Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Gen. Dr. Sait’in Diskinden Notlar

Sait Çürükkaya / Günümüzde bir savaşı Yürütmek İçin Gerekli Bazı Temel Koşullar

 1. Yürütülecek her türlü mücadele bir öncülüğe dayanmalıdır. Öncü bir güç olması şarttır. Bu Kürdistan’da parti öncülüğüdür. Eğer bir hükümet veya cephe var ise, burada bu meşru kurumlar bu savaşın siyasi öncülüğünü yapar.

 

 1. Yürütülecek savaş çapı ve niteliğine göre mutlaka bir üsse dayanmalıdır. Üsse dayanmayan bir savaş, özellikle gerilla tipi mücadele gelişemez. Kürdistan coğrafyasında temel üsler dağlardır. Üss olarak görülen yerlerin hazırlanması zorunludur. Hazırlığı olmayan bir yer, üss olamaz.

 

 1. Silahlı mücadelenin halka dayanması zorunludur. Mücadelenin amacı doğrultusunda halkın örgütlenmesi gerekir. Kazanılmamış bir halkın içinde mücadele yürütmek imkansızdır ve yenilgi ile sonuçlanır. Halkı örgütlemenin hazır bir reçetesi yoktur. Her türlü soruna karşı her türlü çareye baş vurmak, yaratıcı yaklaşımla, somut koşulların somut tahlili burada geçerlidir.

 

 1. Tüm bunlardan sonra savaş taktikleri gelir.  Klasik halk savaşının taktikleri sadece yetersizdir. Taktik ve bu taktikleri yürüten savaş birimi bir bütünün parçasıdır. Günümüzde teknolojik gelişmelere denk yeni taktikler bulup, bunları uygulamak, buna göre de savaş birimini örgütleyip düzenlemek zorunludur. Burada görünmeyen savaş en etkili olanıdır. Yani halk örgütlülüğü açık ve geniş, savaşı yürüten birimler, küçük ve gizli olmalıdır. Görünmeyen savaştan kastım budur.

Savaşta Bir Harakatın Planlanmasının Konuları

 • AMAÇ; Her harakatın bir amacı olmalı ve bu net bir şekilde belirlenmelidir.
 • KAPSAM; Her planlanma bir kapsama dayanmalıdır. Savaş harakatının, başta sosyal,siyasal, ekonomik, askeri, psikolojik ve caydırıcı gibi benzer kapsamı belirlenmelidir.
 • SÜRE; Her harakat ve planlamanın bir süresi olmalı veya en azından tahmin edilmelidir.
 • EYLEM VE VURUŞ TARZI; Yürütülen harakatlar, eylemlerin birleşiminden oluşur. Harakata girişmeden önce hangi tip eylemler hangi sıralamaya göre ve hangi harakat bölgesinde hangi eylemlerin uygulanacağı belirtilmelidir.
 • HEDEFLER; Hem genel harakat hem de eylemin hedefleri net olarak belirlenmelidir.
 • SAVAŞIN YOĞUNLAŞACAĞI ALANLAR; Harakatın hangi alanlarda yoğunlaşacağı, ayrıntılı bir biçimde belirlenmeli ve hazırlıkların bu yoğunlaşma temelinde yapılması lazımdır.
 • GÜÇ MEVZİLENMESİ VE HAZIRLIKLAR; Planlama için ne kadar gücün lazım olduğu, hangi ön hazırlığın yapılması gerektiği ve yine mevcut gücün en iyi nasıl değerlendirilmesi gerektiği belirlenmeli, gücün eksikliği tamamlanmalıdır.
 • İNFERMASYON; Tüm savaş harakatları o bölgede yaşayan halkı ilgilendirir. Halkla ilişkiler ve lojistik sorunlar halkı etkiler. Halk her zaman bir biçimde düşman unsurları hakkında bir biçimde bilgi sahibidir. Harakat alanındaki halkın durumu, halka yaklaşım, bilgi akışının değerlendirilmesi, lojistik sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların tedariki ayni zamanda informasyonu ilgilendiren konulardır.
 • OLASI GELİŞMELER VE TUTUM; Her harakata karşı, düşman karşı tutum gösterir. Veya düşmanda karşı harakatlar düzenleyebilir. Daima düşmanın durumu değerendirilerek, gelişmeler tahlil edilerek, karşı tutumlar netleştirilmelidir.

Tüm bu konular bir harakat planlanmasında net olarak belirlenmelidir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

five × 1 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla