Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

KERKÜK İHANETİ !!

Kürdistan tarihi ihanetlerle doludur..Geçmişteki her isyanda mutlaka bir ihanetçi veya ihanetçiler çıkmıştır. Bu ihanetçiler ya hareketin boğulmasına neden olmuş ya da hareketin önderlerinin yakalatılıp öldürülmelerine sebep olmuşlardır. Şimdiye kadar Kürdistan özgürlük mücadelesi veren siyasi parti ve örgütler işin bu boyutuna hiç eğilmemişlerdir. İhanetçiler hak ettikleri cezaya çarptırılmamışlardır.

Deyim yerindeyse toplumda yaşamalarına göz yumulmuş hatta bir yerlere gelmelerine olanak tanınmıştır.

İhanet toplum psikolojisi üzerinde etki yaratan en büyük olgudur.Bireylerin birbirlerine karşı yaptıkları ihanetler onların ruhları üzerinde nedenli yıkıcı olumsuz etki yaratıyorsa ulusal ihanetin ulus psikolojisi üzerinde tsunami derecesinde büyük bir deprem yaratacağı gerçeğini görmek gerekir.

Kürt halkının Anti – sömürgeci ulusal kurtuluş mücadelesinde geliştirilen her silahlı direniş ya iç ihanete uğramış veya kendi öz gücünde fazla dışarıdaki güce dayanarak kandırılıp desteksiz bir vaziyete orta yerde kaderiyle baş başa bırakılmıştır.Dünya tarihi Kürtlerin ulusal kurtuluş mücadelesinde irili ufaklı bir çok isyana şahit olmuştur. Burada göze çarpan konulardan biriside aynı tarihte aynı bölgede geliştirilen isyanların birbirlerinde kopuk ve habersiz olmaları aralarında örgütsel bir bağın olmayışı lokal bazda kalması düşmana iyi bir fırsat sunmuş ve aynı zamanda kolay leziz bir lokma olmuştur.

Kürtlerin isyanlarda yenilgilerinin nedenlerini iki başlık olarak görmek daha doğru olacaktır.

A——Kendi içindeki hainlerin ihanetleri

B——Kendi öz gücüne değil,dışarıdaki güçlere bel bağlanması neticesinde olmuştur..

Aşağıda sıraladığım silahlı direnişlerin tarihsel incelenmesi yapılırsa !!

Yezdan İzettin ŞER Emirxan İdrisi BİTLİSİ. Reber, Efendi Hero Pavel gibi ihanetçiler çok çıkacaktır.

—-Babazade Abdurrahman Paşa isyanı 1806 yer :Musul

—-Zazaların isyanı 1820

—-Yezidilerin isyanı 1830 Hakkari

—-Şerefhan isyanı:1831 Bitlis

—-Bedirhan isyanı 1835 Botan

—-Garzan isyanı 1839 Diyarbakır

—-Şex Ebeytullah isyanı 1881 Hakkari

—-Bedirhan Osman paşa ve kardeşi Hüseyin paşa isyanı 1872 Mardin ve Cizre

—-Bedirhan Emin Ali paşa isyanı 1889 Erzincan

—-Bedirhaniler ve Halil Rema isyanı 1912 Mardin

—-Şex Selim Şahabettin ve Ali isyanı 1912 Bitlis

—-Koçgiri isyanı 1920 Erzincan,Sivas bölgeleri

—-Nasturi İSYANI 1924 Hakkari

—-Jiryan isyanı 1926 Siirt

—-Şex Said isyanı 1925 Bingöl-Muş-Diyarbakır

—-Seyit Taha ve seyit Abdullah isyanı 1925 Şemdinli

—-Reşkotan ve Raman isyanı 1925 Diyarbakır

—-Eruhlu Yakupağa ve oğulları isyanı 1926 Pervari

—-Güyan isyanı 1926 Siirt

—-Haco isyanı 1926 Nusaybin

—-Ağrı isyanı 1926 Ağrı

—-Koçuşağı isyanı 1926 Silvan

—-Beytülşebap isyanı 1926 Hakkari

—-Mutki isyanı 1927 Bitlis

—-Ağrı isyanı bêçar hareketi 1927 Silvan

—-Zilanlı Resulağa isyanı 1927 Eruh

—-Zeylan isyanı 1930 Van

—-Tutaklı Alican isyanı 1930 Tutak-Bulanık ve Hınıs

—-Oramar isyanı 1930 Van

—-Ağrı Hareketi 1930 Ağrı

—-Buban aşireti isyanı 1934 Bitlis

—-Abdurrahman isyanı 1935 Siirt

—-Abdulkuduz isyanı1935 Siirt

—-Sason isyanı 1935 Siirt

—-Dersim isyanı 1937 Tunceli

Kerkük olayında da ihanet yine kendini göstermiştir. Bu sefer Kürdistan’ın bağımsızlık ilanına ramak kala örgütlü bir şekilde sahneye çıkmışlardır.Bu ihanetçi damar yok edilip kürt toplumunun bağrında sökülüp atılmadığı müddetçe Kürtlerin her atılımlarında bunlar rollerini oynayacak ve Kürtlerin ileriye yönelik her hamlesini olumsuz yönde engelleyip boşa çıkaracaklardır. Durum böyle olunca Kürtlerin kurtuluşa olan hevesleri ve özlemlerinin önü kesilecektir. Kürdistan bağımsızlık hevesini kıran Kürtler arasındaki milli ruhu dejenere eden birlik ve beraberliği sabote eden tüm örgüt ,hareket ve partilerin üzerleri kalın bir kırmızı çizgi ile çizilmelidir.

Onun için diyorum ki ihanetçileri yakalayıp yargılamak ve hak ettikleri cezaya çarptırmak birinci dereceden önem arz etmektedir.Gül bahçesine varmak istiyorsanız öncelikle dikenlerini ayıklamak gerekir. Fırsat buldukça gül bahçesini viraneye çevirecek o kadar çok hayın var ki.Yoksa ne yaparsanız yapın bunlar engellenmediği müddetçe sonuç hüsranla bitecektir.Geçmişte bunlar yargılanmış olsaydılar HERO ve oğlu PAVEL buna cesaret etmeyecek bugün bu trajedi yaşanmamış olacaktı.

Gülcan IŞIK/ KOÇGİRİ

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

nine + seventeen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla