Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

”Bir örgütlü insan bin örgütsüz insandan daha iyidir.” söylemiyle tüm kadınları örgütlülüğe davet edip bu anlamlı günlerini devrimci duygularımla kutluyorum. 
8 Mart 1857 yılında ABD ‘nin Newyork kentinde 40.000 dokuma işçisinin çoğu kadın ve çocuk olmak üzere daha iyi çalışma koşulları isteğiyle ” eşit işe eşit ücret ” şiarıyla başlattıkları direnişe yapılan müdahale sonucu işçileri fabrikaya kilitleyip ardında yangın çıkarırlar ancak fabrika önünde kurulan barikatlardan dolayı kaçamazlar,129 kadının yanarak yaşamlarını yitirmesi ile birlikte 8 Mart kara bir gün olarak tarihe geçmiştir. Bu olaydan sonra 26-27 Ağustos 1910 da Danimarka ‘nın Kopenhang kentinde düzenlenen 2 . Enternasyonele bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin 8 Mart 1857 deki yangında ölen kadınların anısına 8 Mart’ ın ” Uluslararası Kadınlar Günü ” olarak kutlanması önerisinde bulunmuştur ve oy birliğiyle kabul edilir. Lenin 8 Mart’ı ”Uluslararası Kadın Günü ” olarak tatil ilan eder. 1975 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınır.
Türkiye’de ise 8 Mart ilk defa Rahime Selimova / Cemile Nuşirvanova kız kardeşler tarafından,TKP üyesi kadınlarla birlikte 1921 yılında kutlanır. İlk kamuya açık 8 Mart 1975 yılında İstanbul ‘da İlerici Kadınlar Derneğinin kuruluş çalışmasını yürüten kadınların girişimiyle düzenlenir. Aynı yıl Ankara’da da 8 Mart kutlaması yapılır. Sonraki yıllarda ise daha yaygın ve kitlesel olarak kutlanır,kapalı mekanlardan sokaklara taşınır. 1979 yılında ise artık bir haftaya yayılarak kutlanır. 12 Eylül darbesinden sonra 8 Mart 1984 yılında kitlesel olarak kutlanması mümkün olabiliyor.
Kadının kendisine örülen dört duvarı yıkarak toplumsal mücadelenin içinde yer almasıyla birlikte egemenlerde emekçi hakların özgürlük mücadelesine katılan kadınları taciz ve tecavüzle baskı altına almaya örgütlenmelerini bastırmaya çalışmaktadırlar. Emek alanında sözümüzle,gücümüzle,varlığımızla alan açacak etkin mücadele günleri bizi bekliyordur. Çünkü ülkemizde ” kadın ve şiddet ” kavramları artık yan yana o kadar olağan kullanılan iki kavram haline geldi ki,neredeyse her gün yazılı ve görsel basında ,sosyal medyada kadın cinayetleri,dayak yiyen,tacize,tecavüze uğrayan kadın haberlerinin ardı arkası bitmek bilmiyor. Bu duruma karşı bir de yoğun iş yükü ve performans dayatması eklenince tehlike büyüyor,geleceksizlikte daha derinleşiyor. Aradan geçen yüz yıla rağmen hala kuralsız ve güvencesiz çalışma ortamları kadın ve çocuklarımızı yakmaya devam etmektedir.
Bugün Türkiye ‘de yaşanan şekliyle muhafazakarlık, kadını üretim hizmetlerini üstlenmek üzere eve hapsetmekle kalmıyor. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının adını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirmesinden de gayet net görülüyor ki, kadın için esas olarak aile işaret edilmektedir. Kadını eve kapatmadan aileye zincirliyor. Bu durumda kadın hem ev içinde hemde emek piyasasında olmak üzere iki kat efor (performans) harcaması ile ayrıca iffetini korumak zorunda bırakılıyor, yani aksi halde iyi hal ve haksız tahrik indirimleri ile desteklenen erkek şiddeti tam tepesinde hissettiriliyor.
Bugün,sınıf bilincini kuşanıp özgürlük yürüyüşünde yerlerimizi daha da sağlamlaştırma adına, dünya halklarına ve haklarına azgınca saldıran emperyalist düzene karşı kavgayı büyütmenin günü olmalıdır. Yine bugün ikinci cins olarak görülmemizin karşısında bilinçli,kararlı ve cesaretli mücadelemizle örgütlenmenin, emeğimize,bedenimize,ve kimliğimize sahip çıkarak erkek egemenli sistemin zincirlerini mücadele içinde yok ederek ,parçalamak için omuz omuza vermenin bilincinde olmalıyız. Bugünün sadece 8 Mart ile sınırlı kalmayıp insanca yaşama hakkını elde edebilmek için mücadele eden kadınların bedelleri ve bedenleri üzerine oturtulmuş bir gün olduğunu unutmamalıyız. Özgürlük emekse ,bugünün emekçi kadınların emeğiyle.Kadın dayanışmasını güçlendirmek için kadın talepleri etrafında ortak hareket edilmelidir. Bu dayanışmayı sürekliliğe dönüştürmeyi bir görev bilmeliyiz.
Günümüzde her sınıftan, ulustan, etnik kökenden kadının yaşam alanına giren ve yön veren temel unsurlardan biri olan geleneksel değer yargılarına karşı kadın dayanışma ağını örmek, örgütlemek için mücadele etmek gerekir. Çünkü kadının ortak sorunu olan tüm sistemlerin farklı şekillerde de olsa yaşam bularak hakimiyet alanları yaratan ataerkil,feodal anlayışa ve kültüre karşı geniş birlik zemini oluşturmak ve mücadele ederek,kadının bireyleşme sürecine katkı sunabilmektir. Kadının kadın olmaktan dolayı yaşadığı her türlü ayrımcılığa, eşitsizliğe,baskıya karşı mücadele de yer alabilmelidir. ” Dünya erkeğin evi, ev kadının dünyası olmalı ” sözüne inatla kadınlar hayatın her alanında mücadelelerini yükseltmelidir. Artık kadınlarda tüm mahrumiyetlerin üzerine basarak ayağa kalkıp, Eyyy buraya kadar yeter diyebilmelidir. Bu sözü söylediğimiz andan itibaren köle ruhtan kendimizi kurtarabiliriz.
Kadının tarihi her şeyden önce baskı altına alınışı ve gizlenişinin tarihidir ancak bu tarihi direnişi gizleyemeyeceklerdir ,mücadele çıtası hep yükselecektir. Kadınlar olarak egemenlerin dili değil, eşitliğin, barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün dili yeniden varlık buluncaya kadar sömürüsüz bir dünya için mücadeleye devam edilecektir. Hayatta en önemli yeri teşkil eden biz kadınlar geleceği yetiştirdiğimizin bilincinde olmalıyız.
Emekçi kadının kurtuluş iradesini kuşanarak
”Örgütlenen kadın özgürleşir,özgürleşen kadın özgürleştirir.” Ulusal,cinsel,etnik kökene,sınıfsal sömürüye son ! Güvencesizliğe,yolsuzluğa,yoksulluğa,savaşa,şiddete son !
YAŞASIN DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 
.
GÜLCAN IŞIK
KOÇGİRİ

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

6 − five =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla