Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Bağımsızlık Zamanı mı?

http://www.vengma.com/bagimsizlik-zamanimi-3/

Kürdistan ulusunun,vatanımız ve ülkemiz Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi gecikmiş bir konudur. Kürdistan’ın güneyinden başlayarak, en geç bu yıl içinde bağımsızlık ilan edilmelidir.

Hemen arkasında da, Kürdistan’ın Güneybatısında bağımsızlık ilanı yapılmalıdır. Zaman geçirmeksizin Kürdistan’ın güneyi ile Kürdistan’ın Güneybatısının tek meclis, tek ordu, tek idari teşkilatta birleşme sürecine geçilmelidir.

Kürdistan gaz ve petrolleri birleşik Kürdistan parçalarından Akdeniz e ulaşacak boru hatları ile ihraç edilmelidir. Kürdistan’ın doğusu ile Kürdistan’ın kuzeyi de iç birliklerini sağlayarak, bağımsızlık ilan etme, bağımsız birleşik Kürdistan halk cumhuriyetini oluşturma sürecinin birer parçası olarak süreci tamamlamalıdır.

Bağımsızlık ilan edebilmek açısından, bugün ortaya çıkmış olan koşullar, yüz yılda bir veya elli yılda bir ortaya çıkabileceği görülmelidir.

Bölge olarak Orta Doğuda ve dünyadaki durum; Kürdistan ulusunun bağımsızlık ilan edebilmesi için en uygun koşulları sunmaktadır. Siyasi gelişmenin bir boyutu mücadele ederek hedefleri gerçekleştirmeye çalışmak ise, diğer boyutu da ortaya çıkan uluslararası ve bölgesel koşullardan yararlanabilme yeteneğini göstererek hedeflere gidebilmektir.

Birinci ve ikinci dünya savaşlarının sunduğu koşullardan yararlanamadık. Birinci ve ikinci dünya savaşları süreçlerinde Ulusumuzun siyasal anlamda yeterli örgütlülüğü yoktu, modern aydını kısıtlıydı, dünyaya ulaşma araçları sınırlıydı, mücadele araçları zayıftı, müttefik olarak kendilerini gösteren uluslararası güçler ise; politikanın çıkara endeksli olması nedeniyle çıkarları için satma siyasetini esas aldılar.

Esasen empriyalist güçlerin ajanlarında bağımsız Kürdistan yerine, parçalanmış, paylaştırılacak ve paylaştırılmış olarak bırakılacak Kürdistan vardı.

Bugün ise uluslar arası empriyalist güçler dahi bölünmüş, paylaşılmış Kürdistan statüsü üzerinden gerçekleştirilmiş sınırların ve statükonun arkasında durmamaktadır.

Yerel sömürgeci dört devlet ile birlikte işbirliği çerçevesinde kurdukları statükonun bugün için çıkarlarına hizmet edemez hale geldiğini görmektedirler. Bu durumda 16 05 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında imzalanan ancak 1917 yılında Rusya da gerçekleştirilen Bolşevik devrim sonarsında Lenin in deşifre ederek Rusya yı içinden çektiği Seykes-Picot antlaşması ile bu anlaşmanın bir devamı olan Lozan Antlaşması ve Sadabat Paktı, Cento  ve Ankara Antlaşmalarını yerle bir etmelidir.

Lozan ı yerle bir etmek yerine, Lozan antlaşmasının 39. Maddesine Kürtleri birer topluluk olarak sıkıştırarak yeni koşullarda yeniden ürüterek, Kürdistan üzerinde sürdürme çalışması ve siyasetini yapanlar uşaklardır.

Lozan Antlaşmasını yerle bir etmek yerine, Kürdistan ulusunu ve ülkesini; Türkiyelilik, Iraklılık, Surelilik, İranlılık kavramları üzerinden, sömürgeci devletlere bağımlı tutmaya devam ederek, iktidarlarını güçlendirerek, buna karşın Kürdistan ulusunu siyasal iktidardan yoksun durumda bırakıp bunu bir tür dahice buluş diye yutturmaya çalışarak, ulusumuzu sömürgeci devletlerin cami avlusuna bırakılmış kimsesiz bebek gibi teslim etmeye çalışarak, Kürdistanlık ilkesini Kürdistan yurtseverleri ile birlikte yok etmeye yönelerek, entegrasyoncu çözüm biçimlerini savunan bütün siyasi örgüt ve aydınlar gerici ve işbirlikçidir.

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

13 + fourteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla