Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Referandumun Ardından!

http://www.vengma.com/referandumun-ardindan/

Dünyada var olan bütün cisimler diyalektik olarak değişim ve gelişim içerisindedir. Bu devinimsel çarka insanlar, siyasi parti ve oluşumlarda dahildir. Kendisini değişime kapatan, yenilenmeyi değişmeyi esas almayan statik kast, sabit fikirli birey, yada siyasi yapılar gündemin gerisine düşmesi zamanın ruhunu okumaktan zorluk çekmesi otomatik olarak onları gerici bir konuma düşürmektedir.

Klasik kitapları okuyup kurcalayan felsefe ve diyalektiği inceleyen herkes nicel ve nitel değişimlerin toplumsal yaşamdaki önemini çok iyi bilir. Eski demode olmuş metotlarla değişime karşı duranların halkın istek ve taleplerini iyi okumayanların çabaları anlamsız ve beyhudedir.

Yoksul Kürt halkının davaya bağlı samimi yaklaşımını fırsat bilerek onların çıkarını zerreyi miskal kadar enterese etmeyen köhneleşmiş çağ dışı kalmış Türk sömürgeci sistemin kendisini reorganize etmeye çalışırken halkımızın duygularına hitap edip onları sistemin iktidar savaşında cephenin bir tarafına monte etmenin günahların en büyüğü olduğunu bu insanlar artık idrak etmelidir.

Kürtler bir an önce bu ham hayal duygularından vaz geçip, her şeyden önce kendine bakmalı elli milyon (50 milyon) nüfusa sahibim devletim yok halkım yoksulluk içerisinde kıvranmakta her yönde sömürgecilerin baskısı altında inim inim inlemekte deyip özüne dönmeyi mutlaka bilmelidir.

Kürdün görevi, ülkesini işgal eden sömürgeci devletlerin içine düşmeye başladığı ekonomik ve siyasi krizi aşmasına yardımcı olmak değil, bilakis tam tersine onun içine girmiş olduğu siyasi ve ekonomik bunalımını daha da derinleşmesi için çaba göstermek olmalıdır.

Sömürgeci devletin içinde baş gösteren ekonomik ve siyasi krizler derinleştikçe, Kürdün kurtuluş umudu o ölçüde artacaktır. Denklemi tamda buna uymaktadır.

Hem Kürdistana sömürge diyeceksin, bütün program ve projelerini bu argüman üzerinde şekillendireceksin, hemde devletin rejim konusundaki otorite olma mücadelesinde bir kanadı savunup destekleyeceksin. Ve hızını almayıp sömürgecilerin kendi arasındaki iktidar savaşında bir Kürt olarak taraf olmayanlara hakaretler ederek acımasızca saldıracaksın!

Eğer bir siyasal yapı kendi koymuş olduğu ilke ve kurallarını çiğniyorsa; bilinki o yapıda yozlaşma başlamıştır.
Bilindiği gibi siyasal örgütlenmeler proğram ve pratik kararlılıklarıyla yol alırlar.
İlkede kararlılık, programa bağlılık duruşta netlik onların başarı grafiğini belirleyip arzuladıkları noktaya taşıdığı gerçeği vardır.
Bu formülle ile hareket eden siyasi yapılanmalar hep başarılı olmuş ve istedikleri hedeflere ulaşmışlardır. Bu kuşku götürmez gerçeği savsaklayıp laçkalaştırıp, anlamsızlaştırmak isteyen kötü amaçlı insanlar elbette çıkacaktır.

İşte tam bu noktada Kürtlükten yana kaygısı olan aydın, yurtsever, yazar, çizer her neyse görevleri bu insanların gerçek niyetlerini anlayıp halka açıklayıp kavratmak, halkı sömürgeci sistemin kendi iç iktidar mücadelesinde ”cami ile kışla politikasında” tercihe zorlayan düşman sevicilik politikasını açığa çıkararak mahkum etmek olmalıdır.
Serdest/Amed

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

nine + nine =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla