Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kürtçülük Ve Dersim

Munzur Okur / Pilvank ezbeti Şıx Delili Berxêcan ocağından Dersimli bir bireyim. Sadece yazılı olarak ocağımızın seceresinden yola çıkacak olursak, dokuzyüz’lü yıllardan beri Dersimde yerleşigiz.

Anadilimiz Kürďçe ve Kürdüz. En az her Dersimli ezbet kadar benim ezbetim olan Pilvank ezbetininde Dersimin sözlü gelenek, rivayet ve kültüründe yeri ve katkısı vardır.

Ocağımız diger kardeş ocaklar kadar köklü ve derindir. Bir birey olarakta her Dersimli birey kadar memleketimi seviyor ve sahipleniyorum. Yirmi üç yaşlarıma kadar Dersimde yaşadım coğrafiyası dahil gelenek, görenek, yol ve yordamını iyi bildigimi düşünüyorum. Neden ezbetim dahil Dersimli olduğumu ayrıntılarıyla yazma geregi duydum?

Çünkü Dersimli Kürd olmak, kendisini Kürd olarak görmeyen Dersimli Hemşehirlilerim için “Kürdçü” olmak ve Dersimi Kürdleştirmek, Dersimde Kürdler dışında kimseyi yaşatmamak demektir! Tabiki böyle düşünmeyen Dersimlilerde var onları tenzih ederim. Bu büyük haksızlık ve gerçekdışılığı yazmanın zamanının gelip geçtigini söylemeliyim. Bu haksızlık ve hiç bir mantıki dayanağı olmayan durum konuşulup tartışılmalıdır artık. Dersimde ideolojik gruplar ve Apo’cu anlayış çok büyük acılara sebebiyet vermiştir. Bu gerçeklik inkar edilemez!

Söz konusu ideolojik ve mantık dışı siyasi, politik ayrışmalar Aile içine kadar sızmış ve aynı aile bireyleri biri birilerine silah çekip, biri birilerini öldürmüşlerdir. Bu acı ve çarpık durumu birey olarak, Dersime olan sevgim ve sorumluluğum dışında hiç bir kaygı taşımadan bulunduğum her platformda, söz konusu örgütlerin saldırı ve linç girişimlerine rağmen dilim döndügünce yazıp konuşmuşumdur.

Özelikle seçim arefelerinde Dersim kamilleri diyebileceğimiz kişiler haksız ve insafsızca kökleri geçmişe dayanan sömürgecilerden kaynaklı Alevilik ve Şâfilik çelişkisini kulanarak Kürd halkını Dersimlilere öcü ve hedef göstermeleri akıl ve mantık işi degildir. Alevilik tartışılır, Kürdler ve Kürďçülük suçlu gösterilir! Dil ve kültür konuşulur yine Kürdlük ve Kürdçüler suçlu gösterilir.

Işsizlik, yolsuzluk ve yozluk gündem olur hakeza Kürdlük ve Kürdler suçlanılır. Tabi söz konusu gökte taş kafalarına düşse Kürdleri suçlu bulan ilginç ve yüzeysel kesimin Kürďlük referansları Apocu PKK ve uzantısı HDP’tir. Oysa HDP, Apo ve PKK’sinin Kürdlük ve Kürdistan diye bir sorunları olmamıştır. Olmadığını kendileri her zaman deklere edip tüzükleri ve proğramlarına almışlardır.

Hatta tam tersi söz konusudur, geçmişte CHP ve diger Türk sömürgeci partilerinin kulandıkları bütün imkanlara ragmen yok edemedikleri Kürd dinamiklerini Apo ve PKK’sı yok etmiştir. Diyarbakır zındanlarında olümüne savunulmuş Kürdistan fikri çöpe atılmıştır. Diyarbakır zındanında haspel kader kurtulan ve dışarda kalan dinamikler ise Apo tarafından yok edilmiş arta kalanlar ise en son olarak hendeklerde tamamen bitirilmiş, Kürdistan şehir ve kasabaları yaşanmaz hale getirilmiştir.

Durum bu kadar açık ve nettken bir Dersimlinin aynı kader ve acıyı paylaştığı Kürd halkını, TC Somürgeci Irk devletinin yaptığı gibi PKK’yi bahne göstererek haksızca linç etmesi Dersimli ve Dersime yakışmayan çırkinlik ve ayıptır! Tarihçi degilim ve geçmişte de yazmış ve söylemişimdir. Ne Zaza olmak nede Kürd olmak bir Dersimli olarak beni bağlamaz. Ben Kürdüm, bir Zaza, Ermeni yada Türk Dersimli benim için aynıdır.

Çünkü Türklerle olmazsada Zaza ve Ermeni Dersimlilerle bir Kürd olarak aynı acı ve soykırıma tabi tutulmuşuz sömürgeci Türk ırk devleti tarafından. Bir Dersimli kendisini Zaza, Ermeni yada Kürd olarak görme hakkına sahiptir, ancak ne Kürdü,ne Zaza’yi nede Ermeniyi suçlama hakına sahip degildir. Eger Dersimde yolunda gitmiyen birşeyler varsa bu başta Türk ırk devletinin, sonrada Zaza, Kürd, Ermeni ayrımı yapmadan biz Dersimlilerin yetmezlik ve acizligidir! Yılardan beri evlatlarımızı sığ bağnaz ve kör Türk menşeli sol örgütlere katarak, bir fabrikası bile olmayan Dersimin dağlarında işçi sınıfi mucadelesi için heba etik ve halende ediyoruz.

Bırakın devletimizi bir köyümüz bile özgür degilken, biz Türklerin, Türkiye ırk Cumhuriyetini demokratikleştirmek için evlatlarımızı PKK’ya katarak heba etik ve halende ediyoruz. “Bu lanetlik durum bizim kaderimiz degil” diyen Dersimli hemşerilerim baş ve gözüm üstüne. Ancak alevilik ve şafilik mezhep farklılıklarını kullanılarak, bizi tarihsel acı ve trajedilere gark eden sömürgeci Türk ırk devletini bir tarafa bırakıp biri birimizi suçlarsak çok yüz kızartıcı bir duruma düşmüş oluruz-ki ne yazıkki bu yüz kızartıcı durumda ısrar eden bazı hemşerilerimin olduğuda bir gerçektir. Bu gerçekten dolayı kısada olsa düşüncelerimi okuduğunuz makalede sizlerle paylaşma gereği duydum söz konusu ayıbın son bulması umudu ve bekletisiyle.

Umarım artık aynı kaynak tarafından, aynı acılara mahkum edilmişler oklarını daha fazla biri birilerine degilde, kendilerine acı yaşatanlara çevirirler. Dersim ben dahil kimsenin babasının malı degil, Dersim başta bütün Dersimlilerin ve Dersim ve Dersimlileri sosyal ve Kültürel farklılıklarıyla kabul eden ve kendilerine benzetmeye kalkışmayan dostlarımızındır.

Munzur Okur

Munzurokur@hotmail.de

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

1 × two =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla