Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Kürt‘ün Kürt‘e Saldırganlığı

HASAN DERE / Kürdistan‘ı sömürgeleştirmek insanlık suçudur ve bu suçu işleyen lanetlidir.
Kürt‘ün yakasını bırakmayan lanet, suçun bizzat Kürtlere ait olduğunun da kanıtıdır aynı zamanda!

Biraz tuhaf bir giriş oldu, farkındaysanız, biraz açmam gerek.
Kürt tarihi aynı zamanda bir fırsatlar tarihidir. Ancak her seferinde Kürtler bu fırsatları

ya göremediler ya da değerlendirecek bilgi ve beceriye sahip liderlikten yoksun idiler.

Bir yazıda belirtmiştim, Osmanlı devletini kuran Osman Gazi‘nin gücü, nüfusu yaklaşık on bin olan bir obadan ibaretti. Bu kalabalıkla bir imparatorluğun temelini atmaya yeltenmiş ve başarmıştı.

Kürt Salahaddin, elindeki silahlı güçle Kürt devleti değil, Araplara İslam devleti müjdeledi.

16. yy.da (1515) Kürt beylerini bir araya getirmeyi başaran İdris-i Bitlisi, ilerde kurulacak 60 bin kişilik „Hamidiye Alayları“ adı verilen bir ordulaşmanın da temelini atmış oluyordu ama bu güçle Kürtlere bir yapı oluşturmayı düşünmemişti.

Birinci Dünya savaşında Almanya, Çarlık Rusya’sı ve Osmanlı İmparatorluğunu yenmiş İngilizlerin Kürtlere sağladığı ana dide eğitim tavizi üzerinden, onlarla anlaşma yollarını seçmeyip Halifelik için savaşa girişen ve kendini „Kürdistan Kralı” ilan eden Şeyh Mahmut Berzenci, belki de ilerde özgür devletle taçlanacak İngiliz sömürgesi kalmayı engelledi ve ceza olarak dörde bölünmenin önünü açtı.

Geçmişe kısa ve eleştirel bir değinme yaptık. Kimse “o dönemde ulusal bilinç yoktu” türü savunmaya girişmemeli, çünkü bu günün ulusal devletler, o dönemin aile devletlerinin devamıdır. Mesel şu; Kürt orijinliler, aileleri için bile kendilerine çalışmamışlardır.

Şimdilerde çağı geçmiş bir sülale veya parti devleti kavgası verilmektedir.
Bu da ulusal menfaatleri amaçlamadığı için bütün olarak ulusu davaya dahil edemiyor ve kazanma şansının yine kendileri eliyle heba edilmesine yol açıyor.

Çoğu üniversiteli gençlikten PKK’li yandaşlar, ısrarla Güney Kürdistan Rejimini, PKK safında TC ile çalışmadığı gerekçesiyle sömürgecilerin işbirlikçisi, kaba bir söylemle ajanı gösterme çabasındalar.
Bu suçlamalar kastidir. Bilinçle yapılan saldırılardır. Bu nedenle bunlara söyleyecek sözün getirisi olmaz.

TC devletile savaşmak çocuk oyuncağı değildir. Ki PKK kendi savaşmak yerine vekil arama çabasındadır. Kürdistan yönetimini sahaya sürme çabalarının bundan başka manası yok!
Uzun yıllardır yerleşik düzeni ve silah üreten yerel sanayi sahibi IRAK ve SURİYE devletleri saldırıları engelleyememektedirler. Üstelik kiminin arkasında Rusya, kiminin ABD var.
Rusya bile TC ile sorunlarını savaşarak değil, diplomasi ile çözmeye çalışydr. Henüz devletleşmemiş ve her şeyi ile dışa bağımlı Kürt yönetiminin, arkasında tüm emperyalist güçlerin bulunduğu TC gibi alt emperyalist bir devletle savaşa tutulmasını istemek tamamen kötü niyettir. KBY’inin TC ile savaşını istemek sadece Kürdistan yönetimine değil, bütün olarak KÜRT MİLLET’ine düşmanlıktır. Bunu görmemek için KÖR yahut DÜŞMAN olmak gerekir.

Siyasi rant için KÜRDİSTAN YÖNETİMİNİ hedef alan bütün ÖRGÜTÇÜKLER dar ve klikçi düşündüler. Sonuçta küçük menfaatler için KÜRT MİLLETine büyük zarar verdiler.
Referandum döneminde maaş krizi yarattıp ihanete tenezzül edenler, KERKÜK’ün kaybına ve KÜRDİSTAN sınırlarına IRAK ordusunun yerleşmesine sebep oldular.

KÜRT feodalleri, burjuvaları ne derse densin, devletleşmeyi sağlayan her kim olursa olsun bir DÜNYA DEVRİMİ yapmış olur.
Üstelik bu devrim, Kürt ulusunun yaşam standardını yükselteceğinden sınıfsal karakter taşıyacak ve dünya ezilen halklarına esin kaynağı olacaktır.
Bu realiteyi görmek için meseleye bağımsız bir akılla yaklaşmak yeterlidir!..

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
4 Yorum
 1. Barzan diyor

  Sayin Hasan Dere.
  Bùyùk harfler ilà beni mùslùman Kùrdlùkle suçluyorsunuz.
  Benim Kùrd oldugum dogrudur.
  Ama islam benden bin defa ha§a.
  Enfali ilà Halepçeyi ,I§ID ilà §engali bilen bir Kùrdin islami savunmasi ahmakligin otesinde onursuzluktur.
  Benim için oyledir.
  Kurdistan bagimsizlik referandumu sonrasi Alivi Ha§di §abi ilà PKK,deki Aliviler ve yanda§larinin yazi ve demeçlerini dinleyen okuyan Kurdin bu yobaz Alivi islamcilari kabul etmeside o derece yanli§ ve onursuzluktur.
  Alivi solculuk yapanlarin tamami Kùrd dù§mani haremzadeh takimi.
  1400 yil onceki vah§ileri savunmak o vah§iler kadar talanci ve katildirler.
  Ne enfal nede zùlfikàr.
  BUJIT KURD U KURDISTAN.
  Ve artik size yorum yok.

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
 2. Barzan diyor

  Heja Hasan.
  Tuhaf dediginiz yaziniza bende sacmalik dedim.Alivi ve sunni katilamci somùrgeci islama kar§i kaba ve dù§man oldugum dogrudur.
  Alivi islam Sunni islama kar§i ilerici bir rolù yoktur.
  Enfal kitabi ve kanli zùlfikàrin kimlere aid oldugunu biliyorsunuz.
  Vatanimiz Kùrdistan dort somùrgeci Alivi islamin i§gali ve ilhaki ilà zùlm altinda oldugunu bilmeniz lazim.
  PKK havli atti diyip katil Tirk ordusunu yaziniza afi§e etmek solculuk deyildir.
  Bir Alivi bir solcu oluyorsunuz.
  Bazense hududsuz ve xwudasiz ba§ oluyorsunuz ama hepisi fantazi.
  Ben kerbelaci olmadigim gibi Muhammedi,de deyilim.
  Bana bohtan atip haksizlik yapma.
  Kominizim ve fa§izimin yansimasi bizde Alivi ve sunni islamciliktir.
  Ben Kùrd milliyetciyim.
  Koministlikten sizin gibi halu atan biriyim.
  Idris-i Bitlisi Hamidiye Alaylarinin temelini atmadi arada arada 4 yùzyil aralik var.
  Bu Fatimi Alivi devletinin suikastci savunculari olan Alivi Hasan Sabahcilar.
  Hacli ordulari ilà birle§ip kawimler sultani Sultanimiz Sultan Selahatine suikast yapan Alivi islam teroristi.
  Hamidiye Alaylarinda yer alan Seyid Riza ve Said Nursi,dir.
  Melez Ermenilerin yalanina bakmayiniz.
  Kùrd milliyetci hareketi islamcilik yapmadi.
  Bence Youtube ùzerinden biraz Kùrdistan Tarihini Bedel Boseli,den ogrenmeniz gerekli.
  O biyikla çok kabasiniz.
  Ezidi ve Kakai inancida eski zaman hikayeleri.
  Sizi okumak ve size yazmak sizi incitmek deyildir bilmenizi isterim.
  Selam ve hùrmet ilà saglikli ya§am dilegimi kabul ediniz lùtfen.

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
 3. Hasan Dere diyor

  Sayın Barzan,
  tarzınız sizi ele veriyor. tipik Müslüman bir Kürtsünüz.
  Tipik Müslüman Kürt her durumda haklı olan, dik giden, burnundan kıl aldırmaz inatçı ve kaba bir telaffuza sahip bir karakterdir.
  Bir defa yukarıdaki yazıda Kürdistan üzerinden “sömürgeciliğin” insanlık suçu olduğu işlenmektedir. Kürdistan’ı dörde bölmede saydığınız küçük devletlerin katkısı yok ama menfaatleri var.
  İngiliz Sykes ve Fransız Picot (Adlarıyla anılan antlaşması ile 1916 yılında) Kürdistan’ı dörde böldüler.
  Küçük devletlerin arasında da yine bunlar paylaştı.
  Diğer yandan adını saydığım şahsiyetlerin MÜSLÜMAN KÜRT olmaları bir mezhebi karşıma almamın ürünü değil. Sebep devlet kuracak kadar adam örgütleyebilmiş olmalarıdır. Diğer mezhepler yine bu nedene konu edilmemiştir. Çünkü Kürdistan tarihinde onların (Alevi, Ezdi, Kakai) kendilerini savunma dışında bir araya geldikleri görülmemiştir.
  Bana dikte ettiğiniz ödevlere gelince…
  Belki kendinizde bu hakkı görebilirsiniz ama beni kimse bu konularda yazmaya memur etmedi ve zorlamadı. Karınca kararınca bildiklerimi yazmaya çalışıyorum. Kiminin hoşuna gider kimi yetersiz bulur kimi karşı çıkar.
  Bu çabamın sizi rahatsız ettiğini sanmıyorum. Sizi rahatsız eden kendi inancınız!

  Selametle

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
 4. Barzan diyor

  Bazen sacmaliyorsun Hasan.
  Kurdistani somùrgele§tirmek insanlik suçu deyildir.
  Tirkin,Erebin,Farsin ve Azerin suçudur.
  Sultanimiz Sultan Selahttin Ereb islam devleti kurmadi.
  O kawimler sultaniydi ve O sultanlikta mùslùmanlar cogunluktaydi.
  O donem devletler xanedan aile ismi ilà kurullurdu.
  Sultanimiz kurdugu devlet Eyyùbi Kùrd devletiydi.
  Kùrd tarihini bilmiyorsun.
  Mezhebcilik sizi kor etmi§.
  Kùrd tarihine bundan dolayida Kùrdi bakman mùmkùn deyil.
  I§in karin olumsuzluk yazilari.
  Yok havlu atmi§siz,yok Erebmi§iz,yok xainmi§iz.
  De Kùrdlùgù siz yapin bakalim sizin Kùrdlùk nasilmi§.
  Birde sizin Kùrdistani Kùrdlùk yazilarinizi okuyalim.
  Bana yabancilardan ornekler ilà yazma.
  Kùrd u Kùrdistani aklin ilà yazda sizden ogrenelim.
  Yazilarina Tirk katilerinin resimlerini afi§e etmende bir ba§ka dert oldu bana.
  Sakin ele§tiri diye VengMa sitesine yazi yazmayi birakiyorum soyleme.
  Haydi bakalim Kùrdlùgùnù gorelim.
  Selamla.

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

six + 14 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla