Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kürtler ve Ermenilerin Komşuluğu

N: Ferhat Sağnıç / Bütün tarih yazıcıları ve Kürtlerin yazlı olmayan kaynakları Kürtlerle  Ermenilerin iyi geçindiğini, iyi komşu olduklarını, aralarında herhangi bir sorun yaşamadıklarını yazar/söyler

Gerek Osmanlı  nüfus sayımları gerekse  diğer kaynaklar Ermenilerin Kürdistan bölgesinde nüfusun  yüzde 18’ni geçmediğini  söyler.

Yani yüz kişilik bir  köyde nüfusları 15 veya 18 kişi olurlardı. Başka bir değimle bin haneli  bir yerleşkede  150 veya 180 hane   olurlardı.

Bu nedenle de ezici çoğunluk Müslüman Kürtlerde olduğu görülmektedir. Müslüman olan Kürtlerin bir yerleşkede  nüfusa orantılı olarak  bir veya iki ibadethanesi bulunurdu.

Hristiyan yani abiyene söylemle fêle olan Ermenilerin en küçük köyde bile bir ibadethanesi  var. Çoğunlukla da iki kiliseleri olurdu. Hele daha geniş nüfusa sahip olduğu yerleşkelerde  nüfuslarına orantılı olmayacak şekilde  bir çok ibadethaneleri olurdu. Okulları vardı.

Kürtler ve Ermeniler beraber yaşadıkları dönemlerde  yani Ermeniler Avrupalı Hristiyanların tam desteğini alıncaya kadar aralarında sorun yaşamadılar. Kürtler Ermeniler azınlıktır deyip kafir olan Ermenilerin kiliselerini camiye çevirmediler, ahır yapmadılar. Ermeniler özgürce ibadetlerini yaptılar. Ermeniler tehcir edilinceye kadar bu kiliseler ibadethane olarak faaliyetlerini sürdürdüler.

Tarihte Müslümanlar işgal ettikleri topraklardaki Gayrı Müslimlerin ibadethanelerini camiye çevrildiğini yakın tarihte de tanık olduk. Kürdistan’da azınlık olan  bu halkın ibadethaneleri Kürtlerin güvencesi altında 2000 yıl faaliyetlerini sürdürdüler. Osmanlı  bile Kürt bölgesindeki Ermenilerin ibadethanelerini camiye çeviremedi. Ki geleneklerinde kiliseleri, sinekokları, havraları nasıl camiye dönüştürüldüğünü veya bu ibadethaneleri yıktıkları biliyoruz.

 Kürtler bunlar fêledir deyip yemeklerini yememezlik etmediler, evlerine almamazlık etmediler.

Kürtler Ermenilerle 2000 bin yıl iyi geçindiler. Ermenileri korudular, sahiplendiler.

Kürdün geleneğinde: güçsüz olana haksızlık edildiğinde  kesinlikle toplu bir karşı duruş gösterdiklerini  biliyoruz. Kürt köylerinde, kasabalarında azınlık olan bu halk  Kürtlerin bu geleneğinden dolayı çok rahat bir yaşam sürdüler. Aşiretsiz olan bir kişi veya aile Kürt bölgesinde sorunsuz yaşadığını biliyoruz.

Hatta Kürt bölgelerinde dışardan gelmiş, atanmış memur  veya aile Kürtler arasında güven içinde yaşadığına  dair  milyonlarca örnek var. Yabancı  bir kişiye haksızlık edildiğinde  kasabamızda halk olarak nasıl karşı durduğumuzun canlı tanığıyım. Eminim bu satırları okuyanlarda böylesi birkaç olayla karşılaşmıştır.

Ermenilere Osmanlı saldırmaya başladığında Ermeniler güvendikleri komşuları olan Kürtlere sığındılar. Kürtler yüzbinlerce  Ermeni’ye sahip çıktı. Ocağına düşene tekme vurmadı, ateşe atmadı. Bu gerek sözlü Kürt edebiyatında  ve gerekse vicdan sahibi gezginler, misyonerler tarafında da kabul edilir.

Ama Ermenilerin ellerine geçen ilk fırsatta  komşuları Kürtlere saldırdı. Kürtleri kendi topraklarından kovmaya başladı. Kürt kızlarına,  kadınlarına karşı cidden acımasız davrandılar. Peki neden böyle davrandılar? Gerek Ermeni komitacı Şahan Natalie ve gerekse Osmanlı paşası Sedrettin paşa  ve Osmanlı  arşivlerinde, Kürt sözlü tarihinde Ermenilerin Korkak bir halk olduğu söylenir.

Binyıllarca Kürtlerle yaşayan, hem de özgürce yaşayan bu halk ellerine fırsat geçtiğinde ilk işleri Kürtlerin, namusuna, malına  ve hatta ülkelerine göz koymak oldu.

Peki sonuç ne oldu 1915  24 Nisanın da onlar kahvaltı olurken, 2 Mayıs 1916 da Kürtler akşam yemeği oldular.

Kürt ve Ermeni tehcirinden direkt Ermeniler sorumludur. Tarih yeniden yazılacak.

N.Ferhat Sağnıç

13 Mayıs 2021

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

4 + fifteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla