Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Tarih Kürtlerde tekerrür eder!

TARİH KÜRT’LERDE TEKERRÜR EDER!

Asırlar boyunca var olan ve varlığını kendi toprakları üzerinde devam ettiren, nüfusu milyonları bulan bir halk!

Geçmişte kendine has statülerle kendi kendilerini yönetenler, nasıl olurda bu son yüz yıl da paramparça ve egemenlikler yönetiminde boynu bükük, her türlü insanlık dışı muamelelerle dolu bir yaşama mahkûm ediliyor?

Tarih’in  5000 bin yıl gerisinden gelen Kürt’ler,  Ortadoğu’nun halklarından olup Toros dağlarından, Zagros dağlarına uzanan, diğer tanımıyla Kuzey Mezopotamya da denilen Coğrafyada yaşamış ve yaşamaya devam eden, tarih boyunca da birçok beylik, krallık ve devletler kurarak, son yüz yıl öncesine kadar böyle yaşamış ve bu yaşam dönemlerinde de birçok yenilikler, buluşlar ve icatların yaratıcıları olduklarını da eski tarihçi ve coğrafyacıların yazdıkları kitaplardan anlıyoruz.

Şimdi; Biz bir milyon iki milyondan bahs etmiyoruz… Biz elli milyonluk bir halktan bahs ediyoruz.

Var mıdır böyle büyük nüfusa sahip olup ta sömürge bile sayılamayan, egemenleri ile birlikte dünya duayenlerinin de ortaklaşarak oynadığı bir halk?  Varsa da ben bilmiyorum!

Geçmiş yazılarımda da değindiğim gibi, sanırım coğrafik ve yer altı zenginliğinden dolayı egemen ve dış devletlerin iştahını kabarttığından, bu halk üzerinde sürekli olarak bir şiddet ve algı operasyonları ile kendi özlüklerinden uzaklaştırılarak istedikleri gibi kullanabilme programı ve manevraları daima güncel tutmuşlardır. Bu program paketinin barındırdığı; ölüm, açlık, sürgün, zindan uygulamalarının neticesinde bozulan karakter ve davranış bozukluluğu!  Kürd halkının büyük çoğunluğunu kendi gerçeğinin dışına iterek, daha çok egemenlere yarayacak davranışlar içerisine soktu. Bu da dış güçlerin birçok isteğinin gerçekleşmiş olmasına neden olduğu gibi, kendi halkının öz gücünü de sabote etmiş  oluyor.

“Milli ruh, Devlet, birlik gücü, halk olma “ düşüncesini Kürd’lerden uzak tutma çabası; Günümüz de aktif şekilde devam ediyor. Ne yazıktır ki başarılıda olunuyor.

Sevgili Kürt’ler, neden tarih hep olumsuz yönüyle üzerinizden tekerrür ediyor? Neden aynı film oynayıp duruyor? Ve neden her defasında kurulan tuzaklara düşüp, ölümü zamansız yaşıyorsunuz? Burada bir terslik yok mu? Var… O halde dünden bu güne analizler yapmak gerekmiyor mu?  Gerekiyor! İnanıyorum ki sadece Kürd’i bir bakış analizi ile gerçeklerde buluşacaksınız. Kürd halkı yeterince acı çekti… Dur demek için, bütün oyunları bozmak için, gerçeklerinize mecbursunuz! Haydı, sizlerin üzerinde oynanan oyunlara izin vermeyin. Planlarını boşa çıkarıp, kendi halkınızın geleceğini karanlıktan aydınlığa çıkarın. O güç sizde var! İsterseniz tabi…  Derin tarihi ve yoğun nüfusuna rağmen, bir devlet sahibi olunamıyorsa,  sorun dış dinamiklerde  değil, sorun siz Kürt’lerde…

Çünkü;

Sizler kendi özgücünüzü kendi halkınız için kullanmayıp, egemenlere hizmet için kullandığınızdan!

-Tarih boyunca kendi aranızda yaptığınız ihanetler son bulamadığından!

-Aşiretsel, örgütsel, partisel ve de kişisel zaaflarınıza koca bir halkı kurban verdiğinizden!

-Dünyada olup bitenlere kendi beyin ve gözünüzle bakamadığınızdan! Sizler suçlusunuz!

-Her keresinde kapınıza gelen fırsatları yine kendiniz tekme atarak ötelediğinizden dolayı suçlusunuz!

Kabul, sizlerin, yanı Kürtlerin bu tavır ve davranışlar içerisinde olmaları için plan ve programlar olduğunu söyledim… Söyledim de kurban olduğum ey halkım! Sizlerde her şeyi biliyorsunuz! Ve her şeyin farkında olup ta şakşakçılık yaptığınız için sizlerde suçlusunuz! Kuyruğuna takıldığınız partilerin, örgütlerin her uygulamasına göz yumup sorgulamadığınız için, suçlusunuz! Onlara geçit verdiğiniz için, suçlusunuz… Bir zahmet sizlerde kendi beyin süzgecinizden geçirin yaşananları…

Unutmayalım! Orta doğuda ki çalkantıların, dinmeyen sancıların, akan kanların temelinde Kürt gerçeği vardır. Kürtlerde kendi gerçeğine inmediği sürece huzur vuku bulamayacaktır

Umud ediyor ve diliyorum ki; Tarihin derinliklerinden gelen, Kürd halkının, kendi gerçeklerinde barışçıl bir ortamda kanlar dökülmeden, devletine sahip olabilmek için, kendilerini sorgulamaları ve ortadoğunun huzuru, Kürd devletinin kuruluşundan geçtiğini bilmeleridir. 08.12.2019

Saygılarımla

1 Yorum
  1. Ali BURAN diyor

    Güzel tarihten ders alması gereken bir yazı.Sevgili Aynur hanıma teşekkür ellerine sağlık.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

two + five =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla