Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

MUTLAKA DEVLET..!

Devleti olmayan uluslar köyde yaşayan yetim çocuk gibidir, gelen vurur giden vurur!

Bu sözden hareketle… Ortadoğuda Kürdistan devleti kurulmadan ne barış ne kardeşlik ne demokrasi…

 

Olmaz,

 

Olmaz,

 

Olmaz…

 

Kürdün, kendi ülkesinde insanca ve kendi dili ile kendi kültürünü sonuna kadar, korkusuz ve serbestçe, bir engele takılmayıp özgürce yaşayabilmesi için acilen Kürdistan devletine ihtiyaç vardır.

 

Devlet dışındaki hiçbir çözüm, gerçekçi bir çözüm değildir.

 

Bazı siyasi cambazların Kürt halkına dayatmış olduğu teslimiyet içerikli sözde yönetim biçimleri gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

 

Özgürlüğün, barışın ve kardeşliğin gerçek ismi Kürdistan devletinin inşasıdır.

 

Hem Kürdistan devletine karşı olmak ve hem de barış, kardeşlik ve özgürlükten dem vurmak, büyük bir sahtekârlıktır.

 

Hiç kimse bize hikâyeler ve sonu olmayan gerçek dışı hayali çözümler anlatmasın. Bizim gördüklerimiz ve şahit olduklarımız, açıklamaya mahal vermeyecek kadar net, belirgin ve ayan beyandır.

 

IŞİD olayı, Kürtlere bağımsız devlet olmanın hem objektif şartlarını hem de subjektif şartlarını oluşturmuştur.

 

Diğer önemli bir nokta da, Kürdistan’daki örgütlü yapıların sıcak savaşta birlikte vuruşmalarıdır. Bu aşamada örgütsel çıkar hastalığından kurtulup ulusal çıkarlar etrafında birleşip kenetleme zamanıdır.

 

IŞİD denilen barbar örgüt aslına bakılırsa bir nevi Kürtler arasında ortak aklın yaratılmasına vesile olmuş, aynı zamanda çok avantajlı bir toplumsal zemin de sunmuştur…

 

Bu getiri ve kazanımları görmeyip Kürtlere sunulan bu tarihi fırsatı kaçıranlar kesinlikle sonunda ah vah edeceklerdir.

 

Eğer iş işten geçerse, sanki hiç bir şey olmamış gibi yeniden Donkişotluk yapanları Kürd halkı kesinlikle af etmeyecektir.

 

Aslında bir ulusu örgütlü olarak savunmanın diğer bir adı ulusal devletin varlığıdır.

 

Mevcut dünya devletlerine ses çıkarmayıp, Kürtlerin daha oluşmamış devletleşme hakkını tanımayanların kanından şüphe edilmesi, her Kürt bireyin en doğal hakkıdır.

 

Tüm sevdiklerini bırakıp sıcak yuvalarını terk ederek Kürdistan dağlarına koşan gençlerimizin tek amacının özgür ve bağımsız Kürdistan’ın kurulması olduğu kuşku götürmez bir gerçektir.

 

Tüm dünya ulusları gibi ulusal bayrakları kendi semalarında dalgalansın, diğer ülkelerin bayraklarıyla birlikte görünsün diye gittiler.

 

Nesli tükenmiş kelaynaklar misali, Türk halkı içinde itibarları kalmamış, topluma güven vermeyen gruplar, Kürtlerin kanıyla, canıyla, bin bir emek verilerek yaratılan kazanımların üzerinde kondular. Kürdler bunun için yılarca yılanlarla, çıyanlarla, kucak kucağa yatmadılar, bin bir cefayı göğüslemediler, bu böyle bilinsin.

 

Serdest Özgül

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

seven − four =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla