Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Terslik!

Medeni Ayhan/ Uluslararası emperyalist güçler, bağımsızlık stratejimize karşı olduğu süreçlerde de haklı olarak bağımsız Kürdistan hedefini esas aldık, anacak uluslararası güçlerin bağımsız Kürdistan stratejisini kabul noktasına geldiği bu süreçte ise, Kürt siyasal hareketlerinin içerisinde bulundukları ideolojik politik yozlaşma nedeni ile bağımsızlık hedefleri yoktur.

Bu durumdaki örgüt, siyasetçi ve aydınların tamamı ise; vatanımız ve ülkemiz Kürdistan a , ulusumuz Kürdistan ulusuna, ülkemiz ile ulusumuza kendilerini adamış olanlara ahmak ve uşak bir anlayışla ihanet etmektedir.

Bu nedenle gizli bir antlaşma olan Seykes-Picot antlaşması ile çizilen ve işbirlikçileri olan yerel sömürgeci devletlerin ise açık antlaşmalar ile kabul ettikleri, bu sürece kadar emperyalist devletlerle birlikte üzerine titremiş oldukları sınır ve statükonun değiştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Seykes- Picot antlaşmasının Ortadoğu da Trump-Putin antlaşması şeklinde yeniden, ama farklı bir içerikte kurulacağı açıktır. Bu durumda stratejik anlamda artık dünya devletlerinin Kürdistan’ın kuruluşuna karşıt olduğu söylenemez.

Dünyadaki pek çok devlet bağımsız Kürdistan ilan edilmesi halinde, ülkemizi tanıyacaktır. Uygun olan koşullardan yararlanılmalı, Kürdistan nın bağımsızlığı daha fazla geciktirilmeksizin ilan edilmelidir.

Bugün için dünya devletlerinin çıkarları da, biz Kürdistan ulusunun çıkarlarına paralel olarak Kürdistan’ın kuruluşunu gerektirmektedir.

Bu durumda Kürt siyasal hareketleri bu hareket veya örgütlerin liderlerinin dört yerel sömürgeci devletin iktidarındaki odakları, veya muhalefetteki odakları ile işbirliği yapma siyasetinin özeleştirisini vererek, bunlarla işbirliği siyasetini terk etmeleri zorunludur.

Ülkemiz ve vatanımız Kürdistan’ nın bağımsızlığına karşı duran veya duracak uluslararası emperyalist güçler ile dünyada bu çizgide bulunan devletlerle de işbirliğine girilmemelidir.

Buna karşın Ülkemiz Kürdistan nın bağımsızlığından yana olan bütün uluslararası güç ve devletle de işbirliği yapılmalıdır. Ancak bütün işbirliği süreçlerinin pratik- konjoktürel olduğunun, değişen koşullarda bozulmaya ve yön değiştirmeye de açık olduğunun, ideolojik ve stratejik işbirliği kurulamayacağının da unutulmaması gerekmektedir.

Buna göre siyaset yapılmadığında, değişen koşullarda yeniden aldatılmak ve müttefiksiz olarak ortada kalmak sürpriz bir sonuç olmayacaktır. Bağımsız Kürdistan stratejisinden vazgeçmeden, bu stratejinin gereksinim ve ihtiyaçlarına uygun olmak koşulu ile, gerektiğinde Kürdistanlılar da işbirliği yaptıkları uluslararası devletleri hızla değiştirme özelliğini göstermelidir. Çünkü biz Kürdistanlı aydınlar ve siyasetçiler için esas olan ülkemiz ve vatanımız Kürdistan nın ve Kürdistan ulusunun bağımsızlığı ile buluşturulmasıdır.

Kürdistan ulusal sorunu; ülkemiz Kürdistan nın ve Kürdistan ulusunun bağımsızlık sorunudur. Kürdistan sorunu; ulusumuzun kolektif olarak varlığına, vatan topraklarına, bağımsız iktidara dayalı ve bağlıdır. Kürdistanlıların bu anlayışı nedeni ile Uluslararası güçler; Kürdistan’ın kuruluşuna destek vermeleri durumunda, ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yiyip içebileceklerini sanmamalıdır. Ülkemizi yerel sömürgeci devletlerden alırken, uluslar arası empriyalist güçlere vermeyiz.

Biz ülke olarak petrol, doğalgaz ve altın rezervlerimizden miktar fazlası olanını, döviz ve teknoloji transferi karşılığında sadece bağımsızlığımıza saygı duyan ve bağımsızlığımızı destekleyen ülkelere ihraç ederiz. Kürdistan Kürdistanlarındır.

Diğer deyişle Ülkemiz Kürdistan; Kürt ulusu yanında birer ulusal azınlık olarak Kürdistan’ın asli unsurları olarak bulunan Süryanilerin, Ermenilerin, Mehelmilerin, Azerilerinin,Acemlerin(Farsların), Arapların, Türkmenlerin vs. ortak vatanıdır. Kürdistan ulusu; Kürt ulusu yanında, Kürdistan’da birer asli unsur olarak kabul ettiğimiz bütün ulusal azınlıkların toplamından oluşur.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

9 − 6 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla