Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Beka Sorunu Nedir?

Adnan Güllüoğlu / Bölüm Her devletin nedenleri ile birlikte beka sorunu vardır. Tarihe baktığımızda birçok devletin yıkıldığını, yerine yeni devletlerin kurulduğunu görürüz. Önemli olan Beka endişesi yaratacak sorunu doğru tesbit etmektir. Türkiye’de bu günlerde beka sorunu sık sık yüksek sesle dillendiriliyor. Sorunun kaynağı yıllardır tekrar edilen “Dış Güçler”, “Yerli işbirlikçiler” ve “Bölücü Teröristler” gösterildi.

Çünkü beka sorununu kendi siyasi çıkarları için kullanan kesim çözüm istemiyor. Bu nedenle gerçekleri gizleyerek gündemde tutmak istiyorlar. Sorunun adı nedenleri ile birlikte Ana Dilde Eğitim gibi Kürd Ulusal Talepleridir. Bu sorun çözüldüğü takdirde mevcut statükodan beslenenler ve şiddet anlayışı ile çözümü dayatan anlayış son bulacaktır. Beka sorununun esas kaynağı “halkın iradesine baş vurmadan” TBMM’de “atanmış” Millet Vekilleri ile, (kimine tehdit ve zorla kabul ettirilen) kürdlere verilmiş sözlere rağmen, varlığını yok sayan 1924 Anayasasıdır.

O günden bugüne kadarda ülkenin temel sorunu bu olmuştur. İlginç olan sorunun kaynağı olarak gösterilmek istenen dış güçler dedikleri aynı zamanda Ortadoğuda yapay sınırları çizerek devletler oluşturup halkları bölende yine aynı dış güçler.Kurulan bu devletlerde iç sorunları olduğunda statükolarını devam ettirebilmek için dara düştüklerinde verdikleri tavizler ile dış güçlerden medet umarlar. Beka sorunu için bugün kullanılan en önemli bahane PKK’dir.

Kürt Ulusal Talepleri PKK ile başlamadı, öncesinde de vardı. PKK’nin gelinen bu aşamada verdiği silahlı mücadelenin amaç ve taleplerine bakıldığında Kürdlerle ilgili bir talebin olmadığı görülür. Son moda öne çıkardığı Kürd Ulusal Taleplerinin önüne koyduğu “Konfederalizm” çözümü değil çözümsüzlüğü dayatıyor. Bu ütopyayı sadece Türkiye için değil, bütün Ortadoğu için istiyor. Üstelik savunduğu görüşteki amaç için yaptığı Hendek Savaşı ve Canlı Bomba gibi eylemleri ile “Kanton” oluşturma amacı bağdaşmıyor. PKK sorunun çözümünden yana olmadığı gibi beka sorunu diyenlere yaptığı eylemler ile bol bol malzeme sunuyor.

Beka sorununa doğuracağı vahim sonuçların hesabı yapılmadan neden olarak kürtlerin gösterilmesi, bunu gerçekleri gizleyerek Türk halkına yansıtıp empoze etmek büyük sorumsuzluktur. Beka sorununu dillerinden düşürmeyenler kürdleri inkar etmek ve sorunlarının konuşulmaması için konan yasaklardan başka ne öneriyor? Türkiyede beka sorunu nedenleri ile birlikte adı doğru konmadığı için çözümde üretilemiyor. Beka endişesinin kaynağı kürtlerin ulusal talebleri ve bu taleblere konan yasaklardır. Kürtler muhacır, sonradan gelip bu toprakları sahiplenerek mesken tutan bir halk değildir.

Binlerce yıla dayanan tarihi ile var olan, yaşadığı topraklara Kürdistan adını verdirten bir halktır. Asırlar boyunca farklı inançlara sahip halklar ile barış içinde birlikte bu topraklarda yaşadılar. Kürtler başka bir halkın ülkesini işgal ederek asimile etmemiştir. Varlığını geçmişindeki köklerinden aldığı içinde yaşadığı yıkımlara rağmen eritilip yok edilememiştir. Uydurma tarih yazılarak dağın-taşın, akan suyun, yerleşim yerlerinin adını değiştirerek beka sorunu olarak kürdleri gösterenler ancak kendi halkını kandırırlar. Kürtlerin ulusal talepleri vardır. Bu taleplerin kalıcı olması için Anayasada teminat altına alınmasını istiyorlar. Dünyanın bildiği bu haklı talebi yok sayarak çarpıtmak yerine aklı selim düşünerek kabul etmek “Beka” endişesinide ortadan kaldıracaktır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

3 × four =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla