Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

GÜVENMEK !!

GÜVENMEK

Kürtler, kendi sosyolojik konumlarının farkına varmadan, kendi içinde barışık dost ve kardeş olamadan, başkalarının dostluğuna, kardeşliğine toyca inanıp, kendilerini boşa vererek, başkalarından gelen öneri ve istekleri doğru zeminde görmeye başlarlar.
Kendi halkının birlik ve beraberliğinde doğacak gücü görmeden, önemsemeden, dış güçlerden destek beklerler! Kendi halkının farklı fikir ve renklerine düşmanlık ederken, aslında bilmeden egemenlerin tam istediği tuzağa düştüklerinin farkına bile varamazlar.
Bu durum yıllardır böyle sürüp geldi, içinde bulunduğumuz süreçte öyle devam ediyor.
Kürdistanın dört parçaya bölünüp, her parçasının farklı ülkelerin denetiminde olması nedeni ile, her ülke kendi kültürünü Kürd’lere empoze etmeye çalışırken, bununla birlikte onlara ret ve inkârı da dayatıp, mensup olduğu kendi halkının tarihini, kültürünü gelenek ve göreneklerini, yasaklayarak unutturmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki baskı ve zoraki temelde olsa da dönem, dönem Kürtler, egemenlerin bu projesine uygunluk sağlamak zorunda kalmışlardır.
On yıllarca, karşı karşıya kalınan bu asimilasyon politikasının yaratığı deformasyon, algı operasyonları, Kürd’ler arasında haliyle, davranış bozukluğu ve güvensizliği yaratmış, istem dışı olsa da bu uygulamalardan dolayı dayatılanla toplum içinde hayat bulmuş, neticede Kürd toplumu üzerinde ciddi olumsuz bir etki yaratmıştır.
Yaratılan bu olumsuz etki egemenlere çok şey kazandırmıştır. Bu kazanımlardan en önemlileri;
—- Kürd’lükten uzaklaşıp, kendilerini egemenliği altında olduğu halk gibi görmeye başlamaları
—- Ana dilini bırakıp, egemen dili konuşuyor olmaları
—- Kürdi düşünmekten çıkıp, yine egemence düşünüyor olmaları
—- Kendisini anlatırken,(benim gibi)egemen dillerini kullanmaları
—- Tarihini yazarken, aynı şekilde yine egemenlerin dillerini kullanmaları
Bir halkın, halk olmasından çıkması için, bana göre bu etkiler! Yeter artar bile
Kürd’ler, karşı karşıya kaldığı bu asimilasyon politikaları, var olan siyasilerin kendi ideolojileri ile tek tip düşünce anlayışı, geçmişten bugüne beylik, ağalık, aşiret varı yaşam tarzının da dayattığı kendi aralarında milliyetçiliği, devlet olma! Birlik beraberlik içerisinde halk olma anlayışının çok uzağına düşürdüğü gibi, aralarında güven, inanç ve kardeşlik anlayışını da ciddi anlamda zedelenmiş oldu.
E şimdi! Kürd halkının kendilerine karşı olmayan güveni, birbirlerine karşı kuşku ve endişe ile yaklaşımları, kendileri için kullanmadıkları güçlerini sorup sorgulama gereğini duymadan, başka halk ve ülkelerden medet ummaları ne kadar doğru olabilir? Doğru olmaz efendim!
Ancak Kürdler; bir bütünlük içerisinde bir halk olduğunu, güçlerini birleştirmek zorunda olduklarını, bu gücünü öncelikli olarak, kendileri için kullanması gerektiğinin farkına vardığında ve güç birliğine gittiği zaman, diğer güçlerden destek istemesi doğru sonuç verecektir.
Ve inanıyorum ki o zaman, destek istenilen her kesimden olumlu cevap alacaklardır.
Kürd’ler her rengiyle bütünlüklü olarak birbirlerine güvenmek zorundalar! Çünkü her şeyin başında güven olgusu gelir
Güven çok şeydir. Güven; Korkmadan, kaygılanmadan, endişe duymadan, yaşamı idame edebilmektir. Bulunduğu ortama huzurla adapte sağlayabilmektir. Maalesef günümüz dünyasında büyük bir sorunudur güven meselesi.
Güven bana göre Kürd’ler arasında dibe vurmuş durumda. Bu da temelde insanlar ve halklar arasında büyük uçurumlar oluşturarak, ilişkilerin daha çok bozulmasına ve iletişimin zorlaşmasına sebebiyet vermektedir. İşte bu yüzden güven olayı tam bitmeden, Kürd halkının kaybettiği bu güveni acilen yakalaması gerekmektedir.
Sonuç olarak, güvensiz hiçbir şey sağlam olmaz. Önce kendimize, sonra etrafımızdakilere güveneceğiz. 
Önce kendimize dost olacağız, Kürd kalacağız, sonra başkalarına dost olacağız.!
Bütün bunları söylerken, dostlarımız olmayacak, güvenmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ama illaki önce kendimize güveneceğiz. Kendi halkımıza, kendi birlik gücümüze güveneceğiz ki başkalarından da güven alabilelim. Van/ Saygılarımla

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

4 × two =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla