Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Medeni Ayhan Kürt Partilerini Değerlendiriyor 4

Medeni Ayhan, Ancak adımı silmelerini isteyerek, TEV-KÜRD adı ile kurulacak sivil yapıda yer almayacağımı gerekçeleri ile kendilerine anlatım. Örgüt diye yutturmak istedikleri, söz konusu yapının aslında örgüt olmadığını, sivil bir oluşum olduğunu, gerçek anlamda bir örgütün kendilerine yükleyeceği yükleri sırlamaktan kaçtıklarını, kendilerini Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelesine göre düzenlemek yerine, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini bireysel ve ailesel durumlarına göre düzenlemeye çalıştıklarını, ihtiyaçlara karşılık vermek gibi bir amaçlarının olmadığını, tasfiye olmuş yapılarında ısrar ederek, yarattıkları araçların muhafazakar bağımlısı olduklarını, marjinal tabela oluşumlarını sürdürmek istediklerini, bu sivil oluşumu tabela oluşumları için kullanmayı amaçladıklarını, bu nedenle yapılan toplantılardaki konuşmalara ve istemlere aykırı davrandıklarını, örgütün 6 ayda bir dönüşümlü olarak değişen sözcüler yerine süreklilik arz edecek şekilde yönetim kademesinin olması gerektiğini, sadece birkaç büyük metropolde temsilcilik kurmak yerine de, bütün il ve ilçeler ile beldelerde teşkilat kurarak, mahalle mahalle, sokak sokak tarzında kılcal damarlar teorisine göre bir örgüte ihtiyaç duyulduğunu, TEV-KÜRD adlı yapının kısa bir süre sonra kendisin sürdürmeyerek fesih edeceğini ve hiçbir işlev ve katkısının olmayacağını, ihtiyaçları üretip yaşama geçirmek yerine ihtiyaçları tüketmede anlaştıklarını belirterek kendileri ile tartıştım.

Bu hususları Tev-Kürd ile Kürt Çalışma Grubu Üzerine o süreçte yazdığım makalelerde de belirttim. Sonuç olarak örgüt olmayan bu yapı eleştirilerimde belirttiğim gibi kısa bir sürede dağıldı, hiçbir katkısı olmadı, sadece ulusal örgüt ve alternatif ihtiyacını boşa çıkartarak tüketti. Yürütme kurulu içindeki tartışma mızda; bağımsızlık stratejisini esas aldığını ortaya koyan Fuat Önen bile TEV-KÜRD adlı sivil oluşumun örgüt olduğunu ve doğru model olduğunu savunanlardandı.

Örgütsüz olanlar örgütsüz kalmayı tercih ettiğinden, buna karşın kimileri tasfiye olmuş tabela partilerini sürdürmek istediklerinden, kimileri de birkaç kişilik oluşumunu örgüt yapabileceklerini zırvaladıklarından, ihtiyaçlara yanıt verilmedi. Ulusal örgüt kurulamadı.

Bu bireyler ve tabela partileri ihtiyaçları üretip yaşama geçirmek yerine, Kürdistan ulusal Mücadelesinin ihtiyaçlarını tüketmektedirler. Bu bireylerin tamamının aşılıp bir kenara atılması gerekmektedir. Bunlar ile tabela partileri tüketici birer engeldir. Bunların Kürdistan ulusuna verebilecekleri bir şey yoktur, sadece değerleri kullanıp tüketmektedirler. Gerek uzun geçmişte, gerekse Kürt Ulusal Çalışma Gurubu ve Tev-Kürd sürecinde ve gerekse de bugün ulusal örgüt, ulusal siyaset ve ulusal mücadeleden kaçtıklarından, Kürdistan ulusunu sırtında PAK, PSK, HAK-PAR, AZADİ HAREKETİ, KKP (ÖSP), DDKD Derneği, Kürt Demokratlar Platformu (KDP-BAKUR), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), İnsan ve Özgürlük Partisi, Partîya Demokrata Kûrdîstana Bakûr (PDK-Bakûr), PAK-KÜRD gibi işlevsiz ve hiçbir ihtiyaca yanıt vermeyen gereksiz oluşumlar kaldı.

Bunlardan tek kişilik internet partisi (yani kendisini illegal değil, legal olarak ortaya koymasına tabelası bile yok) PAK-KÜRD dışındakileri, birer tabela partisidirler. Parti nitelikleri yoktur. Her zaman da üye kayıp edip mevcuttan bile yerken, örgütlenebileni yoktur.

Bunların ihtiyaçlara yanıt vermek, ihtiyaçları üretme ve yaşama geçirme gibi bir amaçları ve vizyonları yoktur. Kendi kavuklarına yapışmışlar, bu kavuklarında her birisi bir koltuk bulduğundan, tek bir ulusal partinin olması halinde, hepsine üst yönetici koltuğunun düşmeyeceğini, ayrıca gerçek bir ulusal partinin kendilerinden büyük emek ve bedel süreçlerini isteyeceğini, aile düzenlerini ulusal mücadelenin ihtiyaçları na göre düzenlemek zorunda kalacaklarını, entegrasyoncu çizgi ve çözüm biçimlerini terk etmek zorunda kalacaklarını bildiklerinden, bundan kaçınmaktadırlar. Bu tabela partileri ve demokratik cumhuriyetçilerin mevcut yapısı ile tamamının ulusal bir stratejiden yoksun olması, devletleşmeyi esas alan, ulusal birliği sağlayan, Ülkemizin bütün parçaları üzerinde temel konularda sevk ve idare edici olan, Ulusumuz için hukuk söyleyici olan, Ülkemizi temsilen uluslararası kurumlara muhatap olan Kürdistan Ulusal Kongresinin kurulmamış olması nedenleri ile Kürdistan ulusunun devletleşmesi için  ulusal, uluslararası ve bölgesel açıdan her zamankinden daha uygun koşular bulunmasına rağmen, yararlanamaz durumdayız.

İşlevsiz ve sonuçsuz yapılar ile entegrasyoncu ideolojik politik çözümlerdeki ısrar; siyasetteki muhafaza kârlık ve gericiliktir.

Siyasette ulus dışı duruş ve anlayıştır.  Bismark, Alman uluslaşmasını sağlamak için, feodallerin birliğini de sağlamıştı. Ben ise Kürt örgütlerinin tasfiye olmuş, veya işlevsiz hale gelmiş, yada 1980 sonrasında ortaya çıkmakla birlikte atıl ve marjinal durumda bulunan yapılarını sürdürmek yerine, tamamının işlevsizlik lerini kendilerine kabul ettirerek; amaca hizmet eder hale gelebilmeleri için kendilerini fesh ettiklerini ilan etmelerinden, geçmişlerini tarih sayarak, tamamının kendilerini birlikte kuracağımız ulusal bir örgütte tanımlamasından, kuruluşla birlikte de  özelikle henüz yurtsever devrimci siyasetin örgütlü bireyi olmayan öğrenci gençlik, köylü gençlik, işçi gençlik başta olmak üzere bütün toplumsal kesim ve sınıfları örgütleyerek sömürgeci devlete karşı mücadeleden yana idim. Ancak kendi kavuklarına yapışmış yada yapıştırılmış olan tabelacıların, tabela partilerini sürdürmek istemelerinden, demokratik cumhuriyetçile rin bunlarla oynamasından, Sömürgeci devletin de demokratik cumhuriyetçilerle oynamasından dolayı başarısız oldum. Şimdi entegrasyon çizgisinde Sömürgeci devletin parlamenteristleri kesilen bu tabela partileri ile başlarındaki tabelacıları yerel Seçim sürecindeki yaklaşım ve anlayışları yönünden değerlendirelim.

31 03 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, herhangi bir tabanı olmayan söz konusu tabela partilerine ve siyasi tüccar olan başkanlarına, sırf demokratik cumhuriyetçilerin baş liderine ve çizgilerine eleştiri gelmemesi, lider ve çizgilerinin bütün siyasi oluşumlar tarafından meşru görüldüğünün kitlelerin gözüne sokulması, hatta demokratik cumhuriyetçilerin liderlerinin tabela partilerinin liderlerinin de lideri olarak gösterilmesi, gayrimeşru olan demokratik cumhuriyetçi çizginin özünün temiz gösterilmesi mümkün olmasa da, dış bölümünün bir ölçüde temizlenmesinde ve  meşru gösterilmesinde söz konusu tabela partilerinin liderlerinin peçete olarak kullanılmaları karşılığında, tabela partilerine kontenjan (arpalık) olarak verilen belediye başkan adaylıklarının bölüşümü (diğer bir değişle et bölüşümü) aşağıdaki şekilde oldu. :BİR: Artısı ve eksisi ile tarihi misyonunu tamamlamış DDKD yi mezarında dahi rahat bırakmayarak, bir kısım kemiklerini siyasi mezarlıktan çıkartarak şahsi açlıkları  için pazarlayan İmam Taşçıer ve çevresindeki birkaç tipin çok iyi derece yardakçı olmaları nedeni ile bu kişinin HDP nin listelerinden 25.,26.,27. Dönem milletvekili yapıldığından, bir de belediye başkanlığının bunlara verilmesi fazla görüldüğünden, 31 03 2019 tarihinde yapılacak Yerel seçimlerde tepsilerine bir şey konulmadı. İmam Taşçıer, Demokratik cumhuriyetçilerin işbirlikçi ideolojik politik çizgilerine karşı ulusal çizgide bir alternatif yaratmak için DDKD yi mezarından çıkardığını zırvalamış olsada, yardakçıları olarak çalışıp bir koltuk kapmak için yaptığı ortaya çıktı. DDKD mezarından çıkarılarak kişisel mülk olarak kullanıldı. Elbette İmam Taşçıer bunu tek başına yapmadı. Yardakçının da yardakçıları var

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

seventeen + 16 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla