Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

YAŞAR KEMAL’İ OKURKEN…

Suya atılan mektup misali Kürt yazgısını aradım.
Torosların kuş uçmaz kervan geçmez diyarlarına gittim. Çukurovayı baştan başa dolaştım, verimli toprakları ve susuzluktan çatlamış topraklardan geçtim, yaylaları gezdim, buz gibi kaynak sularından içtim.
Sonra sonra Karınca Adasını öğrendim, orada Rum halkının bolluğunu, bereketini ve üretkenliğine tanık oldum, dünya harplerinde üst üste yığılan ölüleri , altın gerdanlıkları için kesilen memeleri gördüm, aç gözlüllüğü, hırs, bencilliği ve yakılan yıkılan yerleri yurtları bildim ve Fırat Kan Ağlıyordu.


Sonra sonra Körünoğlunu tanıdım, bin bir gece masal tadında. Cesaretin aslında ayyuka çıkmış korkuların aşılması olduğunu bir kez daha öğrendim. Envayi çeşit kır çiçeği, kuş türü ve türlü türlü hayatlar gördüm.
Yörük kadınlarının ser veren sır vermeyen hallerine, el emeği göz nuru heybelerine gıptayla baktım.


Ve Kürtlerin dile gelmeyen yazgısını aradım.


Halk kahramanı olarak kabul gören, ince cılız ve çocuk yüzlü bir eşkıyanın birkaç yıllık yaşamı için otuz beş yıl boyunca yazan, Çerkezi, Rumu, Arap ve Acemi ve de Bedevileri anlatırken destanlarını ulusal katekterlerinin yanısıra dillerini, dinlerini, kabul ve retlerini okuduğumda kıskandım, hırslandım.


Deve inadını kıran aşıklar tanıdım, Mem ile Zini andım.
Firdevsinin Şehnamesi için derler ki “İlmin altın anahtarı”
Firdevsi tam otuz beş yıl bir atın sırtında köy köy, kasaba kasaba dolaşmış, ulusunu anlatan ne var, ne yok hepsini derleyip toplamış ve sadece ulusunun değil insanlığın belleğine Şehname gibi büyük bir miras bıraktı.
Ve ben Kürdün henüz tam dile gelmeyen yazgısını, geçmişini ve geleceğini de Yaşar Kemalde okumak isterdim. Dersimi, Zilanı, Piranı ve süngü uçlarında sallanan bebeleri, uçurumlardan atlayan Kürt kadınlarını ve Mahabadı, Halepçeyi de okumak isterdim.


Kürt yiğitlerini, güneş kadar aydınlık toprak kadar bereketli ve mübarek olan Medya’nın kadınlarını da okumak, ve bağrında insanlığı doğuran Zagrosları,Ararat ve Cudiyi okumak isterdim.


Yaşar Kemal, öyle yetenekle, öyle bilgiyle ve öyle sabırla yazmış ki yazacaklarını hayran kalmamak mümkün değil; ama gönül isterdi ki kendi öz topraklarından beslenen Firdevsiden de öte bir ustalıkla Kürdün de yazgısına sahiplenseydi.


Yazaydı ve tarihteki yaldızlı yerini alaydı.


Ben büyük yazın ustası Yaşar Kemalin bilgisi, yeteneği ve sabrı karşısında saygıyla eğiliyorum.

1 Yorum
 1. Simko Engizek diyor

  dile te herdem roja welat be lawike kurmanco bi nave KALE YASAR KEMAL!!!

  belam ji bo min li ser dara welat be guman APE MUSA ANTER!!!

  APE MUSA BAV,AP,XAL u KALE ME YE U SEHID LI WARE MIN KURDISTANE!!!

  BREZ YASAR KEMAL NIVISKARE KOMARA ROMIYAN bu belam na SEHID LI WARE MIN KURDISTANE!!!

  her kürdistan genci APE MUSA okumali-yasar kemal´in kitaplari seni nistiman u welatparez yapmaz.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

20 + eleven =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla