Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

İsrail‘in Güvencesi!..


Orta Doğu üzerine yerinde incelemelerden beslenen
Fehim Taştekin ile iyi gözlemleriyle tanıdığım Akdoğan Özkan adlı kalemler var. Üçüncü kişi ise bizim Faik Bulut, anımsatmadan geçmeyelim!

Fehim Taştekin bu günkü yazısında şöyle yazıyor: “…Madem Suriye rejimi kalıcı o halde hiç olmazsa İsrail’in güvenliğini garanti edelim, İran’ın bu bölgede kalıcı hale gelmesini önleyelim, Suriye’nin geleceğini şekillendirecek ve nüfuz kanalları açacak pozisyonda kalalım, bunu yapabilmek için Suriye’yi ekonomik olarak dar boğaza sokalım ve Suriye enerji kaynaklarının yüzde 90’ını barındıran topraklar (yüzde 25-30) bizim kontrolümüzde, bunu koz olarak kullanalım.“  hatta Rex Tillerson‘ınfarklı ifadelerle bu niyet ve amacı‘ dillendirdiğini de ekliyor.

Tillerson önemli ama oldukça hatalı bir tespit yapmış. Yıkıma uğratılmayacak ise, ki Esad’ı yerinden edemeyenlerin bunu başarması düşünülemez, tarihi devlet İran’ın bölgedeki etkinliğini önlemek mümkün değildir. Dolaysıyla bu yöntemle İsrail’i güvence altına almak hayaldir.

Ama bir olanak var, ABD’nin düşünüp düşünmediğini bilemiyorum: Bazılarının dillendirdiği gibi coğrafyaya ikinci İsrail devleti yerleştirmek değil, aksine ikinci bir FİLİSTİNeklemektir.
B
u düşüncenin ne demek olduğunu düşünmek için FİLİSTİN’in oynadığı role dikkat etmek gerekir.


Filistin nedir?
Filistin İsrail ülkesidir. Filistinli denen topluluk ise Arapça konuşan Araplardan ibarettir.
22 devleti bulunan Araplara Filistin adında 23. devlet lazım değildir. Kurulsa bile bölgeden İsrail’i söküp atmak düşüncesinden asla vaz geçmeyecek bir topluluğu, alandan söküp atmak tek çözümdür! Geniş topraklara yaygın ülkelerin birinde bu Araplar iskan edilebilirler. Yahudiler nereye gitsin, nereye iskan edilsin?

Filistin tampondur, kan durduran bir tampon! Öyle ki Arap ülkelerindeki tüm iktidarların yolsuzluklarını, zulümlerini, günahlarını emen bir tampon.  Arap halkını İsrail ile kapıştırarakkendi hakimiyetlerini gözlere batmadan sürdürebilen Arap Prensçiklerinin yararlandığı bir rıh!..
İsrail’i güvenceye kavuşturacak tek çözüm, bu coğrafyaya, tam bir benzerlik göstermese de ikinci bir Filistin (KURDİSTAN)eklemektir.

Kurdlerlgede asırlardan beridir vardırlar ama Uluslararası arenada tanınan bir statüleri hiçbir zaman olmadı. Filistin’e sunulan imkanların onda birine sahip olması, kendini savunması dahi engellenmiş, sefil ve özgürlüğe aç, kavgadan korkmayan yiğit bir halk...
Başlangıçta İsrail’i unutturacak çelişkilere açık olmakla birlikte, zamanla varlığı kanıksanacak ve Orta Doğu’da barışa yol açacak temel bir çözümdür. Çünkü Kurdler kimsenin ülkesini elinden almayacak, ellerinden alınan ülkelerinde devlet olacaklardır, hepsi bu! Bunu kabul etmek, ettirmek neden zor olsun! BATI kabul ederse, tıpkı İsrail devleti gibi kabul ettirmek de mümkündür!

Batı’nın tarihler boyu denemekten imtina ettiği yegane çözüm; Orta Doğu’yu rahat kontrol edilir hale getirecek, Akdeniz’e açılması sağlanan bir Kurd devleti inşa etmektir.

Unutulmasın ki günümüz Kurdleri, İslam’ın BATI düşmanı orta çağ militanları değildirler. Uzun ve acı denemelerle menfaatlerinin batı türü laik ve demokratik sistemden geçtiğini en iyi öğrenmiş halktır. Batı’nın artık bunu görmesi ve Kurdistan devletinidesteklemesi gerekiyor.

Bir soruna onlarca planı düşünülen ABD, çekmecedeki Kurdistan’ı ortaya sürmenin tam zamanıdır!

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

9 + eighteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla