Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Medeni Ayhan Kürt Partilerini Değerlendiriyor 5

Medeni Ayhan / İKİ: Sinan Çiftyürek’ in Kürdistan Komünist Partisi-KKP (Özgürlük ve Sosyalizm Partisi-ÖSP), sosyalist veya komünist bir ideolojik politik çizgiden yoksundur. Lenin, Bolşevik devrimi sonrasında küçük bir burjuva hareketine sahip olan Finlandiya ya, Menşeviklerin bütün tepkilerine rağmen bağımsızlık mazbatasını verdi.

Üç ülke arasında bölünen Polonya meselesinde ise, siyasal özerkliği savunan Polonya’lı Roza Lüksemburg’u ağır bir eleştiriden geçirerek; ”Biz ulusal meselede; Marksın İrlanda sorunundaki tavrını esas alıyoruz. Polonya Meselesinde devrimci olan bir tek çözüm biliyoruz; bağımsız birleşik Polonya” diyordu.

Lenin, İngiliz işgaline karşı bağımsızlık hedefi ile bir köylü ayaklanması başlatmış olan Afgan feodal beylerinden Emanuelhan’ a desteklerini bildirerek, büyükelçi olarak görevlendirecekleri bir temsilcilerini kabul etmeye hazır olduklarını bildiriyorlardı.

Marks ve Engel ise yaşadıkları süreçte güncel olan İrlanda meselesinde, İrlanda’nın bağımsızlığından yana tutum aldılar. Polonya meselesinde de Polonya’nın bağımsızlığından yana tavır aldılar. Sinan Çiftyürek’ in KKP ise dört ülke arasında bölünmüş Kürdistan’nın ülkesi ve ulusu ile bağımsızlığını savunmak yerine, entegrasyoncu çözümün temsilcisidir, entegrasyoncu ve Türkiyeli HDP nin bir bileşenidir.

Kürdistan da entegrasyon çizgisini esas alan her parti, Sömürgeci devlet sisteminin işbirlikçisi olmak zorunda olduğu gibi, sınıfsal anlamda da sömürgeci devletin parlamentosunu haç kabul eden burjuva parlamentarist bir yapıya bürünmek zorundadır. Kürdistan ülkesini kurmak için; ulusal olan partilerin kendilerini kurulacak Kürdistan devletinin embriyonu ve çekirdeği olarak inşa etmek ve ittifaklarını buna göre saptamaları zorunludur.

Kürdistan da komünist partisi olacak yapının ise kendisini hem Kürdistan devletinin embiryonu hem de emekçilerin sınıfsal iktidarlarının bir çekirdeği olarak örgütleyerek müttefiklerini buna göre saptaması gerekmektedir. Sinan Çiftyürek in KKP si, Türk devletinin parlamentarist ve entegrasyoncu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir konumlanma içindedir. Ulusal ve sınıfsal bir kimliği görülmemektedir.

Sinan Çiftyürek in KKP si dememin nedeni çoğu zaman kendisi fiziken Diyarbakır da olmadığında parti teşkilatlarını açabilecek ikinci bir arkadaşının olmamasından kaynaklanmaktadır. Sinan Çiftyürek in KKP si Kürdistan’daki ulus mücadelesi kültürüne sahip değildir. Türk sol akımlarından olan ve tasfiye olan TEKP-L in seksiyonu içindeki birkaç kişinin önce ÖSP adını verdiği, akabinde de isim değişikliğine giderek KKP adını verdikleri bu yapı parti değildir, bir tabeladan ibarettir.

Kürdistan gibi sömürgelerde, yurtsever olmadan ve kesin kopuş çizgisini (bağımsızlık stratejisini)esas almadan, müttefiklerini buna göre seçmeden, sosyalist veya komünist olma ihtimali yoktur, bu nedenle bunlar sosyalist de değillerdir. Fili bir durum olarak Kürdistan ulusal meclisini Diyarbakır meydanında kurma çalışması vermek yerine, Sömürgeci Türk devletinin meclisine milletvekili gönderme ve bir ilçenin belediye başkanlığını alma üzerinden siyaset yapan KKP ve Sinan Çiftyürek’in komünist olabilmesi mümkün değildir.

KKP de entegrasyoncu çözüm aygıtıdır, Kuzey Kürdistan ı Türkiye ye entegre etme araçlarından bir tanesidir, bu nedenle de ayrı örgütlenmeyi tasfiye etme aracı olan demokratik cumhuriyetçi ve işbirlikçi HDP nin bileşenidir. Sinan Çiftyürek’in KKP si , Demokratik Cumhuriyetçi işbirlikçi ideolojik politik çizginin meşrulaştırılmasında ve dış ambalajının taşıdığı kiri temizlemede kullanılmış olan peçetelerden bir tanesidir.

Bu tabela partisi, diğer tabela partileri ile birlikte entegrasyoncu çözümde ve sömürgeci devleti Kabe saymada anlaşmışlardır. KKP toplam bir avuç kişiden ibaret olsa da, demokratik cumhuriyetçiliği temizleme ve meşrulaştırmada kullanılan bir araç olduğundan, karşılık olarak 2018 yılı Milletvekili seçimlerinde tepsilerine bir adet Milletvekili kontenjanı konuldu. KKP li Nusrettin Maçin HDP listesinden milletvekili oldu.

31 03 2019 tarihli Yerel seçimler de ise aynı şekilde siyaseti maddi ve manevi tatminleri için kullandıklarından, bir araç olarak gayrimeşru bir çizgiyi meşrulaştırmanın peçetesi olmaya devam ettiklerinden, tepsilerine bir ilçenin belediye başkan adaylığını koydular, Sinan Çiftyürek in karısı(eşi) Emel Çiftyürek, HDP listesinden Halfeti Belediye başkan adayı olabildi.

Bu çerçevede;” hem Kürdistan kurdular, hem de sınıfsal devrim yaptılar”. Artık Sinan ve Emel Çiftyürek ulusal bağımsızlık ve sınıfsal devrim mücadelesini bir ilçenin belediyesinin odasında ve evde yapacaklardır. Bu şekilde de hakikatten demokratik cumhuriyetçi işbirlikçiliğe karşı alternatif oldular.

Çünkü 2005 yıllında amaçlarından biri buydu. Diğer tabela partileri gibi alternatif söylemini kullana kullana, Demokratik Cumhuriyetçilerin yardakçısı oldular. Birkaç kişi ile parti olamayacaklarını anladıkları için, aileyi kurtarmaya, HDP nin yanaşması olarak kendilerini var etmeye yöneldiler. Belki bundan sonra Diyarbakır daki merkezlerinin kirasını verme imkanına da kavuşurlar, ofislerini bekleyecek bir sekreter bulundurma olanağına da kavuşacaklardır.

1 Yorum
 1. Barzan diyor

  Sayin Meddeni Ayhan.
  Siz Koministlerin te§kelesi bitmez tùkenmez bir xir u cir cir,dir.
  Finlandiya bagimsizlik mùcadelesini Finlandiya halklari verdi va Ruslara kar§i kazandi.
  Bu bagimsizlik mùcadelesi Ruslarin tanidigi ozerkligin ve Ruslarin kendilerine bagli bir kominist ozerklige kar§i verildi.
  Rus koministleri verdi yada tanidi deyil.
  Tanimak zorunda kaldi ve sinirlar için gorù§me oldu ve onaylandi.
  Kusura kalmayin lakin sizin koministliginiz Rus koministligi.
  Finlandiya bagimsizligi Kizillarin ve kizil ordunun bir hediyesi yada koministlerin kendi kaderini tayin hakki ilkesi deyildir.
  Mùslùmanlarda i§galci Ereb ordularinin Kurdistani kàfirden kurtardigini soylùyor.
  I§galçi ve talanci olan yabanci askeri bir gùç kurtarici milli gùç deyildir.
  Finlandiye ulusal devletinin kurtarici gùçù ve iradesi Finlandiya bagimsizlikcilaridir.
  Brèz Meddeni Duran biz Kurdlere ufuk acici iyi §eyler yazdi.
  Lùtfen sizde okuyunuz.
  TEKP-L Teslim Torenin Libya partisiydi.
  Haksizlik olacak ama kandirabildigi iki ùç Nisibini iki ùç,te Siwerekli oldu.
  Kendisi Kurd koministi ama Arabi ya§ayan biriydi.
  Bir Kurdin kendisini koministlikle inkar etmesi (Teslim Tore) diyer Kurdin kendi vatani Kurdistani Turkiye kominist muhtarlik topraklari gormesi utanmazliktir.
  Kuzey Kurdistanli Koministler brèz Mahmud Osman u brèz Haci Mahmud Mehmed,ten ogrenmesi gerekli Kurdistani sosyalistlik var.
  Tuncelili PKK,liler dahi kendini Alivilik ve Koministlikle inkar ederken Tunceli muhtarlik koministligi ve Aliviligi yapiyorlar.
  Sealmalrla

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

3 × four =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla