Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

AÇ KAPIYI BEZİRGAN BAŞI

Hüsamettin Turan / En az on kişi ve daha fazla kişiyle oynanan bir oyundur. Sayışma yapılır ve iki kişi ebe seçilir. Ebe seçilen kişiler kendileri (meyve adı, sebze adı, çiçek adı gibi) isimler seçerler. Ebe olan kişiler karşılıklı bir şekilde el ele tutuşurlar. Ve bu oyunun şarkısını söylerler. Ebeler dışında kalan kişiler, ebelerin kollarının altından sıra sıra geçerler. Şarkı bittiği zaman ebe olan kişiler diğer oyuncuları kollarının arasında sıkıştırarak “bir sıçan, iki sıçan, üçüncüsü deliğe kaçan” derler ve yakaladıkları üçüncü kişiye gizli bir şekilde seçtikleri isimlerin ne olduğunu sorarlar. Üçüncü kişi seçtiği varlık adına göre o ebenin arkasına geçer. Oynayan bütün oyuncular ebelerin arkasına sıra olduğu zaman oynanan yerdeki alana bir çizgi çekilir.

Ebeler arkalarındaki oyuncularla birlikte çizilen çizginin soluna ve sağına dizilirler. İki grup oluşmuş olur ve bu oyuncular birlerini çekmeye çalışır. Çizgiyi hangi grup geçerse o oyunu kaybeder.Oyunun sözleri;Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı. Kapı hakkı ne verirsin ne verirsin? Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun ELİM ELİM EPENEK Nasıl Oynanır: Oyuncular avuç içlerini yere bakacak Şekilde açar ve açık ellerini yere koyarlar. Ebe olan oyuncu ile yerde bulunan diğer ellerin üstündeki eli çimdikleyerek tekerlemeyi söyler.

Elim elim epenek Elden çıxen kepenek Kepeneğin yarısı bit binanın karısı. Anam yoğurt getirdi Pışik bırnıni batırdı.

Pışik burnun kesile Minareden asile Minarede bir kuş var Kanadında gümüş var Allı gelin telli gelin çek elinden birisinden birisini.

Bu tekerlemeyi söylerken ebe tekerleme bittiğinde en son kime dokunduysa o elin sahibi olan kişi oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. Ta ki son kişi kaldığında kalan kişi oyunu kazanmış olur.

SICAX SOĞUX

Bu oyunda sayı önemli değil. Ev içinde oynanır Bir kişi ebe olur. Ebe odanın dışarısına çıkar, içeridekiler ebenin de bildiği herhangi bir eşyayı içer de sağlarlar. Ebe içeri girdiğinde sakladıkları yere yerleştikçe sıcak sıcak diye bağırırlar. Ebe uzaklaştıkça soğuk soğuk diye bağırırlar, sağladıkları eşyayı bulana kadar oyun devam eder.

KÖŞE KAPMACA

Oyun 5 kişiyle damlı evlerin üstünde oynanır. Ebe alanın ortasında durur ve her oyuncu bir köşeye geçer. Oyuncular ebeye yakalanmadan, birbirleriyle köşeleri değiştirmeye çalışırlar. Bu değiştirme sırasında ebeye yakalanan oyuncu köşesini kaybeder ve kendisi ebe olur. “Şê berik” iki kişi ve üçer taş ile oynanan bir oyun, bir kare içine artı yapılır dört pencereli bir kare olur, çizgilerin kesiştiği noktalara taşlar bırakılır aynı hizaya üç taş bırakan kazanırdı “Kortik kazma” bu oyun üç beş kişi ile oynanır, herkesin bulunduğu bir daire ⭕️ çizilir eline iyi bir ağaç alır, ebe olanın attığı ağacı uzağa atmak gerekir o ağacı uzaktan getirene kadar onun Dairesi elimizdeki ağaçlar ile kortik edilirdi, Dairesi az kortik olan kazanırdı Tiringo Mirongo Çiriş:

Toprak evlerin Damında bir kenara çapı 25 cm olan bir daire çizilir. Karşısına da bir çizgi çizilir daire ile çizginin mesafesi 5,8 metredir. Çizgi üzerinden demir parayı daireye atmaya başlanır. Daireye en yakın olan 1.olur ilk oyun hakki o kişiyle başlar 3 defada parayı dairenin içine atması gerekir atamazsa sıra 2. kişiye geçer aynı şartlar o kişi için de geçerlidir. Sıra 3.ye gelir çizgiden parayı daireye doğru atar para düştüğü yerden dairenin içerisine atılmaya çalışılır.3 hakkında muvaffak olunursa diğer 1.nci ve ikincinin paralarını kazanırdı. Bu oyunu hep oynardık. Bir Oynama: Taş ortaya dikilir etrafına toplanır. Biri ebe olur ayaklar taşta sinyalle birlikte herkes uzağa kaçar ebe pesine verir diğerleri gelip taşa basarsa kurtulur basmadan yakalanan ebe olur.Hol: Bu oyunda Bir oynama gibidir. Bir iki grupla 5, 6, 7…şer kişiyle oynanır. Ortaya bir taş konur. Ona HOL denir. Bir grup hol’u korur diğeri HOL’A dokunmaya çalışır. Bu arada hol’u koruyanların arasından diğer gruptan biri geçerse o bir yapmış olur ve birçî yapılan kişi oyun dişi olur. Yine hol’u koruyan oyuncular diğerlerine dokunursa dokunulan oyuncu oyun dışı olur. Dış gruptan herhangi biri kendisine dokunulmadan hol’a basarsa, hol’u koruyan grup oyunu kaybeder. Yok eğer hol’a dokundurmada dış grubun hepsine dokunursa bu sefer diş grup kaybeder ve içeridekiler dışarıya, dışarıdakiler de içeriye geçer. Bu oyun saatler süre bilir..Körebe: Körebe olarak adlandırılan oyuncunun gözleri mendil, puşi veya eşarp gibi bir malzemeyle bağlanır ve ebe etrafını göremez hale getirilir. Diğer oyuncular körebenin etrafında dolaşır ve ona dokunurlar. Körebe onları yakalamaya çalışır. Körebe kimi yakalarsa o ebe olur ve oyun bu şekilde tekrarlanmış olur…

Uzun Eşek:

Uzun eşek oyununda, oyuncular iki gruba ayrıldıktan sonra hangi grubun yatacağına, hangi grubun atlayacağına yazı tura atılarak karar verilir. Yatacak takım her hangi bir ağacın, binanın yada yastık önüne dizilir. İlk baştaki oyuncu eğilerek kafasını ağaca, binanın duvarına veya yastığa dayar ve arkasındakiler de bir öncekinin bacaklarından tutarak eğilir. Diğer grupta onların üzerine atlar ve on’a kadar sayılır. Eğer grup çökmezde ayakta kalırlarsa oyun başarılı olmuş sayılır.Saklambaç(Şobek): Şobek en az dört kişiyle oynanır. Bir ebe seçilerek bir tane duvarın önüne yüzünü dönerek sayar. Ebe en az elliye kadar diğer oyuncularının da duyabileceği kadar yüksek sesle sayar. Bu sırada diğer oyuncularda ebe sayana kadar farklı veya aynı yerlere saklanırlar. Ebe sesli saymayı bitirince oyun başlamış olur. Ebe saklanan diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin bulunduğu yerden ayrıldığını görünce ebenin saydığı yere sobe diyerek ebeler. Bu oyunda defalarca tekrarlana bilinir…

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

fourteen + twenty =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla