Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Petrol ve Su

http://www.vengma.com/petrol-ve-su-2/

Medeni Ayhan / Birinci ve ikinci dünya savaşları süreçlerinde hiçbir bölgesel devlet ve hiçbir uluslararası güç bağımsız Kürdistan’ın kuruluşundan yana değildi.

Dünyada hiçbir devletin ajandasında Kürdistan yoktu. Çünkü ülkemiz Kürdistan’ın sahibi olan Kürdistan ulusu; Orta Doğunun merkezindeki stratejik yol, kavşak ve denizlere varan vatanı Kürdistan da büyük bir nüfus olarak yaşıyordu.

Kürdistan tarımsal açıdan verimli ve zengin topraklara sahip olduğu gibi, petrol, gaz, altın, ve diğer yer altı ve yerüstü zenginlikleri yönünden de çok zengin bir ülke durumundaydı. Kürdistan aynı zamanda ırmakları ile Orta Doğudaki su deposuydu.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları süreçlerinde, Bağımsız Birleşik Kürdistan’ın kurulması halinde, kısa bir sürede büyük bir güce ulaşacak ve bu nedenle de kontrol ve denetimi sağlanamayacak bir devlet doğacaktı.

Bu istenmemiştir. Bu nedenle üst sömürgesi devletler olan uluslararası empriyalist güçler olan İngiltere ve Fransa önce ülkemiz Kürdistan nı kendi aralarında bölüştüler, daha sonrada her bir bölümünü işbirlikçileri olan alt sömürgeci yerel devletlerin tahakkümüne bırakarak, işbirlikçi ve kukla devletleri kucaklarına oturtarak mevcut gerici statükoyu bu güne kadar sürdürdüler.

Bu gerici ve kirli statükonun oluşturulmasında vatanımız Kürdistan nın sahibi olan Kürdistan ulusunun bir iradesi ve istemi yoktur.

Bugün ise, üst emperyalisti güçler, bu statükoyu daha da sürdürmenin imkan dahilinde olmayacağını da, artık bu statükonun çıkarlarına uygun olmayacağını da görmektedirler.

Uluslararası sermayenin yatırım istikrarı, uluslar arası sermayenin dolaşım istikrarı, enerjinin daha düşük bir maliyetle pazarlarına ulaşmasının ve ulusal çatışmaların yaratacağı istikrarsızlık alanlarının konjoktürel bir istikrarsızlık üzerinden yeniden kurulacak bir başka statüko ile gidermenin ön koşulu; beşe bölünmüş Kürdistan’ın, üçe bölünmüş Belücistan’ın, Doğu Azerbaycan’ın, Huzistan’ın, Filistin’in kuruluşunu zorunlu kılmaktadır.

Atalarımız olan Hürilerin, Gutilerin, Manilerin, Medlerin, Kardukların, Urartuların, Komagenelilerin üzerinde yaşadıkları topraklar nazara alındığında; Kürdistan ülkesinin sınırları dört denizdir.

Bir tarafı Orta Toroslar ve İskenderun üzerinden Akdenizdir, diğer tarafı Ardahan üzerinden Artvin’in bir bölümünü de kapsayarak vardığı Karadenizdir. Diğer tarafı loristan, Şehrikürd, dezful üzerinden vardığı Basra Denizidir.

Diğer bir tarafı da Ürmiye Denizidir. Siyasal örgütlerin yayımladıkları haritalar eksiktir. Bu dört deniz arasında istikrar içinde bir ticaretin, ulaşımın ve enerji nakli yollarının sağlanması, Kürdistan’ın gaz ve Petrolunun uluslararası pazarlara nakledilmesi ihtiyacı nedeni ile bağımsız Kürdistan stratejimizin yeni koşullarda kimi uluslararası güçlerin ihtiyaçları açısından da gerekli hale geldiği görülmektedir.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

19 + nineteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla