Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Güney Kürdistan da Durum

Medeni Ayhan / Gelelim Güney Kurdistan daki duruma: Uzun yıllar boyunca KYB Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Newşirwan Mustafa’nın siyasi ihtilaflardan dolayı 2006 yılında bir grup arkadaşı ile KYB’den ayrılarak Goran (Değişim) Hareketini kurması üzerine, KYB güç kaybına uğrayarak bölünmüş oldu. Şimdi ise KYB’de başka bir iç bölünme ve çatışma var.

KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul’ün grubu ve bunun yanında da İkinci Genel Sekreter Yardımcısı durumundaki Dr. Berhem Salih’in grubu ile Celal Talabani’nin sağlık sorunları üzerine kendisini temsilen ortaya çıktığını iddia eden eşi Hêro İbrahim Ahmed ve yol arkadaşı Mele Bahtiyar’ın oluşturduğu parti yönetiminde bulunan grup olmak üzere, üç farklı grup ortaya çıktı.

Daha sonra ise parti yönetiminde bulunan ve İranla işbirliği içinde hareket eden Hêro İbrahim Ahmed ve Mele Bahtiyar’ın grubuna karşı da, Kosret Resul ve Berhem Salih yakınlaşarak, birleşme noktasına geldi. KYB’deki bu çözülmenin esas nedenlerden bir tanesi Hêro İbrahim Ahmed’in partiyi bir aile şirketi haline getirmek için yoğun çaba içerisinde olması, ayrıca İran ile girdikleri işbirliğidir. Bu durum partinin iç ilişkilerini, iç çatışmalarını ve siyasetini de belirlemektedir.

Nitekim Goran hareketi, KYB içerisindeki siyasi tartışma ve çatışmalara arabulucu olarak katıldığını deklere etmiş olsa da, daha sonra İran’la işbirliği içerisinde olmanın doğurduğu ortak siyasal hattı üzerinden, KYB nin yönetimindeki Hêro İbrahim Ahmed ve Mele Bahtiyar grubunun Goran Hareketiyle birlikte ortak bir konsey oluşturarak, birlikte hareket etme kararı aldıkları da görüldü. İran, yetkilileri ile KYB içerisindeki bu gruplar arasında arabulucu statüsünde oturarak hukuk söyleyici ve “uzlaştırmacı” da oldu.

Sömürgeci bir devletin Kürdistan’daki bir örgütün iç çatışmalarında arabulucu olması; hem Kürdistan’daki siyasetin çizgi bağımsızlığı ve hareket özgürlüğüne sahip olmadığını, hem de Kürt halkını temsilen lider ve öncü konumda ortaya çıkanların da liderlik ve öncülük özelliklerinin çok zayıf olduğunu gösteren, bunun yanında KYB’nin siyasi bir mücadele hareketi yerine, mal bölüşümü üzerinde kavga eden bir şirketin ortaklarına dönüştüğünü ispatlamaktadır.

Bir ara KYB içerisindeki bir Genel Sekreter yerine üç eş Genel Sekreter formülü üzerinden; Hêro İbrahim Ahmed, Kosret Resul ve Berhem Salih birlikte Genel Sekreter yapılarak bir uzlaşma ve çözüm bulunduğu varsaymış olsa da, bu yolda güç ve mal bölüşümün de palyatif sahte bir çözüm tarzı oldu. KYB, esasen mücadele partisi niteliğini kaybetmiş, malları bölüşülen bir şirket haline gelmiştir.

KYB de Celal Talabani’nin oğlu Kubat Talabani, Kosret Resul, Berhem Salih in bağımsızlık ilanından yana olduklarını düşündüğümüzden, partinin İran ilişkisini de keserek, diğerlerini de tasfiye etmek koşulu ile kendi partilerini yeniden inşa etme imkanları mevcuttur. Aksi takdirde bağımsızlık stratejisini ve sömürgeci devletler ile işbirliğini red eden bir çizgide durmayı esas alarak, yeni bir parti kurmaları gerekir.

İşte bu nedenlerle de Kürdistan’ın güneyindeki Kürt Siyasal Hareketlerinin, ya da bir diğer deyişle Kürtlerin, Kürdistanlıların önce AKP nin Türkiyesi ile İran’ın Mola yönetimi arasında bölündüğünü söyleyebiliyoruz. Yani Kürt partileri, sömürgeci devletlerin arasında bölünerek , bir anlamda da paylaşılmış durumdadır.

Daha sonra her bir sömürgeci devletin iktidarı ile muhalefeti arasında da işbirliği ve müttefiklik ilişkileri üzerinden bölündüklerini söyleyebilirim. Sonra da, partilerin güçlerini yığmış oldukları bu nedenle de daha çok etkili olabildikleri Kürt şehirlerindeki nüfuslarına göre de bölünmüşlerdir. Bu nedenle Erbil ve Süleymaniye ile Kamışlı şeklinde bir bölünme vardır.

Hatta analizlerimizden anlaşılacağı üzere, Süleymaniye’nin kendi içinde dahi KYB, Goran Hareketi, KDP şeklinde bir bölünme yanında, KYB’nin örgütsel yapısında dahi bölünme vardır. Bir ailedeki siyasi çizgi bölünmesini de Talabani nin kendisin de eşinde ve oğlunda sembolize ederek açıklayabiliriz. Talabani nin oğlu Kubat Talabani, bağımsızlık ilanından yanadır, Talabani nin eşi Hero ise esasen Bağımsızlık ilanına karşıdır, Talabani nin kendisi ise bağımsızlık ilanı yönünden; oğlu ve eşi arasında bir orta yolcudur. Her bir örgütün iç yapısındaki politik çatışma ve bölünmeler ile örgütler arasındaki ilişkilerin tahrip edilerek bölünmesinde sömürgeci devletlerin etkisi vardır.

Çünkü PKK, KYB, Goran Hareketi, KDP sömürgeci devletlerin iktidar odakları veya muhalefetleriyle işbirliği ve müttefiklik ilişkilerine son vermediklerinden, ayrı ittifak kutuplarında yer aldıklarından, bir ulusal kongrede birliklerini oluşturmadıklarından, bütün Kürdistan parçalarını içerecek şekilde bir ulusal stratejiye sahip olmadıklarından, parti çıkarını ulusal çıkarın üzerine çıkardıklarından, bir parçadaki birliği bile sağlayamadıklarından, KYB örgütsel birliğini dahi sağlayamadığından, bu örgütler birlikte hareket etmek için değil, birlikte hareket etmemek üzere konumlanmış olduklarından, güneydeki Kürt Siyasal Hareketlerinin ve hükümetinin, güneybatıdaki siyasal hareketle birliği tartışması ve gerçekleştirmeleri mümkün olmamaktadır.

Bütün Kürdistan parçalarını kapsayan bir ulusal stratejide birleşmeyi esas alarak, sömürgeci devletlerin gerek iktidar ve gerekse muhalefetteki odakları ile işbirliği ve müttefiklik politikalarına son verdikleri anda ise, çok daha kolay ve hızlı şekilde Kürdistan’ın Güneybatısı ile Kürdistan’ın Güneyi birleşecektir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

12 − eleven =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla