trajik sondan kurtaramadık.

Arkadaşlarına- yoldaşlarına gönderdiği vasiyet niteliğindeki mesajında; “Yoldaşlarım; biliyorum, yaptığım eylemi eleştireceksiniz, ama inanın bu şekilde göçüp gitmeyi ben de istemezdim.” Kendisinin de onaylamadığı bu trajik sonunun sebep ve gerekçelerini ailesine ve iş ortaklarına özel olarak yazdığı ve polis tutanaklarına geçen neden ve sonuçları ayrıntılı olarak yazmıştır. Arkadaşımızın bu neden ve gerekçelerini burada açıklamayı en azından şimdilik doğru bulmuyoruz.

Arkadaşımızın- yoldaşımızın bu beklenmeyen ölümü ve ölüm şekli bizleri sevenlerini derinden etkilemiş, bu acılı günümüzde, sosyal medyada dostlarına arkadaşlarına ve özellikle yoldaşlarına yönelik spekülatif haber, mesaj ve yorumlarda haksız, mesnetsiz suçlamalarda bulunarak farklı bir algı oluşturmaya çalışılması da düşündürücüdür. Birbirimizi günah keçisi ilan etmek, suçlamak ve böylece ortak acıların birleştirici gücünün içine güvensizlik tohumları ekmek yerine, birbirimize daha çok sarılmayı, dayanışmayı yükseltmeyi, dertlerimizi-sıkıntılarımızı paylaşmayı ve her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe karşı el ele omuz omuza mücadeleyi öne çıkarmak bizce en doğru yaklaşımdır. Böyle trajik bir olayın ardından bu tür spekülatif karalamalara girişmek ne ahlakidir ne de özenle korumamız gereken demokratik değerlerimize katkı sunar. Ölümü değil, yaşamı, direnişi, ortak acılara ve sorunlara karşı birlik ve dayanışmayı yüceltelim. Halkımızın, yılmaz bir emekçisinin ölümü üzerine bu tür operasyonlar yapmak ne ahlakidir ne de halkımızın ulusal kazanımlarına katkı sunar. Arkadaşımızın cenazesi yoldaşları ve sevenlerinin yoğun katılımıyla ve onun vasiyetine uygun bir biçimde kaldırılmıştır.

Kürt yurtsever kamuoyuna saygılarımızla…

Komal Basım Yayın Dağıtım adına eski sorumlular ve çalışanları: KADİR SATIK – FERHAT SAĞNIÇ


... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

ten + 4 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla