Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Devrimci olmak zor iş

DEVRİMCİ OLMAK ZOR İŞ !!

Her insan devrimci olamaz çünkü devrim yolu zikzaklıdır çetindir,sarptır,engebelidir.Onu aşmak için güçlü bir irade mazbut bir kişilik gerekmektedir.
***********
Devrimcilik—Normal hayata işleri bitmiş toplumda itibarları sıfırlanmış, saygınlıkları kalmamış insanların kendilerini bu isimle.kanıtlama alanı değildir.

**********
Devrimcilik— Kırk yıl devlet çalışanı sıfatı ile sömürgeci politikanın ürünü olan ırkçı şövenist ideolojiyi yoksul
halk çocuklarına empoze eden sonra emekli olup kahve köşelerinde teorisyen kesilip mangalda kül bırakmayıp boş boş. lak lak eden insanların işi değildir.

**********
Devrimcilik— Bağlı bulunduğu yapının yanlışlıklarını eksik ve aksaklarını görmezden gelip.takım tutar gibi körü körüne savunup bağlananların işi değildir.

***********.
Devrimcilik— Gece sabahlara kadar Meyhane, Pavyon ve Barlarda içip, masadaki içki kadehleri ile devrim yapanların işi değildir.

***********
Devrimcilik— Küçük burjuva karekterini kamufle edip Fransız ihtilalinde Bolşevik devriminde alıntılar vererek bilgicilik taslayanların işi değildir.

************
Devrimcilik— Ailenin mülkiyeti üzerinde hanedanlık kurup feodal gerici zihniyeti işletip ekonomik gücüne dayanarak bütün mücadele alanlarına hakim olmaya çalışanlarin işi degildir.

************
Devrimcilik— Madi pratik sahada militan gibi görünüp, aile ve ev yasaminda despot, feodal ve ataerkil bir kafa yapısına sahip olarak kadınların üstünde hegamonik baskı kuranların işi değildir.

*************
Devrimcilik—Sistemin nimetlerinden faydalanarak kıçındaki donun parasını bile devletin kasasında temin eden günün her saatını maaşının hesaplamasını yapanların işi değildir.

. *************
Devrimcilik—Lüks konforlu bir yaşam sürdürerek bir eli yağda bir eli balda halkın standart yaşaminda farklı bir yaşam sürdürenlerin işi değildir.

*************
Devrimcilik— Pratik yaşamı ile toplumda örnek bir kişilik, Sergileyen bireysel çıkarda uzak önyargılarda arınmış yoldaşlık ilişkilerine önem veren halktan yana kaygısı olan doğrularda ayrılmayan çağa göre kendisini konumlandıran ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket eden korkup sinmeyen kişilerin işidir.

serdest özgül/Amed

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

5 + seventeen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla