Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

FİLİSTİN DAVASI VE HAKİKAT

Hasan DERE / Tarih ve tarihin belgelendiği arkeolojik buluntuların incelenmesi siyasallaştırılmıştır. Herkes kendini haklı çıkaran bir tarihi kronoloji çiziyor.
Dürüst tarihçi çok azdır. Çünkü ulusçuluğun ortaya çıkışıyla birlikte arkeologlar ve tarih yazarları kalıt okumalarında tahrifata yeltenmektedirler.

En bariz örneği Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ’dır. Sümerler zamanında Türk denen bir etnik, ne de devlet vardı. Ama okumalarını Türkçülüğün zeminini Sümerlere kadar götürmeye çabaladığı görülür. Yetmedi, Türkçülükle bağını kurabilmek için Orta Asya’dan geldiklerine dair iddialar ileri sürerek, Mezopotamyalı bir topluluk olduğunu şüphe altına sürmekten çekinmez.

Filistinlilerin İsrail’deki varlığını eskiye götürebilmek için Antik Filistinliler diye bir tabir uydurup Ege kökenli olduklarını ve bölgeye İÖ 12 Yüzyılda geldiklerini iddia edenler oldu. Oysa hem kullandıkları dil Ege yöresi dili değil, hem de daha verimli bir iklime sahip o bölgeyi terk etmelerini gerektirecek bir neden gösterememektedirler.
Bir an varsayalım ki dorudur, Filistinliler bir deniz kavmidir ve İÖ 1200 yıllarında buraya gelip yakıp yıktılar.
Burası boş bir arazi idi ise neyi yakıp yıktılar? Yakıp yıkarak ele geçirmek için burada meskun birilerinin bulunması gerekmez mi? O toplum kimlerdi?
Sonra nasıl olur da İslam dininin ortaya çıkması ile (İS yaklaşık 610 Hz. Muhammed’in doğumundan 40 yıl sonra -İS 570-) güneyden gelen Arapların etkisiyle dillerini unutup Arapça konuşur oldular!
Belli ki bölgede bir Arap tarihi yaratmak için uydurma bir İsa öncesi Filistin tarihi inşa etmesi çabası var.

Velev ki Filistinliler burayı yakıp yıkarak ele geçirmiş olsunlar, o durumda yakıp yıktıkları medeniyet Yahudi Krallığından başka bir şey değildir. İsteyen dilediği kaynağa baksın Arap dili kullanan Filistinlilerin buradaki varlığı İslamiyetin yayılma emeliyle ilişkilidir. Oysa Yahudilerin buradaki varlığını belirleyen tarihi kanıtlar mevcuttur. Dini kaynaklara Müslümanlar itibar etmez ama Tevrat Hz. Musa’ya gönderilen hak kitap olduğuna göre Yahudi varlığı en azından İslam’dan öncedir.

Tarihi burada kesiyorum merak eden alternatif kaynaklara bakabilir. Ancak bağımsız tarih kaynağı bulmak gerçekten zordur. Meseleye haklılık yönünden bakılmasından yanayım.

Yahudiler ilkin Firavunlar tarafından esir alınıp sürüldüler. Sonra Babilliler tarafından esir alınıp sürüldüler. İslamın ortaya çıkması ve ganimetin cazibesinin, ilahi dini halklara bildirme emri Müslümanlara diğerlerine saldırı hakkını doğurdu, Arapların yayılmacılığı fiiliyata geçirmesi sonucu da Yahudiler tüm dünyaya yayıldılar.

Son olarak Hitler kırımı Yahudileri devletleşmekten başka bir açar bulunmadığı düşüncesine itti. Zengin Yahudiler ata toprağında devlet kurmak üzere döndüler. Böylece bölgeye Arabistan gibi Müslüman ülkelerden gelip yerleşmiş Araplarla (Filistin) sorun oluştu.

Şimdi mantıklı düşünelim. Dünya coğrafyasına bir bakınız, şu anda dünyada 22 Arap devleti mevcut. Filistin ile 23 oluyor. Yahudilerin tek bir devleti var ve dünyanın birçok ülkesinde inançları nedeniyle saldırı altındadırlar. Yahudilerin gidip sığınabilecekleri tek devlet İsraildir.
Peki ya Filistin Arapları?
Arap devletlerinin çoğunun ellerinde bakir ve sahipsiz topraklar var. Filistin Arapları buraya getirilip yerleştirilerek huzur ve barış içinde yaşayabilirler.
Arapların çoğu petrol ve turizm zenginidir. İsterlerse Filistinlileri ihya edebilirler.

Her birkaç yılda bir İsrail ile çatışarak ölmenin bir manası yok.
Yahudiler, Kürtler gibi, kendi ülkelerinden başka gidip huzur içinde yaşayacakları bir toprağa ve devlete sahip değiller.
Yahudiler İsrail’e, Kürtler Kürdistan’a mecburdurlar.
Anlaşılması gereken budur!

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
1 Yorum
 1. Simko Engizek diyor

  Yahudiler İsrail’e, Kürtler Kürdistan’a mecburdurlar.
  Anlaşılması gereken budur!”

  Hasan Dere

  Hassasiyet bu kadar👍

  Hitler’in Gaz kampları olmasaydı,İsrail kurulamazdı.”

  İsaac Deutscher

  Hitler’in yanından ayrılmayan bir İblis vardı.
  Sözde Kudüs Müftisi!!!
  Amin al Husseini adında Irkçı şeytan!!!

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

fifteen + four =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla