Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Siyasetin Beko Ewanları 1.

Bölüm Mem ve Zin destanındaki Beko Ewan, malum fitne fesadı ve kötülükleriyle bilinir. Bu anlamda Beko Ewan bir tutumu ifade ettiği için deyimleşmiş bir kavramdır.

Bölünme ve ayrılık amacı güden kötü bir niyet için kullanılır. Kürt siyasetinde hakim bazı temayüller çağımızda tam olarak Beko Ewan rolünü üstlenmiş, hem bu dünyada hem öte alemde Kürt Ulusal hak hukuku yerini bulmasın diye ayrıksı bir ot misali beyinleri sarmış ve dikta yönetimlerinin adeta birer sözcüsü gibi eylem ve söylemlerde bulunuyorlar.

Kürt ulusunu yöneten güçler farklı dil, tarih ve kültürel dokulara sahiptir. Bu da Kürtler açısından ayrı bir handikap. Bu bağlamda bölünen sadece Kürdün kadim coğrafyası değil; kimliği, kişiliği, üretimi aslında varlığı da darmadağınık ve çok parçalı bir kimliğe evrildi.

Bilimsel araştırmalar şu gerçeği ortaya koymuştur : Birey ve toplumun maddi yaşam gerçeği; üretimi, tüketimi ve ekonomik gerçeği insan düşüncesi ve algısı üzeri de belirli bir etkisi var, bu bazen farkında olmadan bilinci yönlendiriyor. Bundan olsa gerek, Kürt zihinsel gelişimi bütüncül olmakta sorunlar yaşıyor , dense bu izafi bir yaklaşım olmaz.

Özellikle Kürt siyasi hareketleri ve süreç içinde gelişen aydın tipi, kişilik ve zihinsel üretimi söylemde bağımsız ve özgürlük esası üzerinde de olsa hakikatte ise bağımlı, güdümlü, bütüncül olmaktan uzaktır. Sağken sol, solken sağ olma, demokrasiyi esas alıp despot tutumlara izah geliştirme, ulusalcı görünüp grupsal, örgütsel ve zümresel çıkarları ulusun önünde görme, demokrasi ve varlık mücadelesini evrensel insan hakları ve hukuk bağlamında verirken en temel hak hukuku ıskalayıp zalimlere öykünmek, adil olmaktan, hakperest olmakta ürkek davranıp anında aksi tutum belirlemek kendindeki çuvaldızı, görmeyip bir başkasının kıymığını çam yarması olarak görmek biçiminde ortaya çıkan tutumlar bereberinde şu soruları da akla getiriyor.

Bir kimlikte, kişilikte bu kadar farklı tutumlar nasıl gelişiyor, kolay bir şekilde kendinden vaz geçen insan tipi hangi dinamikler üzerinden şekillendi?

Aslında bu gibi pek soruyu da geliştirmek mümkün. Öyleyse Kürt aydın tipi ağırlıklı olarak, bilerek bilmeyerek bulundukları ülkeyi yöneten hakim unsurların temayüllerine göre şekil almış ve bu farklı temayüller ulusal birlik ve çıkarları önünde ciddi engel oluşturuyor.

HDP ve de aslında PKK’ye yakın bazı kimliklerin ulusal birlik çalışmaları karşısında sergiledikleri tavır efendilerin temayüllerine ne kadar sıkıca bağlı olduklarını gösteriyor. Kuzey Kürdistanda kaç kuşak imha edildi, bu zatı muhteremlerde çıt çıkmadı ; ama ne zaman Kürt coğrafyalarında en ufak bir gelişme imkanı olsun, öyle bir öfkeyle saldırırlar ki anlamak mümkün değil.

Kürtler hafızalarını diri ve canlı tutmalı , bu gibi söylemlerde bulunan kişi ve kişilikleri derinliğine bilmeli ve tanımalı. Farklı gelenekten gelen iki Kürt selamlaşsa bile buna çok derin anlamlar yükleniyor, ağır ithamlarla toplum üzerinde yüksek oranda psikolojik algı operasyonu düzenlenerek en ufak gelişim anında tersine çevrilmektedir.

Siyasetin, düşünce, hak ve özgürlüklerin önünde Beko Ewan rolünü üstlenmiş bu kimlik ve kişilikler Kürt ulusuna neyi layık görüyor sorusu her birimizin bilincinde cevap aramalı.

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

seventeen − 15 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla