Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

BARZANİ DÜŞMANLIĞI


Barzani düsmanlığını Türk derin devletinin özel adamları olan Yalçın,Küçük,Doğu Perinçek,Mihri Belli ve ardılları Kürtlerin belleğine iyice yerleştirdiler.
Bu devlet aklıdır..
Zavallı Kürtleri 1988 de Bekaayı peş peşe ziyaret eden bu zatları orada taltif eden Öcalan’ın ta kendisidir.
Öcalanı Imralıya getirenlerde bunların aklıdır..Bunlardan dersini iyi alan Öcalan, avukat görüşmelerinin tümünde Mahir Çayanın ögrencisi olduğunu ve her defasında onun arkadaşlarına selam yollamaktan geri kalmıyordu. Hatta daha ileri giderek”bu mücadeleyi Mahirlere adıyorum” diyordu. Ölen Kürt gençlerini Mahir için kurban ettiğini söyleyecek kadar alçalıyordu.
Kürtlerin ekseri çoğunluğu Barzani düşmanlığını adeta içselleştirmişdurumda.Çünkü Barzani her fırsatta bağımsızlık diyor, bunlar ise ulus devlet döneminin bittiğini halkların birlikteliği siyasetini yani derin devletin aklınısavunuyorlar. PKK nin narko medyası, sırf bu amaç için örgütlendirildi. Yalçın Küçük tarafından eğitilen kadrolar, bugüne kadar Barzani düşmanlığı temelinde bu medyayı yönetiyorlar. Bu medya, adeta Kürt bagımsızlıkçılarına karşı psikolojik savaş yürütüyor.Yalan haberler ve dezinformasyonlarla eğitimsiz Kürt gençlerini Barzanilere karşı kışkırtıyorlar.Niçin Barzani?
Barzani sınıf karakteri olarak muhafazakar ve milliyetçidir. Barzani ailesi 1902 lerden ta Molla Mustafa Barzaninin ölümüne kadar Güney Kürdistanda Bağımsızlık için silahlı mücadele verdi. Kuzeyli Kürtlerin ekseri çoğunluğu, derin devlet ajanlarının devreye girmeden önce yönetici kadrolar hariç tabanın bütünü Barzani ailesine saygı duyuyordu. Ne olduysa Öcalan ile yakınlaşan Bekaayı suyoluna çeviren bu derin devletin ardılları o güne kadar Bağımsızlık için PKK saflarına katılan Kürtleri pasifize etmek ve onları Bağımsızlık şiarındandöndürmek için büyük bir eğitim seferberliği başlattılar..Bu derin ergenekoncular Kürtlere, Barzaniden nefret edilmesini verdikleri eğitimlerle başardılar..Ulusalcıkesimlerin tümü tasfiye edilirken,Ta Ankaradan ilişki içinde oldukları Kemalist kadroların elini ise güçlendirdiler..
Barzani ve eski Kürt hareketlerine öncülük yapan liderlikleri ise gericilikle niteleyerek bu fikri bütün tabana PKK medyası aracılığı ile yaydılar.
En önemliside sürekli Güney Kürdistanlıları Barzani ailesi şahsında hırsız ve kaynakları kendi ailesi için kullanan bir despot olarak Kürtlere anlattılar.Yine Kürt dini liderliklerini ajanlıkla suçlayarak gözden düsürdüler. Bu ergenekoncu derin devletin aklıydı. Bu propagandalar siyası donanımdan yoksun Kürt gençleri üzerinde etkili oldu. Oysa bütün Ulusal Kurtulus Mücadelelerinin dünyadaki öncüleri Burjuva liderlikli lıderlerdir.

Kürdistan tarihini irdelemekte yarar var.
1806 dan 1977 lere kadar KUM a öncülük yapan kadroların tamamı Kürt intelgelistasi sayılan bu sınıfa mensup liderlerdir..Ortadoğuda Emperyalizme karşı savaşan ulusalcı hareketler yine Kürt hareketleri olmuştur..Şeyh Mahmut Berzenci bunun en açık örneğidir..Bağımsızlık uğruna Irak Krallığını bile kabul etmemiştir.
PKK ve ardılı hareketler ise çıkışından günümüze kadar sömürgecilerin kırıntılarına bile fittirler. Filistinin devlet olmasını desteklediklerini defalarca ifade ettiler. Adına yola çıktıkları Kürt halkına ise devlet olmanın kötülüklerini anlatıyorlar. Aynı dili bölge sömürgeci devletleride kullanmıyormu? Devlet olmanın neresi kötüdür? Kötü ise Filistinliler için neden istiyorsunuz diyen bir akıllı çıkmıyor. 
PKK ve ardılı hareketlerin sömürgecilerin sınırları veya ulus devletlerine karşıçıktıklarını hiç duydunuzmu? Hatta sömürgecilerin sınırlarını korumakla görevli taşeron hareketi olduklarınıbizattihi Öcalanın kendisi İmralda bütün dünyaya açıklıyordu.
Halende Suriye,Türkiye ve Iranla ilgili bir tek olumsuz cümle ağızlarındançıkmaz varsa yoksa bütün kinlerini Barzaniler şahsında KYB ye kusarlar. Öcalan İmralıda sömürgecilere biz onların panzehiriyiz bize destek olursanız Barzaniyi ve Talabaniyi Türkiyenin ayaklarına kadar getiririz diyordu.Kerkük ve Musuluda Misak-ı Milliye katacağız diyecek kadar aymazdı.Yalçın Küçük,Mihri Belli ve Dogu Perinçekler bu projelerin mimarlarıdır.
Yalçın Küçük Türkiyeye döndüğünde çıkarıldığı mahkemede, onu yargılayansavcı ve hakimlere siz benim devletim için yaptığım görevi anlayacak olgunlukta degilsiniz diyordu..Soyadım Küçük ama ben sizin tahmin edemiyeceğiniz kadarbüyüğüm..Devletim için büyük işler yaptım, bütün Kürtleri Barzanicilikten alıkoydum düşman ettim , Bagimsizlik fikrini beyinlerinden sildim..Yoksa Türkiyeden toprak talep edeceklerdi demişti. Herşey Yalçın Küçük’ün bu cümlelerinde saklıdır.
Kuzeyli Kemalistleşmiş Kürtler ergenekoncu derin devletin Kürtleridir.
Barzaniye saldırmalarıda Bağımsızlık istemesinden dolayıdır.

1 Yorum
 1. Barzan diyor

  Bu isabetli yazidan sonra THKP-C lideri Mahir çayanin kesintisiz yazilari TC siyasi yoruma ve Turkiyede nasil devrim olur diye THKP-C orgùtùnùn resmi gorù§leri olmu§tur.
  Yazinin tamaminda Kurdistan için koministlerin uluslarin kendi kaderi ùzerinden Kurd milletinin ozgùrlùgù ve devlet kurma hakki yoktur.
  Kurd u Kurdistan yoktur.
  Kendilerinin yaptiklari Turkiye demokratik devriminin geregi olarak biz Kurdlerde ozgùr olacagimiz imasi var.
  devrim yapamadilar ve hayirlarini biz Kurdlere veremediler.
  Berxwudar olsunlar.
  Onlara gore Turkler milli devrimi yapmi§ ama demokratik devrimi tam olarak yapamami§lar ve kemalist devrim tikanmi§.
  §ehirlerde ayaklanma ilà Turk ve milli olan orduda ilerici subaylar ilà ordu ve millet elele vererek devrim demokratik devrimi yapacaklar.
  Devrimci subaylar dedikleri 3-5 subay ve ordunun yùksek kademesinde bulunan ve Kurdistanda Kurd katilami yapan Modanoglu gurubu.
  O gùnkù gorù§ler Yalçin Kuçik ve Dogu Perinçek ùzerinden Abdullah Oçalan a§ilandi yada Turkle§mi§ Abdullah oçalan imraliya alininca Mahir çayani savundu.
  Mahir çayani ve arkada§larini oldùren ordu,Deniz Gezmi§leri idam eden ordunun askeri mahkemeleridir.
  Abdullah Oçalanida imrali adasinda hizmetli yapan ayni ordudur.
  §imdi sormak lazim.
  Kurdistan Turk devletinin fiili i§gali ilhaki ve katilamina maruzmu?
  Bu devlet her§eyi ilà Turk devleti deyilmi?
  Biz Kurdlerin yapacagi devrim milli devrimdir ve Kurdistan devletinin kurulmasini hedef alir.
  PDK ve Barzanilerin hedef alinmasi bundandir.
  Milli gùçleri hedef alanlar i§galçiler ve cahslardir.
  BIJIT KURD U KURDISTAN.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

fourteen + six =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla