Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kürtleri yıkan düşman değil ihanettir

İHANET

Kürt Halkı bir Deniz kan dökerek elde etmiş olduğu Ulusal kazanımları yazılı veya görsel basında kendi şahsi ve özel düşüncesine göre biçimlendirerek, Milli Misaki ruhuna uygun Bir şekilde sunmak , Kürt bireyinin beynindeki bağımsızlıkçı ve özgürlükçü düşünceyi aşındırıp törpülemek, yada statüsel özgürlük çıtasını aşağılara doğru çekmek, Kürt halkına yapılan en büyük kötülüktür.

Kürt halkı bütün zorluklara, baskılara , vahşetlere, kıyımlara rağmen hiç bir zaman özgürlükçü ve bağımsızlık talebinde asla vazgeçmemiştir

Sömürgecilere karşı verilen Kürt özgürlük mücadelesi her ne kadar dönem dönem sistemi zorlamışsa,da Kürtlerin ulusal bilinçte yoksun olmaları ve içinde bir çok ihanetçi ve soysuzun çıkması neticesinde ağır yenilgiler almış isyanı örgütleyen önder kadroların sonları çok hazin olmuş en vahşi ve en barbar bir şekilde imha ve yok edilmeleri sağlanmıştır.Bu günde durum aynıdır.

Eskide Bireysel düzeyde yapılan ihanetler bu gün güçlü örgütsel yapılarI dönüşerek karşımıza çıkmaktadır.Kürtleri yıkan.perişan eden düşmam değildir.
Düşmanda gelen saldırılara karşı görkemli bir direniş kararlı mücadele verilmektedir.

Ancak ihanete karşı istikbarati tedbirler alınmadığında dolayı halk arasında büyük bir yılgınlık.güvensizlik ve soğukluk ortamı oluşturmuştur.

Kürdistan ulusal mücadele tarihi bu ihanetlerle doludur.
Ancak bu ihaneti yapanlara karşı esaslı bir yargılama yapılmamış.toplumda yeterli derecede teşhir edilmemişlerdir.

Bu durumda cesaret alan hain işbirlikçiler hiç bir şey olmamış gibi günlük yaşamlarını sürdürmüş rutinsel olarak ihanetlerine devam etmişlerdir.

Kerkük olayında da ihanet yine kendini göstermiştir. Bu sefer Kürdistan’ın bağımsızlık ilanına ramak kala örgütlü bir şekilde sahneye çıkmışlardır.

Bu ihanetçi damar yok edilip kürt toplumunun bağrında sökülüp atılmadığı müddetçe Kürtlerin her atılımlarında bunlar rollerini oynayacak ve Kürtlerin ileriye yönelik her hamlesini olumsuz yönde engelleyip boşa çıkaracaklardır.

Durum böyle olunca Kürtlerin kurtuluşa olan hevesleri ve özlemlerinin önü kesilecek,bağımsızlıkçı ruh yok edilecek insanlar milli benliğinde kopartılarak karamsarlığa itilecektir

Kürt toplumu içinde yuvalanan bu hainler kendilerini gizlemek için bu son günlerde ulusal bir maske takarak gerçek niyetlerini gizlemişlerdir.

O maske altında ulusalcı görünüp.Ulusalcı olanları ispiyonlamak. gambazlamak siyasi olarak karalamak toplumun içindeki itibarlarını yok etmek gibi çok yönlü bir uğraş içinde olukları tarafımızca mutaala edilmiştir.

serdest/Amed

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

20 + 16 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla