Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

MÜLTECİ !!

http://www.vengma.com/multeci-2/

MÜLTECİ !!
Sürgün yolunda hayatlarını kaybeden bütün mültecilerin anısına, makalemi bu şiirle yazmak istedim.

Anne sabahları meşe ağaçlarının kokusu artık gelmiyor.
Sabahın seherinde kuşlar artık penceremizde ötmüyor.
Anne umutlarım yok olmuş,namertlere savaş kışkırtıcılarına gücüm yetmiyor.
Anne ciğerlerim kan ve barut havasını solumaya isyan ediyor.”
Mülteci: Yerleşmek amacı olmayıp zaruret nedeniyle geçici olarak başka bir ülkeye sığınan kimselerdir.
Mülteci kampı :Çadır,baraka ve eğreti araçlardan yapılan konaklama yerleridir.
Mülteci olmak yada mülteci olanlar için her şey güllük gülistanlık olacak diye bir anlam çıkarılmamalıdır.
Mültecinin gideceği kalabileceği ülkeyi seçme gibi bir hakkı yada lüksü bulunmamaktadır.
Onların tek amacı canlarını kurtarmak için savaş alanında bir an önce kaçıp o ortamı terk etmeyi başarmaktır.
Kendi yaşam alanlarından koparılan bu insanların içinde bulundukları ruh halini çözmek ve ona göre yaklaşım göstermek en doğru olanıdır.Çok zor koşullarda,yaşam mücadelesi vermektedirler,yeterli beslenme yok,sağlık hizmetleri yetersiz,sosyal ve kültürel ihtiyaçlar kısıtlı karşılanamıyor çocuklar eğitim göremiyorlar.Küçücük bir evde bir kaç kişi veya bir kaç ailenin yaşadığı görülmektedir.
Mülteci kampında yaşayan kadın savaş mağdurlarının hayatları ele alındığında korkunç gerçek yüzümüze çarpıyor. Savaşta en çok etkilenen kadın ve çocuklar oluyor.

Ancak kadınların öfkelerini dışa vurmaları yerine hedef tahtası seçilmeleri mülteci olmanın korku ve çaresizliklerine şahit oldum. Savaşı yaşayan yerinden yurdundan edilen kadının sadece ölümü düşünmesi her fırsatta boş bırakıldığında canına kıyabilecek bir psikoloji atmosferinde yaşaması gayet doğaldır.

Çünkü kadın ruhunun derinliklerinde şefkat ve acıma duygusu bulunmaktadır. İyi niyet ve af edici karakterleri onları hep korkak olarak lanse etmiştir. Halbuki kadınlar hiç bir zaman korkak olmadığı gibi cesaretlerine hayran kalınmıştır.
Mülteci kampındaki kadınların kendi aralarındaki ilişkilerde ise birbirlerine ne kadar destek ve yardımda bulunarak güçlendiklerini gözlemledim.Şunu düşündüm aynı acıyı yaşayanlar birbirlerini anlıyorlar yoksa diğerleri sadece dinleyip anlık yaşamına katılabiliyor.

Sonrasında hayat devam ediyor yine acılarla yaşadıklarıyla baş başa kalıyorlar.
Bir tarafım diğer tarafımdan nefret ediyor. İnsanları içinde ikiye ayırmak,acılara sağırlaştırmak misali.
Mülteci kampında mültecilere yardımdan çok mülteci gözyaşları kaydediliyor. Mültecilerin gerçek sorunlarına inilmeden sadece medyatik olsun diye olayların dramatize yönü ele alınıyor.
Bazı mülteci kamplarında yaşayan kadın ve kız çocukların cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tehlikesi ile karşı karşıya bulunduklarını duyuyoruz.
Bu mülteci kampların sakinleriyle görüşülüp acilen güvenli barınma koşulları sağlanmalı.
Kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı.
Kampta kalan mültecilerin güvenliğini ve sağlıklarını güvence altına alacak önlemler alınmalı.
Kimsenin evsiz kalmamasını ya da diğer insan hakkı ihlallerine uğramamasını teminat altına almaya çağırıyorum.
Sürgünsüz bir yaşam dileğimle..
Gülcan IŞIK

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

two × two =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla