Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

BAĞIMSIZLIK KAYGISI

Hasan Dere / Geçenlerde yazılarımın birinde „kızıl kraliçe sendromu“ diye bir tanım kullandım.
Bildiğiniz gibi İngiliz yazar Lewis Carroll‘ın‚ Alice Harikalar Diyarında‘ kitabında, zamanın durduğu bir anı anlatmak istedim. Hani Alice, bir ara Kraliçe ile koşu yarışına başlar. Ama ne kadar hızlı koşsa da mekanın değişmediğini, bir milim dahi ileri gitmediğini fark eder. Mekan durmuştur. Ne kadar hızlı koşarsa koşsun yerinde saymaktadır. Yarışı bırakır.
Devamını merak eden kitabını okusun veya filmine baksın!

Kürdistan ülkesi ve Kürtler için durum aynıdır. Ne kadar mücadele etsek de, ne kadar ölsek de bizim için zaman durmuş ve mekan sabit kalmaktadır. Özgürlüğe bir türlü varamıyoruz. Bir adım yaklaştığımızda tufan gelir ve 1920‘lere doğru gerisin geriye savruluyoruz.

Kimdir, nedir bu kudret? Nedir bizi yerimizde saydıran veya mekana bağlayıp geri tutan? Durmadan bizi tekrar başa getiren güç nedir, kimdir?

Kürt toplumu Yunan mitolojisindeki Sisyphos‘un kaderine benzetmek de mümkündür. O, Kürtler gibi cesur olmakla birlikte kurnaz ve fazla zeki idi. Bu özellikleriyle, farklı olarak, yeraltı dünyası Tanrısı Hades‘in eline düştükten sonra oradan kurtulabilmiş üç kimseden biridir. Tanrılara karşı geldiği için, gücü üstünde bir kayayı dağın tepesine çıkarmakla cezalandırılır. Kayayı belli bir noktaya çıkarınca gücü tükenir ve kaya başlangıç noktasına gerisin geriye yuvarlanır. O yeniden yukarı iter. Bu kısır döngüye Albert Camus,  „anlamsızlığın simgesi“ der.

Anlamsızlık size bir şey anımsatmıyor mu?
Yerinizde sayacağınız bir yarışmanın manası var mı?
Ne yaparsanız yapın bir türlü yeraltı, diğer adıyla cehennem tanrısı Hades‘in elinden kurtulamayacaksınız, mücadelenizin bir manası kalır mı?
Bırakın kayayı yuvarlama cezası almayı, Hades‘in elinden dahi kurtulamamışız!

Kürtlerin Hades‘i, bugün dostları sandıkları kapitalizm/emperyalizm‘dir. Çünkü Kürtleri bu cehenneme mahkum edenler (Sykes-Picot İngiliz ve Fransız kapitalistlerin asker ve diplomatları) onlardır.

Eğer beyinlerimizin Profrontal (usa vurma) bölümünü iyi kullanmazsak durumumuzu değiştiremeden asimle olup yok olacağız.
Çünkü başta ABD olmak üzere Batı Kapitalizmin biz Kürtlerin ülkesini bölüşmüş devletlerle tarihten gelen büyük menfaat ilişkileri içindeler. Ve o çıkarları Kürtlerin özgürlüğü için asla terk etmezler!
Güney Kürdistan‘a Ankara veya Bağdat’ı dayatmaları; Rojeva Kürdistan‘a keza Esad’ı dayatmaları hep o menfaatlerden vazgeçmeyeceklerinin göstergeleridir.

İyi düşünen insan düşmanından dahi öğrenebilir.
TC devleti Rusya‘ya yanaşarak Batı dünyasına kendi dayatmaları çerçevesinde hizaya getirebildi.
Batı’nın, Marksist olduğu bahanesi ile PKK’ yı ret ettiğini sananlar, Kapitalist Barzani devletinin niye kabul görmediğini ne ile izah edecekler?

Marksizm ve/veya Rusya ile işbirliği seçeneği manevra sahası ve imkanlar üretmez mi acaba?
Elbette biz Kürtler için siyaset bu kadar ucuza gelmeyecek. Ama unutulmasın ki denize düşen yılana bile sarılabilir!

Bizim tutunacak dalı seçme hakkımız bırakılmamıştır. Ne uzatılırsa ona tutunacağız!

3 Yorum
 1. Barzan diyor

  Ke§ke Kùrdistanda on tane milyoner kominist olsaydi.
  Yada kapitalizimin ruhunu bildigini soyleyen Kùrd koministleri zenginle§ip devrimi finase etseydi.
  Hepsi fukara aile çocugu ve tok yiyenlere ofkeli insanlar.
  Egitimli olan ise lise mezunu .
  Kurdistanda aga dediklerimiz sadece çar§ida kebab evde etli yemek yiyen orta hali insanlardi.
  Kuru tarim ilà zenginlik olmadigi gibi koylùlùkte olmaz.
  Aslinda Kùrdistanda koylùlùk bir komùn ya§amiydi.
  Toprak referumu dalaveresi ilà solculuk bagimsiz tùrkiyecilik Kùrdistani olmak ise olùm oldu.
  Ayni tarihlerde gùney Kùrdistanda Kùrd devrimcileri bu sahte toprak referumunun Kùrdler arasi fitne ve fesad oldugunu kavrami§lar.
  Vatanimiz Kùrdistani i§gal eden tùrk devleti biz Kùrdlere refah getirmesine inan ahmaklar olduk.
  Oysaki milli bagimsizlik ilà devrimci bir hùkùmet koylùnùn sorunlarini cozer.
  Tuturduk kolhozlar ilà solhozlar lakirdi etmeyi.
  Megerse hepisi parti devletinin yonetici sinif mùlkùymù§.
  Tipki hitler gibi.
  Dininden ve milli davasindan vaz gecmi§ Alman fa§iziminin akili olan iki tane kokainci Yahudilikten donme adamin ùstùn insan yani peygamber,sekreter,lider,peygamber lakirdilarina.
  Tarih donmeleri deyil Israil ulusal kurtulu§cu siyonistleri dogruladi.
  Halen biz Kùrdlere aid olmayan kemalist tùrkiyeci Alivicilik ve Arabi ùmmedi sunniligi enternasyonalizim pekmezine batirip lokma dagitiyoruz.
  Kim doyacak olmù§ kominizimin ve talanci islamin lokmasi ilà?
  Sorun Kùrdlùk ve Kurdistan Cumhuriyeti kurma sorunudur.

 2. Barzan diyor

  Proleterya diktatùrlùgùnù savunan Kùrd koministlerinin proleter ve yoksuluktan §ikayet hakki yoktur.
  Koministlik avrupaya iltica ilà proleter olmakmi§.
  Bundan iyisi ne ?
  Kùrd olanin Kùrdler demesi dogru deyildir.
  Biz Kùrdler demesi daha dogrudur.
  1920 yilinda bir Lozan vardi birde sevr vardi.
  Lozancilar baskin geldi.
  Kendi imkanlari ilà Kùrd diplomasisi yapan §erif Pa§a yapacagini yapti.
  Kafasi 1920 çin kominizmi ilà dolu olan sizsiniz Hasan bey.
  çin koministleri ba§ardi ama §imdi gev§eyip yenilme sùrecinde.
  Neyse benim sorunum deyil.
  Bizim ve Ermenilerin sevrine ixanet eden sadece ingilizler deyil Rus kominstleride Lozanci tùrkleri destekledi.
  Katilam ve sùrgùnler sonrasi gelen kominizim tùrkcù pisligine bulanmi§ Leninci ve Maocu çùrùk ihracat teorileriydi.
  Neolitik Enver Hoca kominizimi ise palavraci ilkel neolitik kominizmiydi.
  Kuzey Kùrdistan koministleri ve solculari halen merhum bùyùgùmùz Mahmut Berzenciyi tanimiyor.
  Ruhu §ad olsun Mehmed Uzun,un.
  Antik çag Yunanli devrim ve zorun felsefecileri devrimin zorunu Ok ve yay,dan ibaret oldugunu soyler.
  PDK ve Barzaniler Kùrdistan bagimsizlik referandumu ilà Kùrdùn ulusal gùçùydù ama §am mali Tahran beslemeleri Kùrdin yayina ok olmadilar.
  Somùrgeci yayina ok oldular .
  Kapiyi dù§mana açip kaçanlar Pe§merge kaçti diye kiçlarina petrolden kina yaktilar.
  Yinede iyidir.
  En azindan PDK ve Barzaniler merhum bùyùgùmùz ve kiymetlimiz Mahmud Berzenci gibi sùrgùn olmadilar ve kaybetmedik.
  Lozanin sùresi bitmek ùzere ve Lozani cizenler ilà ittiraz edenler arasinda zorlu bir pazarlik var.
  Biz Kùrdler kendi sevrimizi bagimsizlik davamiz diye dostlarimiza dayatacagiz.
  Varsin cùmle xainler ve nalmerd haramzadeler ikinci Israil desin.
  Evet ikinci ve ùçùncù israil olacagiz.
  Alivi ve sunni islam ilà devlet yonetilmedigi gibi bu akilsizlar ilà anla§mak mùmkùn deyil.
  O i§ neolitik Abdullahin i§i olsun.
  Sen gel 1920 kafasindan vaz eyle.
  1920 kominizmi Rusun.
  Mao bile 1920 kafali Leninci olmadi.
  Bi slavan kèk Hesen.

 3. Simko Engizek diyor

  Yağma yok-geri adım yok.
  Bizler Şex Ubeydullah ve Qoçgiri’de başladık,Şex Said ve Doktor Fuad ile yola çıktık, General İhsan Nuri ile Çiyaye Agiri de direndik, Seyyid Rızo duruşu ile mühürü Kemalist TC ……. ‘ye bastık, Seroke netewi ne mir Qazi Muhammed Çar Çıra meydanında Kürdistanlaştık ve Amed Zindan Direnişi ile Kürdistan davasına ikrar ve söz verdik!!!
  Bizim dost ve sırdaşımız Kürdistan dağları ve hakiki Niştimanperwer halkımız-Zülfikar ile düman ve Welatfiroşlar ile hesaplaşacağız.
  Herkes ayağını denk alsın-bizden günah gitti.
  Kürdistan gülümüzü eşek gibi özgürleştireceğiz!!!
  Bunu herkes böyle bilsin.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

twenty − three =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla