Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Dr. Sait’in diskindeki Savaş Sanatı Dersleri

Sait Çürükkaya : SAVAŞTA BİR HARAKATIN PLANLANMASININ KONULARI:

 1. Amaç; Her harakatın bir amacı olmalı ve bu net bir şekilde belirlenmelidir.
 2. Kapsam; Her planlanma bir kapsama dayanmalıdır. Savaş harakatının başta sosyal, ekonomik, askeri, psikolojik ve caydırıcı gibi benzer kapsamları belirlenmelidir.
 3. Süre; Her harakat ve planlamanın bir süresi olmalıdır. Veya en azından tahmin edilmelidir.
 4. Eylem ve vuruş tarzı; Yürütülen her harakat, eylemlerin birleşiminden oluşur. Harakata girişmeden önce, hangi tip eylemler, hangi sıralamaya göre, hangi harakat bölgesinde, hangi eylemlerin uygulanacağı belirtilmelidir.
 5. Hedefler; Hem genel harakatın, hem de eylemlerin hedefleri net olarak belirlenmelidir.
 6. Savaşın yoğunlaşacağı alanlar; Harakatın hangi alanlarda yoğunlaşacağı ayrıntılı bir biçimde belirtilmeli ve hazırlıklar bu yoğunlaşma temelinde yapılmalıdır.
 7. Güç mevzilenmesi ve hazırlıklar; Planlanma için ne kadar gücün lazım olduğu, hangi ön hazırlıkların yapılması gerektiği, mevcut gücün en iyi nasıl değerlendirilmesi gerektiği, belirlenmeli, gücün eksikliği tamamlanmalıdır.
 8. İnformasyon; Tüm savaş harakatları o bölgede yaşayan halkı ilgilendirir. Halkla ilişkiler ve lojistik sorunları halkı etkiler. Halk her zaman düşman unsurlar hakkında bir biçimde bilgi sahibidir. Harakat alanındaki halkın durumu, halka yaklaşım, bilgi akışının değerlendirilmesi, lojistik sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların tedariki, ayni zamanda informasyonu ilgilendiren önemli konulardır.
 9. Olası gelişmeler ve tutum; Her harakata karşı, düşman da karşı reaaksiyon gösterir veya düşman da karşı harakatlar düzenleyebilir. Bundan dolayı düşmanın durumu her an değerlendirilerek, olası gelişmeler tahlil edilerek, karşı tutumlar netleştirilmelidir.

Belirtilen bu konular bir harakat planlanmasında net olarak belirlenmelidir.

1 . Savaş Birliklerinde Komutanların Bölge ve Birlik hakkındaki Bilgilenme Konuları:

 1. Bölgedeki dağlar, yapıları ve özellikleri,
 2. Bölgenin ovaları ve çölleri,
 3. Bölgenin akarsuları, özellikleri, engel olma durumları, biçimleri
 4. Bölgenin hasas yerleri ve alanları,
 5. Bölgede düşmanın kullandığı geçiş yerleri,
 6. Bölge sınıra ya kınsa sınır güvenliği,
 7. Düşmanın Durumu;
 8. a) Bilinen plan ve taktikleri,
  b) bölgedeki düşman unsurları:

– Karakol, tabur sistemleri,
– Destekçileri
– En son taktik ve kullandığı teknikler,
– Olası planları ve olabilirlik dereceleri
– Düşmanın imkan ve kabiliyetleri,
– Zayıf tarafları,
– Çatışma seviyeleri ve moral durumu

Devam edecek

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

2 × three =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla