Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Lenin Ve Kemalistler

Levon Terziyan’ın bu makalesine Kürtleri de ekleyiniz. Çünkü tarihi süreç içerisinde Ermeniler ve Rumların başına gelenler Kürtlerin’de başına gelmiştir. Sadece şu farkla, Kürtlerin katliamı ve yok edilmeleri zamana yayılmıştır. 90 yıldır katliamları devam ediyor ve daha sürecek. (Vengma’nın notu)

Levon Terziyan / 2019 Pontus Soykırımı’nın 100. yüzyılı olacak. Kemalistlerle Bolşeviklerin kirli ittifakları sonucu 350 bin Rum anavatanlarında katledildi. Artık ülkemizdeki Komünistlerin başlarını kumdan çıkararak Lenin’i ve Stalin’i eleştirme zamanları gelmiştir. Çünkü Bolşeviklerin de en az Kemalistler kadar Rum ve Ermeni Soykırımları’nda suçları vardır. Lenin’in M.Kemal’e gönderdiği silah ve para yardımlarını artık birilerinin sorgulaması gerekir. Kendisine Komünist diyenlerin Sovyet belgelerine dayanan aşağıdaki şu sorularıma yanıt vermeleri gerekir?

1)Lenin neden M.Kemal’e 20bin gaz maskesi ve bombası gönderdi? Bu gaz maskeleri ve bombaları Topal Osman’ın eline geçti mi, geçtiyse Topal Osman mağarada kıstırdığı Rumları bu maskeyle katletti mi ya da katletmedi mi?


2) Günümüzde en ufak bir suç işleyen bile yabancı bir ülkede Interpol ile aranırken, Ermeni Soykırımı’nın savaş suçları neden ellerini kollarını rahatça sallayarak Sovyet Rusyası’nda gezindiler?


3) Ermeni Soykırımı’nın savaş suçluları olan Salih Zeki Zor, Bahattin Şakir ve onlarca İttihatçı neden Doğu Halkları Kurultayı’na katıldı? Lenin neden bu duruma müsaade etti?


4) Lenin neden Ankara’da Kemalistlere iki tane barut fabrikası kurdurdu?
5) İsmet İnönü, Bolşeviklerden gelen silah ve para yardımı olmasaydı, bu savaşı kazanmakta zorlanırdık demiş midir? 


6) Lenin neden Sovyet generali Furunze’yj Ankara’ya gönderdi? Furunze, anılarında Kemalistlere stratejik savaş dersleri verdiğini söylemiş midir?
7) M.Kemal’in emriyle Taksim’e Sovyet generallerinin heykelleri neden açıldı? 


8) Kemalistlerin Misak-ı Millisini tanıyan ilk devlet neden Sovyetler olmuştur?


9) Lenin neden “Ermeniler için savaşa giremem. Hele hele M.Kemal ile hiç savaşa giremem” deyip kendisinden yardım isteyen Ermeni komünistlerini yüz üstü bırakmıştır? 


10) Stalin, Kemalistlerle barış görüşmelerinde “Dünya kamuoyunda kasıtlı olarak Ermenilerin soykırıma uğratıldığı söyleniyor. Fakat Ermenilerin ölüleri için verdiği rakam son derece abartılıdır.” sözünü neden kullanmıştır?


11) Kemalistlerle Bolşevikler eş zamanlı olarak soykırıma uğratılmış Ermeni halkının son kalesi olan Erivan’ı işgal etmişlerdir? 
12) Stalin, Kemalistlere çerez olarak neden Ermeniler ait olan Nahçivan’ı Kemalistlere vermiştir. Tarihte hiç bir zaman Türk hâkimiyetine girmeyen Ermeni toprağı olan Sırmalı, neden Kemalistlere hediye olarak verilmiştir? 


13) M.Kemal’in ricasıyla neden Sovyet Dış İlişkileri’nde görev yapan Ermeni Karahan istifa ettirilmiştir? Lenin, “Karahan’ın Ermeni kimliği Sovyet-Türk görüşmelerine zarar verir. Onun yerine Sovyet kökenli bir Müslüman görev yapsa daha iyi olur” demiş midir ? Ve Stalin de Ermeni kimliğinden dolayı Karahan’ın görevden alınmasını onaylamış mıdır? 


14) Kemalistlerle ittifak yapan Lenin ve Stalin’i ağır bir şekilde eleştiren Çiçerin, Türklerle olan barış görüşmelerine katılarak Van,Erzurum,Kars, Muş, Ağrı, Bitlis gibi toprakların Ermeni toprakları olduğunu söylemiş midir? Bunun üzerine Kemalistler, Çiçerin’i Lenin’e şikayet etmiş midir? Lenin, Çiçerin’i görevden almış mıdır? 


15) Lenin ve Stalin’in Kemalistlerle olan kirli ittifaklarını eleştirdiği için Shunurov ve Çiçerin gibi başarılı Sovyet devlet adamları hedef tahtasına konmuş mudur?

Daha o kadar sorulacak soru var ki? Ama cevap gelmeyeceğinden dolayı birkaçını yazdım. Apo “Ben AKP’yi ayakta tutuyorum” diyordu, Apocular da “Biz AKP faşizmini yıkacağız diyor.” (!) Lenin kendi eliyle Kemalizm’i kurmuş, Leninciler de biz onu yıkacağız diyor (!)

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

four × two =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla